| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Apua riskipelaamiseen

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 2 months ago

Viihde-, riski- ja ongelmapelaamisen sekä rahapeliriippuvuuden rajat ovat häilyviä. Suurin osa rahapelaajista on niin sanottuja viihdepelaajia. He pelaavat tuloihinsa nähden kohtuudella eikä rahapelaaminen aiheuta haittoja pelaajalle tai tämän lähipiirille. Pelit tarjoavat sopivassa määrin jännitystä, viihdettä ja nautintoa. Riskipelaaminen on runsasta pelaamista. Se sijoittuu viihdepelaamisen ja ongelmapelaamisen välimaastoon. Kun omat pelirajat ylittyvät usein tai pelaamisesta seuraa edes joitain kielteisiä seurauksia, riski syvemmän ongelman kehittymiseen on selvästi olemassa.

 

 

Tunnista riskipelaaminen ajoissa!

 

Tunnista
Tilanne voi olla vakava, joten työntekijän saattaa olla vaikea kohdata asiakas ja asia. Työntekijän on hyvä luottaa siihen, että apua ja tukea on saatavilla ja työntekijän on itsekin mahdollisuus auttaa.
Ota puheeksi
Kysy mitä asiakkaalle kuuluu. "Kiitos, että kerroit" -palaute herättää luottamusta. Panosta kohtaamiseen laatuun kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuden toteutumiseen.
Kartoita tilanne
"Kerro lisää pelaamisestasi?" Kartoita minkä verran pelaamisesta on asiakkaalle haittaa, Voit hyödyntää Työkaluja sivun testejä.
Lyhyt neuvonta
Kerro pelaamisesta ilmiönä ja auta asiakasta sijoittamaan itsensä kartalle pelaamisen suhteen. Säilytä toimijuus asiakkaalla.
Hoitoonohjaus tarvittaessa
Tietoa toimijoista ja työkaluista saat linkkien takaa.
Oma apu ja itsehoito

 

 

Takaisin aloitussivulle

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.