| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Kokousmuistiot 2014

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 11 months ago

Kokous 21.11.2014 klo klo 11-13

Kokoustila 2. PHKS

 

Läsnä:

 • Akuutti24: Johanna , Ari ja Anri, 
 • Tarkkailu: Anne-Lena ja Kirsi 
 • Psyk. os. 52: Johanna
 • POS: Mira, Ulla
 • yh Pirjo Orre
 • Kokemusasiantuntijat Christian ja Toni 

 

Asiat:

 • Tervetuloa!
  • Ehkäisevän työn päivien satoa / Ari, Johanna ja Anne-Lena
 • Edellisessa kokouksesssa aloitetun työskentelyn jatko
 • Muut asiat
 • Seuraava kokous 

 


Kokous 15.9.2014 klo klo 13-15

Kokoustila 2, PHKS 

 

Läsnä:

 • Akuutti24: sh Ari Kärkkäinen, sh Johanna Kurkela ja osh Anri Leppänen
 • Tarkkailu: sh Anne-Lena Ojala ja osh Kirsi Salmen-Puumalainen 
 • Psyk. os. 52: osh Johanna Hyytiäinen
 • Päivystys: sh Mira Laine, osh Ulla Linnajärvi
 • yh Pirjo Orre 

 

Asiat:

 1. Tervetuloa!
 2. Mitä ovat tämän hetkiset kehittämistarpeet? Edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat jatkojalostukseen. 
  • Audit pitäisi ottaa järjestelmällisempään käyttöön
  • Kysytty päihde-/alkoholiasia tulisi kirjata johonkin, minne?
  • Tämän kokonaisuuden tueksi tarvitaan koulutusta itse asiasta sekä asenteista  
  • Yhteistyö (psykiatrian pkl, perusterveydenhuolto, sosiaalityöntekijä, sosiaalipäivystys, A-klinikka, poliisi, läheiset,...) > palveluketjun toimivuus potilaan kannalta
 3. Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät 24.-25.9.2014
  • Arin puheenvuoron sisältö: Varhaista puuttumista etulinjassa (Ehkäisevän työn sisältö / Kehitä osaamistasi, pj. Esa Nordling)
 4. Muut asiat
 5. Seuraava kokous 21.11.2014 klo 11-13 

 


Kokous 10.6.2014

Kokoustila 2, PHKS

 

Läsnä: Ari Kärkkäinen, Johanna Kurkela ja Anri Leppänen (Akuutti24), Anne-Lena Ojala ja Kirsi Salmen-Puumalainen (Tarkkailu) sekä Johanna Hyytiäinen (psyk. os 52) 

Poissa: Karoliina Lindroos ja Ulla Linnanjärvi

 

Asiat:

 1. Tervetuloa, esittelykierros
  • Käytiin nopea esittelykierros ja todettiin läsnäolijat.
 2. Koulutuksessa kerätyn kartoituksen tulosten läpikäyntiä
 3. Tarkasteltiin koulutuksessa, ennen ja jälkeen kerättyjä, osaamiseen ja asenteisiin liittyvän kyselyn vastauksia. Käytiin keskustelua aiheesta todeten keskeisiä kehittämishaasteita ko. osastoilla ja niiden välisessä yhteistyössä:
  • Päihtyneen henkilön akuuttihoito-ohjeissa tulisi olla myös tieto siitä, minne potilaan voisi ohjata, so. tietoa hoitopaikoista ja -tahoista
  • MT-potilaiden seulonta ja itsetuhoajatukset: Lääkäreiden taitoa kohdata potilas, ikään kuin oireen takana, tulisi kehittää, kuten myös hoitoonohjausta
  • Viikonloppuisin kaivataan sosiaalityöntekijöitä - päivystys viikonloppuisin, mm. maksusitoutumusten saaminen omalta sosiaalityöntekijältä? Entä yhteistyö sairaalan sosiaalityöntekijöiden kanssa, voisiko sitä tehostaa? 
  • Päihdehoitoa tarjoavat yksiköt eivät "vedä" potilaita riittävästi
  • Aineistot: 
   • AUDIT tehokkaampaan käyttöön, voisiko kopioida osastoille?
   • (AA-)esitteitä tarvitaan
   • Ohjeistus puuttuu
  • Päihteitä puhuminen normiksi, asenteet - "meillä keskustellaan alkoholista" -juliste 
  • MT-asioiden puheeksiotto - tarpeellista vai ei?
  • Tieto päihteistä jää "ensimmäisen hoitajan" käsiin, ei siirry potilaan mukana eteenpäin - Miten tieto saadaan kulkemaan, mihin tieto pitäisi kirjat
 4. Mitä jatkossa?
  • Käytiin keskustelua päihdepotilaan hoitotyön kehittämistarpeista. Todettiin, että 
   • Audit pitäisi ottaa järjestelmällisempään käyttöön
   • Kysytty päihde-/alkoholiasia tulisi kirjata johonkin, minne?
   • Tämän kokonaisuuden tueksi tarvitaan koulutusta itse asiasta sekä asenteista
 5. Seuraava kokous 15.9.2014 klo 13-15, kt2/PHKS

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.