| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

HeiPete_2016

Page history last edited by Teija Ahvenainen 5 years, 9 months ago

Hei Pete ydinryhmä

 

Aika: ti 8.11.16 klo 8-10

Paikka: Heinolan tk, Torikatu 13 B_ovi, alakerta ryhmätyötila

Osallistujat: Ahvenainen Teija, Karttunen Marje, Leimio Susanna, Mäkilä Kirsi, Pänkäläinen Anne, Pärssinen Sari, Tapiala Heidi

 

Muistio

 

 1. Tervetuloa
 2. Esittelykierros
 3. Terveiset Peten seutukokouksesta
 4. Anna lapselle raitis joulu julistekampanja
 5. Toimintasuunnitelma 2017
  • Aloitettiin tekemään tosu vuodelle 2017. Toiminta tulisi perustua kansallisiin tavoitteisiin. 
  • Kehittyy matkan varrella
 6. Ennaltaehkäisevän päihdetyön vuosikello (lapset ja nuoret)
  • Anne esitteli vuosikellon
  • Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset ilmaisia, Teija tarkisti THL:n vastuuhenkilöltä. Tulokset tulevat syksyllä 2017.
   • tulosten hyödyntämisestä keskusteltiin (mm. lehtijuttu jne)  
  • Nuortentalo projektista tehty hankehakemus (Anne).
 7. Muut asiat
  • Anne P aloittaa O-Petessä Heinolan edustajana
  • Ehdotetaan srk:lle, että valitsevat joukostaan työikäisten edustajan Hei Peteen. Teija laittaa viestiä asiasta Maria-Leena Hakkaraiselle. 
  • Kirsi kertoi, että hyvinvoitiryhmä tekemässä Heinolan hyvinvointitilinpäätöstä 2017
  • Turpakäräjille kutsutaan poliittisia päättäjiä (valtuustoryhmien puheenjohtajat). Teija laittaa kutsun.
  • Nordic Game Party tapahtuma 18.-20.11.16 Lyseonmäen koululla:  http://www.heinola.fi/nordic-game-party-2016 , https://www.facebook.com/events/1008672082575465/permalink/1011881385587868/ 
   • Teija välittää infon tapahtumasta Hyviksen sivuille 

 

     SEURAAVA KOKOUS: ke 1.2.17 klo 14-16, Nuortentalo, Lampikatu 16  

 

 

 

Hei Pete ydinryhmä

 

Aika: Ma 3.10.16 klo 14-16

Paikka: Perhekeskus, Hiidenhaudantie

Osallistujat: Ahvenainen Teija, Karttunen Marje, Leimio Susanna, Mäkilä Kirsi, Pänkäläinen Anne, Pärssinen Sari

 

1. Terveiset Peten seutukokouksesta

     http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/108700420/2016%20Syksy 

2. Turpakäräjät 17.1.2017 klo 12.30 - 15.30 Lahdessa

 •      seudullinen ehkäisevän työn iltapäivä
 •      Heinolan organisaatiomallin esittely esimerkkinä hyvästä toimintamallista. Kysytään Pirjo Hepo-Ojaa esittelijäksi. Teija kysyy, Anne ja Kirsi alustaa tavatessaan.

3. Lasten ja nuorten päihdevalistussuunnitelma

 • painotus vuosille 2016 - 2017 tupakka, vuosikello tekeillä (Anne)
 • Valintojen putken kehitystyö menossa
 • Kehitteillä oppitunti päihteistä 7. luokkalaisille (th+ koulun nuorisotyöntekijä). Kaksi th opiskelijaa opinnäytetyönä suunnittelee.
 • Tupakanvastainen kilpailu käynnissä

4. Kansalaisfoorumin kohtalo

 • tältä vuodelta laitetaan jäihin. Tulevaisuudessa kehitellään valintojen putken vanhempainiltaa.

5. Anna Lapselle raitis joulu-kampanja

 • Teija kysyy kampanjan vetäjiltä uudistuuko kampanja. Laajalti pyöräytetään Heinolassa käyntiin joulun alla.

6. Muut

 • Keskusteltii väkivallan puheeksi otto ja tunnistaminen neuvoloissa asiaa. Susanna ja Sari kehittelevät asiaa eteenpäin.
 • Perheasiain neuvottelukeskus, ensi ja turvakoti sekä kriisikeskus pilotoivat ART- riskipelaamisen tunnistamisen työkalun käyttöönoton. Asiasta kuullaan lisää myöhemmin.

 

SEURAAVA KOKOUS: ti 8.11.16 klo 8-10, Heinolan tk, Torikatu 13, B-ovi, alakerta ryhmätyötila 

Aiheena mm: toimintasuunnitelma 2017, anna lapselle raitis joulu kampanja yms. 

 

 

 

 

Hei Pete ydinryhmä

 

Aika: ma 15.8.16

Paikka: Perhekeskus

Läsnä: Teija Ahvenainen, Susanna Leimio, Kirsi Mäkilä, Anne Pänkäläinen

 

 1. Sähköinen hyvinvointikertomus

 •      Kaupungin hyvinvointityöryhmä kutsuu alatyöryhmien puheenjohtajat tutustumaan sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja sen indikaattoreihin.  

 

                Jokainen työryhmä käy oman osa-alueensa indikaattorit läpi ja kirjaa sähköiseen hyvinvointikertomukseen huomiot ja johtopäätökset.

 •   Käytiin läpi Kaikki ikäryhmät osion indikaattoreita ja tehtiin niihin parannuksia ja huomioita. Kehitystyö jatkuu. Neljän tuulen näkökulma?
 • Teija osallistuu Hyvinvointiryhmän palaveriin ma 22.8.16 Hei Pete puheenjohtajan ominaisuudessa

 

     2. Tupakoimattomuus

 •      Hyvinvointityöryhmä on asettanut tavoitteeksi nuorten tupakoinnin vähentämisen. Tavoitteen saavuttamiseksi on suunniteltu seuraavaa: Heinolan nuorisopalvelut ja Heinola-Pohjoinen Rotary Klubi järjestävät kilpailun NO TOBACCO TODAY. http://heinolannuoret.blogspot.fi/p/heinolan-nuorisopalvelut-jarjestavat.html . Kilpailu on 13 - 20 vuotiaille Heinolalaisille tai Heinolassa opiskeleville nuorille, kolme sarjaa: t-paita, video, rap, palkinnot á 500 e. Hienoa!

 

      3. Muut

 •      HOBBY 2016 harrastemessut 4.9.2016 Heinolan lukiolla. http://www.heinola.fi/hobby-messut 
 •     Ehkäisevän päihdetyönlain edellyttämä toimielin edelleen nimeämättä. Kirsi tiedustelee asiaa.

 

 

     SEURAAVA KOKOUS: 3.10.16 Perhekeskus, Hiidenhaudantie 2, klo 14-16 

 

     


 

Hei Pete- ydinryhmän kokous

 

Aika: ma 4.4.16 klo 14 - 16
Paikka: LaPePa, lasineukkari
Osallistujat: Teija Ahvenainen, Irja Hemmilä, Marje Karttunen, Susanna Leimio, Kirsi Mäkilä, Anne Pänkäläinen

1. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä, toteutus Heinolassa
- Asia ei ole edennyt, Irja ottaa aiheen esille hyvinvointityöryhmässä 18.4.16
- Susanna kertoi Päijät-Hämeen kuntien tilanteen asian tiimoilta

2. O-pete Heinola
- Maria-Leena Hakkarainen on seudullisessa ryhmässä Heinolan edustaja

3. Muut asiat
-Päivitettiin toimintasuunnitelma 2016 ajantasalle
-Älä välitä kampanjaan liittyen tilataan 50 kpl rintanappeja thl:lta jaettavaksi kauppojen kassoille. Teija hoitaa
- syksyllä mm. kuntalaisten kansalaisfoorumi ke 12.10.16 WPK (Irja & co), 3x koulutusiltapäivä ikäihmisten päihde ja mielenterveystyön hoitopolkuun liittyen

4. Seuraava kokous
- Perhekeskus, Hiidenhaudatie 2, Heinola
- aiheena mm. mietittäväksi mikä on Heinolan tarve liittyen pelaamiseen ja väkivaltaan

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.