| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Iitti 2016

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 7 months ago

PETE Iitti: Kokous 13.12.2016

 

 


MUISTIO 2.11.2016, klo 9-11.30, Nuokku, Veteraanitie 2, 47400 Kausala

 

PETE IITTI

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto Iitissä

 

 1. Kokouksen avaus.
  Sonja Lindroos avasi kokouksen. Käytiin pikainen esittely- ja kuulumiskierros – Osallistujat kertoivat ajatuksiaan ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä oman työnsä näkökulmasta.

 

 1. PETE Iitti –ryhmä
 • paikallista ja seudullista yhteistyötä
 • on tavoitteellista, aitoa yhteistyötä, jonka tunnussanoja ovat verkostoituminen ja jaettu asiantuntijuus.
 • rakentuu toiminnallisessa vuorovaikutuksessa
 • istuttaa muutosten siemeniä ympäristöönsä
 • nostaa esiin niitä paikallisia tarpeita, jotka tarvitsevat seudullista tukea  
 • materiaalin jako
 • tiedonvaihto ammattilaisten kesken, pysytään kartalla missä mennään. Paikalliset trendit kaikkien tietoon
 • tukea omaan työhön
 • palveluiden esiintuomista   -> avun pyytämisen madaltaminen
 • pyritään lisäämään hyvinvointia.

 1. Ryhmän kokoonpanon tsekkaus
  Onko ryhmässä mukana kaikki tarpeelliset tahot? Keitä ryhmässä tulisi olla mukana?  Kenen/keiden olisi hyvä ja järkevä olla ryhmän vetovastuussa, eli toimia aluekoordinaattorina?

  Käytiin läpi jo mukaan kutsutut tahot ja pohdittiin yhdessä, ketä ryhmään tulisi vielä kutsua. Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen lisäksi edustajat mm. neuvolasta, perhetyöstä, lastensuojelusta, Kausalan alakoululta, kotihoidosta ja muutamia paikallisia yhdistyksiä, kuten Martat ja vanhempainyhdistys.

Aluekoordinaattoria koskeva asia jätettiin mietintään. Asiaan palataan myöhemmin tulevissa kokouksissa.

 

 1. Ehkäisevän päihdetyön laki / Toimielin

  Laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä todetaan, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

 

Toimielimen tehtävänä on:

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Käytiin asiasta keskustelua. Päätettiin edetä niin, että Sonja kirjoittaa auki kolme erilaista vaihtoehtoa, miten toimielin asian kanssa voitaisiin toimia.  Annetaan asia sitten kunnanjohtajan mietintään. Vaihtoehdot ovat lyhyesti seuraavat:
1) PETE Iitti -ryhmä nimetään toimielimeksi, ns. Lahden mallin mukaisesti.  (esimerkki esitelty kokouksessa)
2) Toimielin koostuisi pienestä ryhmästä kunnan virkamiehiä.
3) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tai koulutuslautakunta nimetään toimielimeksi.

Tähän palataan myöhemmin seuraavissa kokouksissa.

 

5.  Käytiin läpi mm. seuraavat ajankohtaiset asiat.
Ehkäisevän päihdetyön viikko 7-13.11.2016
Teemana tänä vuonna puheeksi otto ja hyvät käytännöt.
Lisätietoa:
http://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko

Mielenterveysviikko 20-27.11.2016. Teemana: Olenko sinut?
Mielenterveysviikko alkaa sitä edeltävänä sunnuntaina 20.11.2016 eri puolilla Suomea järjestetyillä kynttilätapahtumilla, jolloin kunnioitetaan itsemurhan tehneiden muistoa.
Olenko sinut? -teeman tarkoituksena on herättää ihmisiä miettimään; Oletko sinut erilaisuuden kanssa?
Lisätietoa: Mielenterveyden keskusliiton sivuilta
http://mtkl.fi/mielenterveysviikon-2016-teema-oletko/

Turpakäräjät 17.1.2017 12.30-15.45 Lahdessa, paikka avoin. Lisätietoa tulee myöhemmin. Laittakaa päivä kalenteriin. Katsotaan lähempänä tapahtumaa, että ketkä on lähdössä. Mennään vaikka kimppakyydein. Tarkempi ohjelma ja aikataulu lähetetään myöhemmin.

Työmiehen keskiviikko 9.11.2016  – Illalla baariin aamulla töihin. Tapahtuma Katu-baarissa Lahdessa.

 
 6. Käytiin keskustelua kriisityön huonosta tilanteesta Iitin kunnassa.
Henkisentuen ryhmä on, mutta se ei ole ajan tasalla. Eikä se myöskään toimi akuutissa tilanteessa. Tilannetta päätettiin selvitellä ja asiaan palataan myöhemmin.
Esiin nostettiin, että Vuolenkosken VPK:lla on koulutettu ja toimiva henkisen ea:n ryhmä.

Niina Honko nosti esiin myös kunnan valmius- ja varautumissuunnitelman. Tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Toivotiin paikallisia koulutuksia ammattilaisille. mm Kannabiskoulutusta. Sonja selvittelee asiaa.

7. Seuraava kokous on 13.12.2016 klo 9.00 Toimintakeskuksella.
Muistion kirjoitti: Sonja Lindroos
 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.