| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

PETE Myrskylä

Page history last edited by Susanna Leimio 2 years, 7 months ago

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Myrskylässä

 

 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin

Kunnan johtoryhmä 

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

Jaana Keisala 

 

Hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattoria ei ole ja hyvinvointiasioista vastaa vapaa-aikakoordinaattori ja kunnanjohtaja 

 

Työryhmä

Myrskylän kunnan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyöryhmä

 

Työryhmän jäsenet

  • Sirja Westman, etsivä nuorisotyöntekijä
  • Jaana Keisala, vapaa-aikakoordinaattori
  • Tero Ylevä, erityisopettaja
  • Kirsi Myllyniemi, lastentarhanopettaja
  • Tiina Kemppainen, Myrskylän seurakunta diakoni
  • Nina Tuokko, terveyshoitaja, terveydenhoitaja, PHHYKY 

 

Ryhmää täydennetään tarvittaessa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.