| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

2016 HarSy

Page history last edited by Tuija Kajasrinne 4 years, 11 months ago

 

 

HarSy PETE kokous 30.8.2016 klo 14:00 -15:30  Sysmän Toimintakeskuksella

 

Läsnä:           Tiina Luhio

                      Matti Tanskanen

                      Kati Pajunen

                      Eeva Saarela

                      Aino Nurminen

                      Salla Saksinen

                      Tuija Kajasrinne

 

 1. Kuulumiskierros; ajankohtaisia asioita Toimintakeskusten ja Nuorten työpajojen toiminnasta.  Matti Tanskanen toi huolensa nuorten päihdetilanteesta Hartolassa.  Salla Saksinen uutena jäsenenä kertoi työstään ja itsestään.
 2. Keskusteltiin HarSy PETEn jatkosta ensivuonna.  Sysmän kunta erkaantuu AAVAsta ja tekee halutessaan sopimuksen Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatiosta   Verson kanssa.   Koska ehkäisevä päihdetyö on lakiin perustuvaa, jatkunee alueellinen ehkäisevä työ Sysmässä jollain lailla. 
 3. Keskustelua Sysmän joulupolusta
 • päätettiin osallistua, Tuija Kajasrinne ja Tiina Luhio miettivät keskenään miten PETE näkyy joulupolulla.  Osallistumme suunnittelupalavereihin.

 1. Kokemuskirjasto

Kokemuskirjasto on 8.11.2016 Sysmän kirjastossa, Tuija ja Tiina L käyvät sopimassa kirjaston kanssa päivästä ja ajasta

 

kirjoja on haussa ja joitakin on jo tiedossa.

kirjaston hoitajiksi ovat tulossa Tiina Luhio, Tuija Kajasrinne, Aino Nurminen, Salla Saksinen,  yksi tai kaksi kirjaston hoitajaa puuttuu

 

Seuraava kokoontuminen on   28.9.2016 klo 13:30 Sysmän toimintakeskuksessa liittyen kokemuskirjastoon.  Kirjojen koulutusta ja kirjastonhoitajien perehdytys

 

 

 

 

 HarSy PETE:n kokoontuminen on 20.4.2016 klo 14  Hartolan Toimintakeskus Visanie 17 B

 

 

Osallistujat:

Heli Hentinen,Taija Kupari, Riikka Kemppi, opiskelija, Eeva Saarela, Kati Pajunen, Pia Salmio, Tiina Luhio

Tuija Kajsrinne, Marja-Leena Koivisto

 

 

1.Kevään tapahtumat , miten osallistutaan

-Hulluin lauantai Sysmässä ja Hartolan kesän avajaiset molemmat 11.6.2016

Molempiin osallistutaan.  Jaetaan audit testeja, Tiina Ratia luvannut tehdä ”sokerinäyttelyn” suosituimmista saunajuomista, Onnellisuus testejä myös jaossa. 

 

-Skarppina kassalla –kampanja .  Kauppojen kassoille tilattu Skarppi kassa-rintamerkkejä, joilla vähittäismyyntipisteet osoittavat aktiivisuuttaan ikärajavalvonnan ja päihtyneille myynninkiellon  tehostamissa.

Lähilehdessä 21.4.2016 pieni juttu aiheesta.

 

-Kauppiaille tiedotetaan myös HarSy PETE:n  toiminnasta ja haastetaan mukaan alueverkostoon.  Mediapaja Hartolassa stilisoi tekstin joka toimitetaan kauppiaille rintamerkkien mukana.

 

2. Kouluissa on tehty Selvinpäin-kesään julisteita , katsotaan tuotoksia

Sysmän Yhtenäiskoulun  7-luokkalaiset tehneet erittäin hyviä julisteita, joista valittiin kaksi edelleen kopioitavaksi julisteeksi.  Tämä tietysti vaatii ensin tekijältä luvan kuvan käyttämiseen.  Tuija selvittää ja luvan saatuaan toimittaa kuvat Mediapajalle

Hartolan Yhtenäiskoulun vastaavat julisteet ovat vielä työn alla, niistä valitaan julisteeksi sopiva heti kun ovat käytössä

 

3. Kokemuskirjaston valmistelua

Kokemuskirjasto koetaan tärkeäksi työmuodoksi.

Kirjastoon lupautuivat :Tiina Luhio , Tuijan työpariksi  suunnitteluun ja toteutukseen .  Kirjaston hoitajiksi edellä mainitut sekä Pia Salmio, Eeva Saarela (ekä  Aino Nurminen jota kysytään , kun aloittaa työt)

 

Kokemuskirjastoon kutsutaan tutustumaan  kunnanhallitusten nimeämät HarSyPETE alueverkoston jäsenet Matti Tanskanen ja Lilli Karola, sekä henkilökohtaisia kutsuja kunnan päättäjille.

Kokemuskirjaston toteutuspäivä on viikolla 45 joko 8 tai 9.11. 2016 klo 14-18 – kumpi päivä sopii kirjastolle.

 

4.Ensivuoden PETE?

Sysmän tilanne ehkäisevän työn koordinaatiossa?

Asiasta keskusteltiin ,mutta kenelläkään ei ole vielä tietoa mitä ensivuonna tapahtuu

 

5.Ovatko meidän tapahtumat linjassa ehkäisevän päihdetyön lain 5 § mukaisesti

keskusteltiin lain hengestä ja todettiin että tällä resursoinnilla  ja ajankäytön mahdollisuudella , emme enenpään ehdi ja mielestämme lain henki toteutuu kaikessa PETE työssä jota teemme.

 

6. muita asioita

seuraava PETEkokous 30.8.2016  klo 14 Sysmän Toimintakeskus

 

sitä ennen kokoonnutaan tarvittaessa esim kesätapahtuman puitteissa osallistujien kanssa

 

 

 

HarSy-alueverkoston kokous 3.2.2016 klo 14 Sysmän toimintakeskus

 

 

Muistio

 

 1. Läsnäolijat ja esittelykierros

Tiina Ratia , terveydenhoitaja, Sysmä,

Pia Salmio, etsivä nuorisotyöntekijä, Sysmä

Taija Kupari, vastaava ohjaaja, Hartola

Mia Nurminen, työ-ja yksilövalmentaja, Sysmä

Matti Tanskanen, Kh nimeämä jäsen, Hartola

Raija Carlson , psyk.sairaanhoitaja, Hartola

Eeva Keinonen, psyk.sairaanhoitaja, Sysmä

Tuija Kajasrinne, aluekoordinaattori

Tiina Luhio, vastaava ohjaaja, Sysmä

 

 1. Tervetuloa uudet jäsenet

Toivotettiin uutena jäsenenä Matti Tanskanen tervetulleeksi HarSy alueverkostoon

 1. Seutukoordinaation ja PETEn nopea esittely (uudet jäsenet kartalle)

Esittely seutukoordinaatiosta.  Keskustelua siitä mistä seudullinen toiminta on lähtenyt ja miten nyt toimitaan.  Saatiin uutena jäsenenä tullut Matti Tanskanen informoitua mitä Päijät-Hämeen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö (PETE) tarkoittaa.

 1. Vuoden toiminnan suunnittelua

4.1. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Kaikille paikalla oleville jaettiin ”Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä” keskusteltiin  mitä tämä tarkoittaa meidän alueverkoston työssä.  Jätettiin asia mietittäväksi ja pureskeltavaksi seuraavaan kertaan.

4.1.1. Em. lain 5§:n velvoittamat tehtävät, miten ne näkyvät vuoden 2016 toiminnassa alueella

Keskustelua 5§:stä.  Todettiin, että tarvetta on ehkäisevälle työlle, esimerkiksi otettiin syksyllä 2015 julkaistujen PYLL-indeksien tulos

4.1.2 Ehkäisevän päihdetyön toiminta ohjelma

Asiasta keskusteltiin – käytiin läpi mitä kaikkea toiminta vaatii vuoteen 2025 mennessä.  Todettiin, että työtä on paljon, kuitenkin jokainen tekee jo osana työtään ehkäisevää työtä.

4.1.3 mihin osallistutaan vuoden 2016 aikana

-energia juomien myynnin alaikärajoista suositus kauppoihin

-Hyvän mielen viikolla jokainen voi esim. teettää työpaikallaan 10 kysymystä onnellisuudesta testin.  Niitä voi teettää muuallakin jokaisen innostuksen mukaan

-voi hyvin työssä- kiertue.  Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan

-kesän alussa on  Sysmässä Hulluin lauantai ja Hartolassa Kesäkauden avaus.  Molempiin tilaisuuksiin osallistutaan.  Mietitään seuraavalla kerralla tarkemmin sisältöjä, mutta esim. audit-testien tekemistä/jakamista, alkoholin sokerimäärät –energiat / terveydelliset haitat. Ideoidaan vielä.

-selvin päin- kesään –piirustuskilpailu kouluille.  Paras palkitaan ja monistetaan julisteeksi näkyville

- kokemuskirjasto Sysmään marraskuussa

- joulupolku Sysmä/Hartola

-Esittely PETEstä Voiman –lehteen maaliskuun loppuun mennessä

- Kaikkiin koulutuksiin voi osallistua jos vain on mahdollisuus.

4.1.4 miten raportoidaan kuntiin vuoden 2016 aikana tehtyä työtä

                      Hartolan osalta HarSy PETEn toimintakertomus vuoden lopussa

 

 1. muut asiat

ei muita asioita

       6. Seuraava kokous

                      19.4.2016 klo 14 HARTOLAN TOIMINTAKESKUS (entinen Suksela)

                      Visantie 17

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.