| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Heinola 2017

Page history last edited by Teija Ahvenainen 4 years, 12 months ago

Hei Pete ydinryhmä

 

Aika:                    ke 16.8.2017

Paikka:               Perhekeskus, Tommola talo, Hiidenhaudantie 2

Osallistujat:          Ahvenainen Teija

                            Leimio Susanna

                            Mäkilä Kirsi

                            Pänkäläinen Anne

                            Pärssinen Sari

 

MUISTIO

 

 

                    Seuraava kokous ma 9.10.17 klo 14, paikka ilmoitetaan kutsussa    

                         aiheena mm. indikaattorien läpikäyminen      

                                                                                                             

 

Hei Pete ydinryhmä

                                                                

Aika:                   ke 1.2.2017 klo 14 - 16

Paikka:               Nuortentalo, Lampikatu 16

Osallistujat:        Ahvenainen Teija

                          Leimio Susanna                    

                          Mäkilä Kirsi

                          Pänkäläinen Anne

                          Pärssinen Sari

                         Tapiala Heidi 

 

Muistio

 • Tervetuloa
 • Toimintasuunnitelmat (päihde ja mielenterveystyö, perhe- ja lähisuhdeväkivalta)
  • Käytiin läpi mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Heinolassa sekä Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017 - 2020.
  • Hyvinvointityöryhmän ja alatyöryhmien kokoamien indikaattoreiden pohjalta iloista ja huolista koottiin isompia kokonaisuuksia. Näistä kokonaisuuksista Hei Pete ryhmän yhteenveto helmikuun loppuun mennessä. Teija ja Kirsi kokoavat ja lähettävät ryhmälle kommentoitavaksi
  • Erillistä mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa ei koettu tarpeelliseksi tehdä Hei Pete toimintasuunnitelman rinnalle.
  • Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma ajantasainen.
 • Hei Pete toimintasuunnitelma 2017
  • toimintasuunnitelma muotoutuu indikaattoreista nousseisiin tavoitteisiin 
 • Muut asiat
 • EPT-toimielin
  • 28.2.17 kunnanvaltuustolle esitys, jossa perustettava hyvinvointilautakunta on ept toimielin ja Hei Pete toimisi "työrukkasena". Päätöksiä tapahtuu 6.3.17
 • Marjen ja Maria-Leenan ”seuraajat”
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy- seutukoordinaatioryhmä: Kirsi Mäkilä 
  • Pelihaittojen ehkäisy seutukoordinaatioryhmä: Anne Pänkäläinen
  • Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö seutukoordinaatioryhmä: Teija Ahvenainen
  • Teija kysyy seurakunnalta ja työterveyshuollosta (Wellamo) halukkuutta osallistua Hei Pete ryhmään
  • Susanna kertoi, että Päijät-Hämeen liitto on todennäköisesti ottamassa vastuulleen maakuntatasolla hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön, mahdollisesti myös ehkäisevän työn.
  • Neljän tuulen hanke on pyörähtänyt käyntiin
   • 3 vuotinen, THL:n / STM:n rahoittama hanke
   • Helena Heinonen vetää hanketta
 • SEURAAVA KOKOUS to 30.3 klo 12.30 - 14.30 Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1 
  • Mahdollisuus lounastaa Salpauksen opiskelijaravintola Haaveessa klo 11.45 => 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.