| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Hoitopolku, Pelihaittojen ehkäisy

Page history last edited by Susanna Leimio 1 year ago

Ammattilaiselle

PELIHOITOPOLKU: Tämän kaiken voin tehdä itse

 

Päijät-Hämeessä työskennellään yhteisen toimintamallin mukaisesti. Sen ydin on ammattilaisen kokeman huolen tunnistamisessa, puheeksiotossa ja siihen puuttumisessa. Toimintamallin lähtökohtana on jokaisen työntekijän vastuu ja mahdollisuus tunnistaa pelaaminen ja puuttua siihen omien resurssiensa puitteissa. Asiakkaan poislähettävästä työskentelykulttuurista on pyrittävä aktiivisesti eroon. Jos työntekijä epäilee asiakkaan pelaavan haitallisessa määrin tai hänellä syntyy huoli asiakkaan tilanteesta, asia otetaan puheeksi asiakkaan kanssa.

 

Puheeksioton apuna, pelaamisesta kysymiseen ja sen kirjaamiseen, voidaan käyttää erilaisia kartoituslomakkeita. Lomakkeet on syytä täyttää yhdessä asiakkaan kanssa, sillä lomakkeen yhdessä täyttäminen on jo itsessään interventio eli pelaamiseen puuttumista. Mikäli tilanne niin vaatii, työntekijän tulee tehdä asiakkaasta pyyntö tai ilmoitus sosiaalihuoltoon palvelutarpeen kartoittamiseksi (SHL 35 §) ja tarvittaessa lastensuojeluilmoitus (LSL 25 §). Linkin takaa löytyy tarkempi kuvaus ilmoitusvelvollisuudesta.

 

Työntekijöillä tulee olla ajankohtaista tietoa maakunnassa toimivista pelihaittojen ehkäisyn muodoista ja sen tekijöistä. Mikäli työntekijä tuntee voimattomuutta yksintyöskentelyyn asiakastilanteessa, voi hän tarvittaessa konsultoida muita ammattilaisia tai kutsua heidät työpariksi mukaan työskentelyyn. Yhteistyön (verkostotyön) käynnistämiseen tarvitaan asiakkaan suostumus.Tarkempaa tietoa päijäthämäläisistä toimijoista ja käytössä olevista lomakkeista löytyy työkalut osiosta. Mikäli tarjottu apu ei riitä, asiakas tulee ohjata tilanteen ollessa akuutti suoraan Akuutti 24 – päivystykseen tai muiden akuutti- ja kriisipalvelujen pariin ja tarvittaessa ongelmapelaamiseen hoitoa tarjoavien palvelujen pariin.

 

>>> lataa pelihoitopolku (päivitetty 10.9.2019)

 

 

 

Takaisin aloitussivulle

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.