| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Päihdetyöryhmän kokousmuistiot s2015

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 7 months ago

Kokous 9.12. klo 12-14

Sari, Parkkitalon 1. krs

 

Läsnä: Johanna, Tuula, Elina, Anne-Lena, Kirsi, Johanna, Marja, Sari & Susanna

 

Asiat:

 1. Tervetuloa
  • Terveisiä osastokokouksista: Vain mainintoja, toistaiseksi. 
 2. Muut asiat
  • Juliste & oppaan kansilehti, QR-koodi, painatukset / Elina, Pirjo
   • Katsottiin juliste ja kansi läpi, ja annettiin Elinalle viimeiset evästykset kuvien loppuun saattamiseksi. Toivoimme, että kuvan hoitajalla olisi nimineula, jossa Elinan nimi/nimikirjaimet/lempini. Oppaassa tulee näkyä myös Ari Kärkkäisen nimi sisällön kokoajana. 
   • Susanna tekee qr-koodin ja lähettää sen Elinalle / Ok 16.12.
   • Pyydetään Sari Pauninsalolta & Maarit Alanderilta apua taitossa, viimeistelyssä, painossa jne. 
   • Lisätään oppaan takakanteen yhtymän logo sekä qr-koodi
  • Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa. Yhteistyökokous 3.2. klo 13-15, Kaisu- päihdetyöryhmä tervetullut mukaan. Tavoitteena alueellinen toimintamalli. Kutsut lähdössä kuluvalla viikolla.
   • Toimiiko päihdepotilaiden hoito esh:n & pth:n yhteistyönä?
 3. Massakoulutusten suunnittelu 
  • Vahvistetut koulutuspäivät: ti 8. ja ke 9.3. sekä ti 15. ja ke 16.3. klo 12:30-14:30 (muutos aikaisempaan: vain 1 koulutussessio / päivä)
  • Koulutuksen tavoitteena: Kuvata hoitajille pilotin keskeinen sisältö ja ohjeistaa sen läpiviemiseen sekä tunnistamaan oma rooli osana pilottia.
  • Koulutuspäivien sisältö (luonnos)
    • klo 12:30 Tervetuloa! Susanna
    • klo 12:35 kokemusasiantuntija + kysymykset > Susanna selvittelee / sp 16.12. Riikka Salmi
    • klo 13:15 Susanna; lakia ym. 
    • klo 13:30 miksi, pilotti, prosessi
     • aoh Tuula Valtonen: Pilotin rakenne & sisältö & kuuluu kaikille >> audit-C:n muoto oltava selvillä, samoin kirjaukset ym!
     • sh Johanna Kurkela & sh Johanna Minkkinen: Ehkäisevää työtä kiireen keskellä - WHAT?
     • sh Anne-Lena Ojala & aoh Marja Kettunen: alkoholin riskikäytön seulonta & potilasohjaus POS:lla ja Tarkkailussa
     • Sari Hokkanen: Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa       
    • klo 14:10 yh Pirjo Orre: Johto sitoutuu ja tukee - mutta miten?
    • klo 14:20 Keskustelua
  • Tiedotus? Hoidetaan osastoilla
  • Ilmoittautuminen? Ei tarvita.
 4. Muut asiat 
  • Käytiin keskustelua, riittävätkö resurssit pilotin läpiviemiseen? Pienestä liikkeelle. Prosessi voisi olla myös erilainen eri osastoilla. Jos Akuutissa ei ehditä kysymään, koppi voidaan ottaa muilla osastoilla. Oman työn johtaminen työtilanteen mukaisesti. Ja silti: on osa potilaan hoitoa. Miten vältetään hyödyttömän lisätyön tunnetta?
  • Muutoksia poissulkukriteereihin (Pirjon evästyksellä). Päivitimme poissulkukriteerit siten, että
   • Akuutti24: Jätetään seulomatta vain lapset-prosessin sekä M1-lähetteellä tulevat potilaat, seulotaan kävelevät, oper, kons ja hoi(p) -potilaat
   • POS & tarkkailu: Jätetään seulomatta vain lapset, seulotaan Akuutista tulevat potilaat, joille ei vielä olet tehty Audit-C-testiä.
  • Effica-kirjaukset
   • Sari Hokkanen Perusterveydenhuollon yksiköstä kertoi, että Efficaan on mahdollista tehdä lomake (samanlainen kuin pth:ssa käytössä oleva), josta olisi saatavissa erityisesti pilotin kannalta tärkeätä dataa, perusteita toiminnan vakinaistamiseksi. Sari selvittelee asiaa edelleen. Pidettiin lomakekirjaamista mahdollisuutena.
    • 11.12.2015 mennessä selvinnyttä: Effica-lomakkeen tekeminen on mahdollista ilman erilliskustannuksia. Lähdetään viemään asiaa eteenpäin. Sari Hokkanen, Pirjo Orre, Helena Naboulsi ja Anu Räsänen tapaavat 13.1. näissä merkeissä ja sopivat tarvittavista seikoista. Kuulemme lisää viimeistään seuraavassa kokouksessa.
   • Mitä merkitään potilaan papereihin? Efficaan, samaan kohtaan KANTA-infon kanssa? > pohditaan tarkemmin pilotin jälkeen!
 5. Käsittelemättä jäivät
 6. Seuraavat kokoukset 26.1. klo 13, kokoustila 2 ja 15.2. klo 12, kokoustila Sari
  • Tammikuussa: Pilotti käytännössä; miten se etenee, vaiheet

 


Kokous 13.10. klo 12-14

Kokoustila 3

 

Läsnä: Ari, Hanna-Mari, Elina, Miika, Mira, Risto-Matti, Pirjo, Johanna H, Johanna K, Tuula, Tiina, Kirsi ja Susanna

 

Asiat:

 1. Tervetuloa, lyhyt esittelykierros
 2. Osastokokousten kuulumisia?
  • POS / Mira: Käynnistyvää pilottia oli jo käsitelty kertaalleen Päivystysosastolla. Käsittelyä, perehtymistä ja motivoitumista jatketaan edelleen.
  • Akuutti 24 / Tuula: Osastokokouksissa on käyty alustavaa keskustelua pilotista, mikä jatkuu edelleen.
  • Tarkkailu / Kirsi: Keskustelu pilotista on tarkoitus käynnistää kuluvan viikon perjantain osastokokouksessa. 
 3. Juliste: Ensimmäisten ideoiden / luonnosten katselmus
  • Elina lähetti ensimmäisen julisteversion nähtäväksi sähköpostitse koko työryhmälle. Keskusteltiin näkemästämme:
   • Vaihdetaan teksti muotoon: "Alkoholin riskikäytöstä puhuminen on osa työtämme" (Sihteerin kirjaus ontui tässä kohdassa... Korjatkaa, jos teksti olikin jotakin muuta?)
   • QR-koodi: Lisätään julisteeseen qr-koodi, mikä johtaa osoitteeseen: http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Erilaisiin-riippuvuuksiin-liittyv%C3%A4t-testit.aspx (ja tällä sivulla olevat linkit edelleen Päihdelinkki-sivustolle)
   • Verkko-osoitteet: Lisätään alalaitaan seuraavat osoittet; www.hyvis.fi/paijathame, www.phsotey.fi ja www.paihdelinkki.fi  
   • Phsotey-logo: Lisätään alalaitaan käden kuva
  • Pirjo on yhteydessä Sari Pauninsaloon sopiakseen julisteen tuotannosta (painatus, kustannukset, ...). Sovittiin, että pyritään julkaisemaan julisteet useamman kokoisia versioita, suurin A1/A0.
 4. Tietopaketti: Käydään läpi, tutustutaan / Ari
  • Tutustuttiin tietopakettiin.Todettiin, että oppaan tulisi toimia tehtävän mini-intervention tukena. Kiireisissä tilanteissa suullinen opastus jää usein liian vähälle, mistä johtuen oppaan tulisi paikata "sanomatta jääneitä sanoja". Sen tulisi toisin sanoen olla sisältönsä puolesta sellainen, että potilas saa siitä apua, tukea ja myös kannustusta mahdollisen ongelman hoitoon. Lähtökohtana tulee olla, että mini-interventioon tarvitaan sekä keskustelua että tämä potilaan mukaan annettava opas. 
  • Kehittämisideoina ehdotimme seuraavia:
   • Oppaan kanteen painetaan Elinan juliste, johon vaihdetaan teksti: "Puhutaanko alkoholinkäytöstäsi?". Alalaitaan lisätään teksti: "Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen"
   • Poistetaan oppaasta Audit, suurennetaan kuvia
   • Oppaita voisi olla jaossa myös aulatiloissa?
  • Ari lupasi päivittää oppaan seuraavaan muotoonsa ennen muihin tehtäviin siirtymistään.
 5. Sähköinen Audit-C / Risto-Matti Kuosa
  • Risto-Matti esitteli kehittämäänsä sähköistä sovellusta Audit-C:n tekemiseen. Sovellus tarjoaisi riskikäyttäjien seulontaan paitsi paperittoman vaihtoehdon, myös välineen tiedon keräämiseen ja sen dokumentointiin. Sovellus olisi yhtymän käytössä nyt maksutta.
  • Sovellus itsessään edellyttäisi a) tabletteja potilaiden käyttöön tai b) sitä, että jossakin vaiheessa prosessia joku (aulaemäntä? triage-hoitaja? psykiatrinen sairaanhoitaja? somaattinen hoitaja?) tekisi potilaalle Audit-C:n ja tallentaisin tuloksen suoraan omalta tietokoneeltaan potilaan tiedostoihin. Pohdittiin myös potilaiden omien kännyköiden käyttömahdollisuuksia, jos lomake tallennettaisiin julisteeseen qr-koodin taakse, sekä sitä, että voisiko lomake olla Phsotey:n sivulla ja Facebookissa sekä mikä on Hyviksen mahdollisuus tässä yhteistyössä?
  • Todettiin, että sovelluksen voisi jossakin vaiheessa ottaa käyttöön mahdollisesti yhtäaikaa paperisen version kanssa. Paperista versiota kaavaillaan siis edelleen esitietolomakkeen kääntöpuolelle. Tapahtuuko niin, jää päätettäväksi sen jälkeen, kun Esitietolomake-pilotin onnistumisesta saadaan jonkinlaista arviota.  
  • Satakunnan SELMA-kastehankkeen loppuraportti Satakunnan yhteispäivystyksen kokeilusta 2010-2012
  • Jätettiin päätöksenteko asiasta sähköinen/paperinen lomake myöhäisempään vaiheeseen.
 6. Viestintä
  • Sanatorin juttu; käydään läpi, korjataan ja sovitaan julkaisemisesta >> juttua pitää lyhentää. Sovittiin, että Tuula selvittelee vuoden 2016 Sanatorin julkaisuaikataulua ja julkaistaan juttu vasta alkuvuodesta.
  • Muu viestintä: Tiedotetaan pilotista sen käynnistyessä yhtymän Facebook-sivulla. On tehtävä päätös infon sisällöstä ja siitä, linkitetäänkö Audit-C samaan kohtaan?
 7. Massakoulutusten suunnittelu >>> asian käsittely siirtyi aikapulan vuoksi seuraavan kokouksen ykkösasiaksi
  • 1.3.2016 koulutuspäivän siirtäminen talviloman vuoksi? Päätettiin muuttaa koulutuspäivien ajankohtia. Uudet päivät ovat: 8.-9.3. (Kaisu) ja 15.-16.3. (Luentosali 1).
  • Koulutuspäivien sisältö
   • Prosessin simulaatio?
   • Triage: Johanna? Motivointi, puheeksiotto: Anne-Lena? Asiakas/kokemusasiantuntija: Christian, kysytty, alustavasti ok...
   • Puheenjohtaja?
   • Muut?
  • Tiedotus? Ilmoittautuminen? Muut järjestelyt?
 8. Seuraava kokous 9.12. klo 12-14 kokoustila 3 Kokoustila Sari, Parkkitalon 1. krs

 


Kokous 21.9.2015 klo 12-14

Kokoustila 3

 

Läsnä: Marja Kettunen, Pirjo Orre, Johanna Hyytiäinen, Johanna Kurkela, Miika Salminen, Tiina Auvinen, Ari Kärkkäinen, Mira Laine, Elina Hyppänen, Kirsi Salmen-Puumalainen, Anne Ojala, Tuula Valtonen ja Susanna Leimio

 

Asiat:

 

 1. Tervetuloa, ajankohtaiset kuulumiset
  • THL/kehittämispäällikkö Jaana Markkula pyysi näkemyksiämme Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmavalmistelun tueksi siitä, "mitkä ovat ne keskeiset toimet, jotka tulisi huomioida, kun halutaan varmistaa mini-intervention juurtuminen osaksi rakenteita sairaanhoitopiireissä / sote-alueilla?" Vastauksemme kuului: On tärkeää, että
   • joku vie asiaa eteenpäin; motivoitunut henkilöstö ja johdon tuki.
   • johdon tuki
    • johto pitää asiaa esillä, ei saa vaieta asiaa kuoliaaksi
    • tuki johtamiselle ja työryhmälle
    • ymmärrys ja vahvistus siihen, että työ kuuluu kaikille
    • resurssit; työaikaa
    • henkilöstön motivointi
   • käytössä on joku tutkittu mittari tai väline; AuditC
   • jatkohoitopaikkojen olemassa olo tiedetään, tunnetaan ja palveluketjut ovat saumattomia
   • sairaalan sisäisestä / henkilöstön osaamisesta on huolehdittu, että potilasta ei vain lähetetä eteenpäin tekemättä itse mitään
   • seuranta on järjestetty; hyöty/hyödyttömyys > motivaation perusta.
  • Artikkeli 9.9.2015: Harmittomaltakin näyttävä pieni kuhmu humalassa ennustaa lyhyttä elinikää - huomioiminen pilotissa tai sen jälkeen!
  • Neljän tuulen seminaari 27.10.2015
  • Ari Kärkkäinen jää ryhmästä pois vuodenvaihteessa. Johanna nimeää hänelle sijaisen tehtävään, mahdollisesti hän olisi sh Johanna Minkkinen.
 2. Lyhyt kertaus pilotista
  • Käytiin läpi pilotin suunnitelma ja keskusteltiin sen keskeisistä sisällöistä.
  • Johanna ja Ari olivat kokeilleet / pohtineet Audit-C:n mobiilisovelluksen käyttöä Akuutti24:ssa yhdessä sh Risto-Matti Kuosan kanssa. Todettiin, että ajatus on tätä päivää, mutta viedään pilotti läpi kuitenkin suunnittelusti paperiversioin. Jätetään idea hautumaan ja odottamaan pilotin jälkeistä aikaa.
  • Päivystyskeskuksessa on käynnistetty esitietolomakepilotti tämän meidän pilottimme kaltaisena prosessina. Jätettiin harkittavaksi, voisiko Audit-C tulevaisuudessa olla lomakkeen kääntöpuolella. Mikäli näin olisi, poissulkukriteereistä tulisi tarpeettomia. 
  • Sähköisen kirjaamisen prosessiin liittyen delegaatio vierailee Mikkelissa 7.10. Samassa yhteydessä tehdään arvio siitä, onnistuuko fraasiin kirjaaminen myös Auditin osalta. Mikäli se ei onnistuisi, päivitetään paperinen hoitosuunnitelma vastaamaan myös tätä tarvetta. 
  • Arvioinnin osalta Pirjo & Susanna ovat laatineet sähköpostiviestin, mikä lähetettiin LAMK:n Päivi Huotarille 22.9. Viestissä etsittiin opinnäytetyöntekijää.
 3. Pilotista tiedottaminen osastoilla; osastokokoukset
  • Käytiin läpi Infokirjeluonnos ja tehtiin siihen tarvittavat muutokset. Infokirje lähetetty sähköpostitse ryhmän jäsenille.
 4. Muu viestintä
  • Posteri / Elina Hyppänen. Puhuttiin posterista ja siitä, mitä sen pitäisi sisältää. Elina tuo seuraavaan kokoukseen ensimmäiset ideansa muiden nähtäväksi.  Ollaan ohjelman ym. osalta yhteydessa yhtymän viestintään / Sarin Pauninsaloon. Ajatuksena oli, että kuvaa käytettäisiin jatkossa aina tähän prosessiin liittyvässä viestinnässä.
  • Yhteistyökumppanit ja viikkotiedote. Päätettin, että tehdään Sanatoriin ensimmäinen juttu aiheesta. Susanna kirjoittelee tekstin pohjan, joka käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Tiedotetaan myös yhteistyökumppaneita asiasta vielä tämän syksyn aikana. Ensi keväänä viedään asia tiedoksi erikoissairaanhoidon ohjausryhmään, osastonhoitajien ja ylihoitajien kokouksiin ym.
 5. Massakoulutukset
  • Ideoitiin vähän koulutusten sisältöä
   • Motivointi laadukkaaseen työhön, miten ottaa asia esill
   • Petri Kylmäsen hyödyntäminen? Oman asiantuntijuuden hyödyntäminen!
   • Simulaatio: Kokemusasiantuntija (Christian / Susanna kysyy / kysytty, ok alustavasti) & Anne-Lena, triage... > simuloidaan koko prosessi koulutettaville; mitä sen aikana tapahtuu ja mitä kunkin tulisi tehdä
  • Jatketaan massakoulutusten suunnittelua seuraavassa kokouksessa.
 6. Tietopaketti
  • Tietopaketti alkaa olla valmis. Se sisältää motivoivaa tekstiä, faktaa päihteistä, auditin ja päihdesairaanhoitajien yhteystiedot. Aineisto on tällä hetkellä taitettavana Maarit Alanderilla. Ari tuo sen nähtäväksi seuraavaan kokoukseen. 
  • Jatkossa materiaalin päivitysvastuu voisi olla osastojen päihdevastaavien tiimillä. 
 7. Seuraava kokous 13.10. klo 12-14, kokoustila 3

 


Kokous 17.8.2015 klo 12-14

Kokoustila 3

 

Läsnä:

 • Anne-Lena (Tarkkailu)
 • Marja & Mira (POS)
 • Johanna (os 52)
 • Pirjo Orre
 • Susanna (Verso)

 

Poissa: Kirsi, Ari, Tuula, Hanna-Mari, Johanna

 

Asiat:

 1. Tervetuloa
 2. Prosessi jatkuu
  • Käytiin läpi se, mitä kesäkuussa oltiin saatu aikaiseksi. Todettiin, että johtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman.
  • Sovittiin, että
   • Tarkennettiin pilotin aikataulua. Pilotti käynnistyy 14.3. ja päättyy toukokuun lopussa. 
   • Susanna laatii seuraavaan kokoukseen luonnoksen tekstistä, jonka avulla pilotti voitaisiin esitellä osastokokouksissa. Käsitellään tämä luonnos seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viedään se käsiteltäväksi osastokokouksiin. Suunnitellaan osastokokousten aihesisältö seuraavassa kokouksessa. Ajatuksena kuitenkin, että niissä keskusteltaisiin pilotin toteutuksesta ja saataisiin palautetta, jota voidaan käsitellä edelleen sitä seuraavassa kokouksessa.
   • Kutsutaan Elina Hyppänen seuraavaan kokoukseen mukaan, ja aloitetaan posterin suunnittelu.
   • Selvitetään Arilta tietopaketin tilanne ja pyydetään Aria laatimaan se "loppuun" (Johanna) sekä kysytään hänen kiinnostustaan laatia opinnäytetyö pilotista (esim. työntekijöiden asennemuutos, osaamisen muutos tmv. pilotin alku- ja loppuvaiheessa). Susanna selvittää. 
   • Järjestetään kolme iltapäiväkoulutusta (á 2 * 90 min) 1., 4. ja 8.3.2016. Koulutuksen sisältöjen suunnittelu aloitetaan seuraavassa kokouksessa. Tilat koulutuksia varten on varattu (Kaisu) 
   • Tiedotetaan johtoryhmää suunnitelman tarkentumisesta.
   • Täydennetään päihdetyöryhmää: Akuutti24 (lisäedustajia), kotiutushoitaja, edustaja varahenkilöstöstä, mahdollisesti sosiaalityöntekjä 
  • Pohdittavaksi vielä jäi, mm.
   • Miten toimitaan, jos potilas tarvitseekin enemmän keskustelua ja hoitoonohjausta, eikä pelkkä tietopaketti riitä täyttämään tarvetta.
   • Mikäli pilotti muuttuu pysyväksi käytännöksi, kannattaa huomioida, että toukokuu on perehdytyssesonkia (kesäsijaiset) > perehdytysmateriaalin kokoaminen! 
   • Päihdevastaavien rooli
 3. Muut asiat
  • Terveisiä kevään koulutuksesta: Puheeksiottaminen kannattaa (Montonen, Markkula 2015)
  • Ajankohtaisia koulutuksia meillä: Neljän tuulen seminaari ja Kannabiksen koko kuva / Susanna lähettää kutsut sähköpostin liitetiedostona.
 4. Seuraavat kokoukset
  • 21.9. klo 12-14 kokoustila 3
  • 13.10. klo 12-14 kokoustila 3
  • 9.12. klo 12-14 kokoustila 3

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.