| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Lahti 2017

Page history last edited by Hannu Lehtonen 2 years, 6 months ago

 

 

PETE Lahti 12.12.2017 klo 13.30 - 16.00

paikka. Wanha Herra Möysä kabinetti

 

puheenjohtaja / sihteeri : Hannu Lehtonen

läsnä: Emma Erkamo,Outi Melchy, Jukka Suomilammi,Taija Tamminen,Anna Sillanpää,Tina Holmberg-Kalenius,Katri Salmi,Johanna Huuhtanen,Nina Anttila,Anu Komu

 

1. eri tahojen kuulumiset

Emma: 25v juhlat pidetty.Monon päivystys jatkuu 19.1.2018

Outi:    opiskelijat ovat ahdistuneita.Palveluista tiedotetaan huonosti

Jukka:  Elokololla remontti menossa,valmista pitäisi olla 15.1.2018.Ruokaa jaetaan kolem kertaa viikossa.

           Asunnottomien yö keräsi 300 osallistujaa, Itsenäisyyspäivän juhla 350 osallistujaa

Taija ja Anna:  Hykyn palveluista tiedottaminen ontuu.Nuorten ahdistuneisuus ja päihteet näkyvät työssä.

Tina:   yhteydenottoja yli 400 / vuosi.Nuoriso- ja aikuispsykiatria ohjaa heille asiakkaita.

Katri:  Hyky:ssa pilotoidaan vertaisryhmää mielenterveyskuntoutujille ja - potilaille.Vetäjinä kokemusasiantuntija ja psyk.sairaanhoitaja.Valopilkku ollut kuultavana eduskunnassa  uuden perusopetuslain tiimoilta  Fyysisen väkivalta ja aggressiivisuus kasvussa.

Johanna:  toiminnassa hiljaista

Nina:  työikäisten palvelujen esittelyä

Anu:  A-- klinikkatoimi lakkautetaan.Hykyyn palkattu kolme uutta päihdesairaanhoitajaa

Hannu: Lahden hyvinvoinnin monet tasot - kaavoituksesta hyvinvoinnin henkilökohtaiseen kokemiseen

 

 

2. toimintakertomus vuodelta 2017

     laadittiin toimintakertomus liitteineen

 

3. toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018

     koottiin suunnitelma.Hannu esittelee suunnitelman Ulla Sepposelle.

 

4. kevään kokouksista sopiminen

    torstai 25.1.2018  klo 13 - 15.30   ( paikka varmistetaan )

    torstai 22.3.2018  klo 13 - 15.30

    torstai 26.4.2018  klo 13 - 15.30 

 

5.  PETE Lahden muistaminen

    Lahden Elokolon ystävät ry. muisti kunniakirjalla PETE Lahtea sen antamasta tuesta vaihtoehtoisen Itsenäisyysjuhlan järjestelyihin

 

PETE LAHTI 17.10.2017 KLO 13.30 - 15.15

Paikka: Domino ,Kirkkokatu 21 E

 

 

puheenjohtaja: Hannu Lehtonen

sihteeri:  Hannu Lehtonen

läsnä: Anna Sillanpää Nuorisopalvelut,Taija Tamminen Nuorisopalvelut,Sari Pynnönen opiskelija Lamk, Outi Melchy Lahden opiskeluterveydenhuolto,Anu Komu PHHyky, Jenni Harmokivi sos.psyk. säätiö,Tina Holmberg-Kalenius Valopilkku, Laura Silvennoinen PHHyky, Hannu Lehtonen Sivistyspalvelut

 

1. terveiset hyvinvointityöryhmän kokouksesta

   - Lahti on mukana Kuntaliiton kolme vuotta kestävässä Kunta Hyvinvoinnin Edistäjänä - projektissa. Puheenjohtaja kertoi projektin tavoitteista.Keskusteltiin erityisesti kaupunkilaisten osallisuuden merkityksestä hyvinvoinnin tuottajina ja kokijoina.

 

2. Poimintoja Lahden hyvinvointikertomuksesta v. 2013 - 2016

  - tarkasteltiin viimeisimmän laaditun hyvinvointikertomuksen ilon- ja  huolenaiheita ikäryhmittäin ( lapset,nuoret ja perheet, työikäiset ja ikääntyvät )  

 

3. PETE Lahti ja vanhukset

 - todettiin ,että työryhmään on tärkeätä saada ikääntyvien edustaja mukaan.Puheenjohtaja hoitaa kutsun.

 

4. Nastolan kokemuskahvilat :

-  5.10     Kiusaamisen jäljet - tapahtumassa oli kolme osallistujaa

 - 19.10   Kun mieli järkkyy

 - 2.11     Irti päihteistä 

- 16.11    Peliriippuvuuden kahleet

-  30.11   Rikoksen uhrina

-  14.12   Minun voimavarani 

 

5. Ehkäisevän päihdetyön viikko 6 - 12.11.2017    teemana ikäihmisten päihteidenkäyttö    Lisää EPT-viikosta vko 45→

- keskusteltiin viikon huomioimisesta 

- Järkee vai Ei ?  - pääkirjastolla :

     7.11  sosiaalinen media ja siellä tapahtuva rikollisuus / nettipoliisi Sari Lohtander

     8.11  Nuorten Exit / seksuaalinen itsemääräämisoikeus / Niina Hinkkanen

     9.11  Huippukiekkoilijasta narkomaaniksi / Marko Jantunen 

    10.11 Kokemusasiantuntijat Omppu ( kiusaaminen ) ja Micke ( päihteet ) kertovat  selviytymistarinansa

 

 

6. Talouarvion suunnittelua

- pyydetty eri tahoja esittämään ensi vuoden PETE Lahden talousarvioon esityksiä.

  Ehdotukset seuraavaan kokoukseen 12.12.2017  tai s- postilla hannu.lehtonen2@lahti.fi 

 

7. PETE - materiaalin varastointi ja käyttö

- Sovittiin ,että materiaaliin tutustuminen halukkaille 2.11.2017 klo 13.00 DUO2 5.krs

 

8. Haaste energiajuomien myynnin rajaamisesta yli 15- vuotiaille    

- PETE Lahti pätti osallistua haasteeseen ja haastaa kaupat,grillit,huoltoasemat ja kioskit myynnin rajaamiseen.

 

9. Ajankohtaiset tapahtumat ja muuta tiedotettavaa

- tänään Asunnottomien Yö- tapahtuma  

- Pimeästä Valoon  - lauluja ja sanoja surusta iloon Ristinkirkko 18.11 klo 16

 

10. Seuraava kokous pidetään 12.12 klo 13.30 Ravintola Wanhassa Herrassa

 

 

 

 

PETE LAHTI 22.8.2017 klo 13.30-15.00

 

Paikka: Domino, Kirkkokatu 21 E

Sihteeri: Anna Sillanpää

Puheenjohtaja: Hannu Lehtonen

Läsnä : Anu Komu Hyky, Outi Melchy Opiskeluterveydenhuolto, Arja Vuoristo Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Johanna Huuhtanen FinFami, Laura Silvennoinen Hyky, Aatos Suomilammi Ehyt ry/Elokolo, Emma Erkamo Monon Side ry, Taija Tamminen Nuorisopalvelut, Anna Sillanpää Nuorisopalvelut, Hannu Lehtonen Sivistyspalvelut

 

 

Hannu Lehtonen on aloittanut Pete-Lahden koordinaattorina osana omaa työtään vastaavana kuraattorina. Pete verkoston koordinointiin on varattu Hannun työajasta 1 pvä/viikko.

 

Palauteltu mieliin Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelman kirjaukset sekä siitä poimitut Pete Lahden toimintasuunnitelman 2017 tavoitteet  ( kts. alla oleva taulukko 30.1.2017 kokouksesta )

 

Keskustelusta nostettua:

 

* Kaupunki on ollut kesän ajan hiljainen eikä nuoria ole ollut liikkeellä.

 

* Kuraattoreiden työtehtävissä toisella asteella näyttäytyy yläasteella hoitamattomat kiusaamistapaukset.

 

* Erityistä tukea vaativia oppilaita siirretään lähikouluihin ja isoihin ryhmiin.

 

Päivitetty toimintakalenteria ja toteutuneiden tapahtumien tunnuslukuja. 

Koulutusta / Infoa:     Riskipelaaminen,sen varhainen tunnistaminen ja mitä sitten ... ?    PHKS luentosali 1  11.10  klo 12 - 16

                               Ankkuritiimin esittely kauppakeskus Trio Nuortentila Tripla 19.10 klo 9 -11

 

 

Seuraava Pete Lahti kokous on 17.10.2017 klo 13.30- 15.30 Dominolla osoitteessa Kirkkokatu 21 E

 

 

PETE Lahti tiistaina 16.5.2017 klo 13.30 - 15.00

 

Paikka: Domino, Kirkkokatu 21 E, käynti pihan puolelta

Asiat:

 • Sihteerin valinta: Janette Ahvenainen
 • Puheenjohtajan valinta (vain tämä kokous):  Taija Tamminen
 • Läsnä: Taija Tamminen (Nuorisopalvelut), Jenni Harmokivi (Sosiaalipsykiatrinen säätiö), Emma Erkamo (Monon side ry), Anna Sillanpää (Nuorisopalvelut), Heli Pätiälä (koulukuraattori, Lahden kaupunki), Kati Saura (Myllyhoitoyhdistys), Outi Melchy (Lahden opiskelijaterveydenhuolto, PHHYKY), Akulina Rugojeva (Valopilkku), Tina Holmberg-Kalenius (Valopilkku), Janette Ahvenainen (Verso - Neljä tuulta -hanke, LAMK)
 • Läsnäolijat ovat tulleet sovitusti paikalle ja yhteisesti on todettu, ettei verkostolle ole nimetty uutta puheenjohtajaa. 
 •  Huomioitavaa: Huhtikuussa 2016 Jyrki Myllyvirta on nimennyt PETE Lahden ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimielimeksi. Taloudelliset resurssit tuleville ehkäisevän työn tapahtumille on hyväksytty.
 • Miten toimitaan jatkossa: Pohdintaa ja keskustelua jatkosta - kulkeeko tieto kunnan sisällä? Kuka nimeää seuraavan puheenjohtajan ja milloin? 

 

 • Tämä kokousmuistio toimitetaan puheenjohtajavalinnasta vastaaville tahoille tiedoksiantona verkoston tilanteesta.  

 

 

 • Päihdeputki: Tapahtuma sujui hyvin, vanhempainilta -osio jäi hieman ohueksi, mutta keskustelu oli laadukasta. Nuppi selvänä -konserttitapahtuman toteutus ja itse tapahtuma sujui hyvin.
 • Hyvän mielen viikko 2017: Tapahtuma sujui hyvin, hyvän mielen kortteja jaettiin ja vastaanotto oli positiivinen. Hyvillä mielin tapahtumaa jatketaan tulevinakin vuosina.

 

 • Tulevat tapahtumat:
  1.6.2017 Triossa Älä välitä -kampanja, järjestelyt meneillään

 

 • Muuta asiaa:
  Janette Ahvenaisen Neljä tuulta -hankkeeseen sisällytetty opinnäytetyö Palvelupalapelistä monivärimaalaukseen? Moniammatillisen toiminnan kehittämismahdollisuuksia neljän tuulen ilmiöiden kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, on valmistunut ja julkaistu. Luettavissa Theseus.fi -sivustolta.

  Kuulumisia:
  Sosiaalipsykiatrisella säätiöllä päihdevalistuksen kohdentuminen kaikkiin ikäryhmiin esillä (mm. tupakkaviikko tulossa vk 21).
  Järjestöjen asema ja rahoitus tulevissa muutoksissa puhuttaa. Nuorisoryhmien/nuorten aikuisten välinen väkivaltaisuus viimeaikoina ja ilmojen lämmetessä "päihdesesongin" alkaminen nousee keskusteluun.
  Järkee vai ei -tapahtuman (vk 45) tiimoilta täysi tohina päällä, yhtenä uutena teemana esille nostetaan vihapuhe. Tapahtuman toiminnot toteutuvat pääkirjastolla.
  Kuraattoripalveluissa väki on kasvanut, kun eri asteiden kuraattoripalvelut yhdistyivät. Nuuskan käyttö ja mielenterveyspuolen problematiikka (varsinkin ahdistuneisuus, sosiaaliset haasteet, arjen hallinnan ongelmat) näkyvät tällä hetkellä nuorten keskuudessa. Kehitteillä luokanohjaajille vuosikello, jossa esillä ovat arjenhallinnan, sosiaalisen kuuluvuuden ja tunnetaitojen teemat osana opetusta.
  Myllyhoitoyhdistyksellä toivotaan, että koulujen kiinnostus päihdetyötä kohtaan säilyy ja voisi jopa lisääntyä nykyisestään.
  Opiskeluterveydenhuollossa pitkät odotusajat palveluihin ja avun piiriin pääsyn viivästyminen herättää huolta.
  Valopilkussa puheeksiotto ja varhainen puuttuminen keskeisinä teemoina, mutta niiden toteutuminen ei tunnu toteutuvan. Sosiaalisen ulkopuolisuuden vakavat vaikutukset esillä, kiusaamiseen tulisi puuttua yhä varhaisemmassa vaiheessa. Syksyllä tulevassa tapahtumassa tämä teema mahdollisesti myös esillä.
 • Seuraava PETE Lahti kokous: 
  22.8.2017 klo 13.30, Nuorisopalvelut Kirkkokatu 21 E tiloissa

 

 


 

PETE Lahti tiistaina 14.3.2017 klo 12.30 - 14.30

 

Paikka: Domino, Kirkkokatu 21 E, käynti pihan puolelta

Asiat:

 • Sihteerin valinta: Anna Sillanpää 
 • Läsnä: Maija-Liisa Heikkinen P-H hyvinvointikuntayhtymä, Eija Pietilä THL, Emma Erkamo Monon Side ry, Anu Komu P-H hyvinvointikuntayhtymä, Janette Ahvenainen opiskelija LAMK,  Riikka Salmi Miete ry, Sanna Valkonen Miete ry, Jukka Suomilammi Ehyt ry, Tiia Mäkinen Lahden kaupunki, Juha Niemi työkokeilija Valopilkku, Saija Salmi Valopilkku, Anniina Heino opiskelija Valopilkku, Taija Tamminen Lahden kaupunki, Anna Sillanpää, Lahden kaupunki, Vesa Okkola Poliisi. 
 • Eija Pietilä, THL  - ehkäisevän päihdetyön haastattelu. Eija Pietilä haastatellut työryhmää rahapelihaitoista ja alueella tehtävästä ehkäisevästä työstä. 
 • Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkentaminen. Käyty läpi vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma. 
 • Tulevat tapahtumat
  • Päihdeputki kuudesluokkalaisille 20-30.3. 8-salilla. 
  • NuppiSelvänä konsertti 31.3. 2017 klo 18.00-21.00 8-salilla.
  • Nuuska seminaari 
   • Kökkö, nuba, nöffe, biitti, nuuska – lisääntyneet kokeilut haastavat ammattilaisen - nuuskakoulutus 

            Aika: 3.4.2017 klo 12.30 - 15.45
            Paikka: Lahden kaupungin kirjasto, auditorio, Kirkkokatu 31, Lahti

 • Hyvän mielen viikko  Voi hyvin työssä Lahdessa 24.4.2017 klo 12.30
 • Kokemusasiantuntijuuden ABC 10.5.2017 klo 8:15 - 16 LAMK Hoitajankatu 
 • Älä välitä kampanja toukokuussa.  
 • PETE Lahti toiminnan jatkuminen; vastuu siirtyy. Maija-Liisa Heikkinen ei voi enää toimia koordinaattorin tehtävissä uuden työnkuvan ja työnantajan vuoksi. Sivistystoimialalta haetaan seuraajaa Maija-Liisalle. Lassi Kilponen ja Tiina Granqvist nimeävät uuden koordinaattorin. 
 • Hankintoja tälle vuodelle? Tilataan Pete- Lahti kaulanauhoja tuleviin tapahtumiin, ei kuitenkaan jaettavaksi materiaaliksi. Kasseja on riittävästi tuleviin tapahtumiin. 
 • Muut esille tulevat asiat 
 • Valopilkkujen uusi sähköpostiosoite: valopilkkuja@harjulan.fi  
 • www.ehyt.fi/kuntavaalit. Sivuilta voi tarkistaa kuinka ehdokkaat ovat vastanneet Ehyt ry:n kyselyyn ja kuinka ehdokkaat ajattelevat ehkäisevästä työstä. Ehyt ry/ Elokolo järjestävät Kuntavaalipaneelin Patoseudun toimintakeskuksessa (Puotikatu 7) 22.3.  klo 18.00 
 • Nastola-päivä 9.5. ja sen jälkeen Nastola-viikko, toritapahtuma 13.5. (sari.tuominen2@lahti.fi
 • Seuraava kokous tiistaina 16.5.2017 klo 13.30 Domino, Kirkkokatu 21 E

 


 

PETE Lahti maanantaina 30.1.2017 klo 13.30 - 15.30

 

Paikka: Lahti, Domino Kirkkokatu 21 E, käynti pihan puolelta

 

Läsnä: Pia Iikkanen, Hannu Lehtonen, Annina Heino, Jenna Laine, Katri Lehtonen, Bettina Löppönen, Jussi Kokkonen, Emma Erkamo, Outu Melchy, Irmeli Tiihonen, Kati Saura, Marika Alaaranta, Anu KOmu, Christian Llius, Riikka Salmi, Johanna Toppinen, Anna Sillanpää, Tina Holmberg-Kalenius, Maija-Liisa Heikkinen

 

Asiat:

 • Sihteerin valinta
  • Tina Holmberg-Kalenius 
 • Nopea esittäytymis- ja kuulumiskierros
 • Kuraattori Hannu Lehtonen, Maija-Liisa Heikkinen, Jenna Laine Valopilkku, Anniina Heino, Valopilkku, Jussi Kokkonen Lahden klubitalo, Outi Melchy , Anu Komu, Irmeli Tiihonen, Sos.psyk säätiö, Marika Alaranta, DILA, päihdesairaanhoitaja, Kristian Lilius, Miete ry, Riikka Salmi, Miete ry, Johanna Toppinen, sosionomi-opiskelija, Anna Sillanpää, Nuorisopalvelut, Kati Saura, Myllyhoitoyhdistys, Emma Erkamo, Mono ry, Katri Lehtonen, KoKoa ry, Bettina Löppönen, sosionomi-opiskelija, Pia Iikkanen, Lapsiperhepalvelut.  
 • Tilastoja Lahden alueelta 
 • Painopistekohteet 2017: 

         Päihdevalistuksen lisääminen, työikäisten päihteidenkäyttö, ikääntyvien ja alaikäisten päihdekäyttö. Kiusaaminen. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, myös työnantajat ja etenkin nuorten kohdalla. 

 • Toimintasuunnitelma 2017                

 

Toimintasuunnitelma 2017: Arki terveeksi - mieli hyväksi
Kansallinen taso Tavoitteet 2025 Alkoholi Alkoholin kokonaiskulutus on alle 10 litraa 100% alkoholia asukasta kohden (15 vuotta täyttäneet) (THL)
Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta kerran viikossa tai usammin juovien osuus on 20-64-vuotiailla alle 10 % (THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH)
Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta 30 päivän aikana juovien osuus on 15-16-vuotiaiden joukossa korkeintaan 15 prosenttia (THL, Eurooppalainen koululaistutkimus ESPAD)
Tupakka- ja muut nikotiinituotteet Alle kahdeksan prosenttia 20-64-vuotiaista käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita (THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH)
Lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden päivittäinen tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö väheneesekä käytössä näkyvät erot kaventuvat näiden koulutusmuotojen opiskelijoiden välillä (THL, Kouluterveyskysely)
Huumausaineet Viimeisen kuukauden aikana jotain huumausainetta käyttäneiden osuus 15-69-vuotiaista on korkeintaan kaksi prosenttia (THL, Huumekysely)
Rahapelaaminen Niiden 15-74-vuotiaiden osuus, joilla on ollut rahapelaamisen aiheuttama ongelma viimeisen 12 kuukauden aikana, on pienempi kuin vuonna 2015 (THL, Suomalaisten rahapelaaminen -kysely)
Viikottainen rahapelejä pelaavien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus on pienempi kuin seitsemän prosenttia (THL, Kouluterveyskysely)
Ehkäisevä työ kunnassa (tavoitteet) Hyvinvointikertomus (indikaattorit)  
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointisuunnitelma (tavoitteet)  

Alkoholin kulutuksen vähentäminen kaikissa ikäryhmissä.     Yläluokkalaisten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet, mutta huumekokeilut lisääntyneet     

Vanhemmuuden puutteesta ja läheisen alkoholin käytön aiheuttamista ongelmista kärsivien lasten osuudet ovat vertailukaupunkien korkeimmat

Nuorten alkoholin käyttö ja tupakointi ovat vähentyneet, mutta huumekokeilut lisääntyneet

Sekä ahdistuneisuudesta että läheisten ystävien puutteesta kärsivien nuorten osuudet ovat yli 100 000 asukkaan kaupunkeihin nähden niiden heikoimmassa kolmanneksessa

Sekä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden että läheisen alkoholinkäytön ongelmalliseksi kokeneiden osuudet ovat vertailukaupunkien korkeimmat

20 - 54-vuotiaiden työikäisten keskuudessa suositusten mukaisesti liikuntaa harrastavien osuus on vertailukaupunkien pienin; päivittäin tupakoivien suurin ja alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus toiseksi suurin

 

PYLL, Terveystutkimukset 

 
 
Tavoitteet 2017 Puheeksiotto ja varhainen puuttuminen: päihteet, rahapelaaminen, yksinäisyys, kiusaaminen.
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta: puheeksiottaminen
Päihdevalistuksen lisääminen kaikille ikäryhmille
 
 
 
 
 
Toimielimen tehtävät 1. Huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta
2. Huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle
3. Lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
4. Esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa
5. Huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.
Toiminta 2017   PVM Mitä? Miten?  Kenelle? Vastuuhenkilö(t) Tunnusluvut (osallistujat, lkm)
Tammikuu   Tipaton tammikuu materiaalein  palvelukeskusten asiakkaille  P-H sosiaalipsykiatrinensäätiö  150 
           
           
Helmikuu            
           
           
Maaliskuu 20-31.3 Päihdeputki sekä 2 vanhempainiltaa Rastikohtaisia teemapäiviä Kuudesluokkalaisille ja opettajille sekä huoltajille Nuorisopalvelut, poliisi, hyvinvointikuntayhtymä, Monon Side ry

1300 

31.maalis Nuppi selvänä Päihteetön konsertti  Lapset yli 13 v ja nuoret nuorisopalvelut 450 
           
Huhtikuu   Hyvän mielen viikko, vko 17        
24.huhti Voi hyvin työssä-seminaari Hyvän mielen tempaus seminaarissa työikäisille Outi Melchy, Taija Tamminen 200 
           
Toukokuu   Älä välitä-kamppanja Tempaus kaupungilla Täysi-ikäiset Anna Sillanpää, Emma Erkamo ja Kati Saura 56 
  Selvin päin kesään julisteiden esillä olo kouluissa  yläkoulut , kauppaliikkeet,PETE LAHTI sivistystoimi  15 
 

Kokemusasiantuntijuuden ABC 10.5.2017

LAMK Hoitajankatu 

Seminaari kokemusasiantuntijuudestasta    Ammattilaiset, yleisö Kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneet työntekijät ja kansalaiset  Kokoa ry/ Katri Lehtonen  
  Tupakaton toukokuu esittein ja puheeksioton keinoin palvelukeskuksen sekä Oskun asiakkaat P-H sosiaalipsykiatrinen säätiö 150
Kesäkuu 2.6. YleX pop etkot Ehkäisevä työ näkyväksi Lahtelaiset nuoret ja aikuiset Nuorisopalvelut 250 
3.6.  Ylex pop  ehkäisevä työ näkyväksi  lahtelaiset  Nuorisopalvelut  2000 
           
Heinäkuu
Elokuu            
           
           
Syyskuu            
           
           
Lokakuu

 

5.10

19.10 

Nastolan kokemuskahvilat :  

 Kiusaamisen jäljet                                                       

 Kun mieli järkkyy

 

  18v. täyttäneille 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Miete ry                           

Päijät-Hämeen Klubitalot ry

Mieli

EHYT

FinFami 

 

 3

 3 

17.10.  Asunnottomien yö  puheeksiotto ja palveluohjaus asunnottomat lahtelaiset  Lahden Elokolo   300 
vko 43-45  Vastuullisen anniskelun kampanja      Pete lahti   
Marraskuu

 

2.11

16.11 

30.11

Nastolan kokemuskahvilat :

 Irti päihteistä

 Peliriippuvuuden kahleet

 Rikoksen uhrina 

  18 v. täyttäneille 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Miete ry

Päijät- Hämeen Klubitalot ry

Mieli                  

EHYT

FinFami

 

 5

 5

 5 

vko 45

 

7.11

 

 

8.11

 

 

9.11

 

 

10.11

Järkee vai ei? -tapahtuma pääkirjastolla:

 

Sosiaalinen media ja siellä tapahtuva rikollisuus / nettipoliisi Sari Lohtander

 

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus / Nuorten Exit Niina Hinkkanen

 

Huippukiekkoilijasta narkomaaniksi / Marko Jantunen

 

Kokemusasiantuntijat Omppu ( kiusaaminen ) ja Micke ( päihteet ) kertovat selviytymistarinansa

eri teemaisia rasteja  kahdeksasluokkalaiset  Nuorisopalvelut

471 osallistujaa +

513  osallistujaa luennoilla 

18.11. Pimeästä valoon luento    Miete ry    450 
           
Joulukuu   Joulumaa     Valopilkku, FinFami Lahti  
  Suomi 100 kaiken kansan päihteetön itsenäisyyspäivän juhla  Kasisali Mukana kaiken kansan tapahtumassa lahtelaiset lapset,nuoret ja aikuiset   PETE Lahti yms. PETE Lahti ja ElokoloLahti 2017 350 

 

14.12 

Nastolan kokemuskahvila:

 Minun voimavarani 

  18v. täyttäneille 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Miete ry            

Päijät- Hämeen Klubitalot ry

Mieli

EHYT

FinFami

 

 5 

                 
                 
 •   Kokousajankohdat 2017

            14.3 klo 12:30, 16.5 klo 13:30, 22.8. klo 13:30, 17.10 klo 13:30 ja 12.12. klo 13:30. 

 •   Muut esille tulevat asiat
 •   Arviointi : monipuolinen, tapahtumia, ajatuksia, kehiteltävää, informatiivinen, toiminta, herättelevä, sopuisa, ideoita, yhteistyötä, kohtuukäyttö, kattava, innostava, asiallinen, erilaiinen.
 •   Kokouksen päättäminen 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.