| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

PETE Myrskylä

Page history last edited by Susanna Leimio 1 year, 6 months ago

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Myrskylässä

 

 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin

Kunnan johtoryhmä 

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

Jaana Keisala 

 

Hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattoria ei ole ja hyvinvointiasioista vastaa vapaa-aikakoordinaattori ja kunnanjohtaja 

 

Työryhmä

Myrskylän kunnan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyöryhmä

 

Työryhmän jäsenet

  • Sirja Westman, etsivä nuorisotyöntekijä
  • Jaana Keisala, vapaa-aikakoordinaattori
  • Tero Ylevä, erityisopettaja
  • Kirsi Myllyniemi, lastentarhanopettaja
  • Tiina Kemppainen, Myrskylän seurakunta diakoni
  • Nina Tuokko, terveyshoitaja, terveydenhoitaja, PHHYKY 

 

Ryhmää täydennetään tarvittaessa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.