| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto (PETE)

Page history last edited by Susanna Leimio 5 years, 4 months ago

 

Päijät-Hämeen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 

 

 • on koordinoitua paikallista ja seudullista yhteistyötä
 • koordinoidaan sosiaalialan osaamiskeskus Versosta käsin seutukoordinaattorin toimesta
 • on tavoitteellista, aitoa yhteistyötä, jonka tunnussanoja ovat verkostoituminen, jaettu asiantuntijuus, väestötason ehkäisy ja rajapintojen löytäminen
 • rakentuu toiminnallisessa vuorovaikutuksessa Päijät-Hämeen eri alueiden ja niiden toimijoiden kesken.  

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmän muodostavat kuntien toimielinten edustajat, Perusterveydenhuollon yksikön, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä järjestöjen edustajat. Työtä koordinoi seutukoordinaattori Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa.

 

Seutukoordinatioryhmän tehtävänä on

 • innostaa, luoda ja ylläpitää yhteistyön edellytyksiä
 • käynnistää ja organisoida yhteisiä strategia- ja visioprosesseja.

 

Kuntaan nimetty ehkäisevän päihdetyön toimielin (523/2015, 5§) vastaa kunnasta tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä

 

Toimielimen tehtävänä on:

 • huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
 • huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
 • lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
 • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
 • huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

 

Toimielin myös

 • istuttaa muutosten siemeniä ympäristöönsä
 • nostaa esiin niitä paikallisia tarpeita, jotka tarvitsevat seudullista tukea  
 • toteuttaa sovitus asiat

 

Toimintaan vuosien 2010-2016 aikana voit tutustua täällä.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.