| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

PETE Pukkila

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 10 months ago

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Pukkilassa

 

 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin

  • Tiedottaja/HR-kehittäjä Leena Kapanen
  • nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja Piritta Ahl
  • etsivä nuorisotyöntekijä, palveluohjaaja Iiro Soikkeli

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

Piritta Ahl, nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja

 

Hyvinvointikoordinaattori

Sanna Saarenkoski 

 

 

Pukkilan kunnan ehkäisevän työn suunnitelmat ja raportit

 


Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.