| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

2018 Kevät

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 5 months ago

Seuraavat kokoukset:

 
 • 29.8.2018, klo 12-15, Iitti
 • 10.10.2018, klo 12-15, Heinola
 • 12.12, klo 12-15, Orimattila

Kokous 23.5.2018 klo 12-15

Asikkala, Asikkalantie 12. "Tapaamme nuokun tiloissa, ja nuokku toimii Aurinkovuoren koulun yhteydessä. Meillä on oma sisäänkäyntimme futiskentän päädystä ja seinässä lukee nuokku."

 

Läsnä: Erno (Kärkölä), Tuija (Hartola), Antti (Hollola), Elisa (Ehyt ry), Sirja (Myrskylä), Tiina (Sysmä), Kristiina (Padasjoki), Kirsi-Marja (Heinola), Hannu (Lahti), Milla (Asikkala), Sonja ja Marjo Lunkka (Iitti), Päivi (Orimattila), Susanna

Poissa: Jaana (Myrskylä), Petra (Kärkölä), Piritta (Pukkila), Heli, Sami, Hanna-Mari

 

Asiat:

 • PAKKA-toimintamalli: Diat
  • Ilmoitelkaa kiinnostuksestanne Susannalle, niin sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä
 • Muut asiat
  • Paikalliset toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, tavoitteet ja toimenpiteet
  • Verkostowiki - hyötyä vai haittaa, käyttöön vai ei? Tiedon ja osaamisen jakaminen...
   • Työaika ei riitä wikin käyttöön
   • Toimintasuunnitelma ja -kertomus vuoden alussa
   • Jatkossa syksyisin kokous, jossa jaetaan toimintaa
  • Kokouspaikat + joulukuun kokousajankohta
  • TE-hakemus vireille (hakuaika 15.5.-15.6.): Nuorten huumeiden käytön ehkäisy
 • Seuraava kokous 29.8.2018 klo 12-15, Iitissä
 • Arviointi: Miellyttävä, vapautunut, mielenkiintoinen, avartava, aktiivinen, kuuma, avoin, virittäytynyt, jäätelöimäinen, intensiivinen

 


Kokous 14.3.2018 klo 12-15

Sysmän toimintakeskus (Hakalantie 19) 

 

Läsnä: Päivi, Milla, Elisa, Heli, Tiina, Tuija, Jaana + Sirja, Sonja, Kristiina, Kirsi, Susanna

Poissa: Hanna-Mari, Piritta, Antti, Petra, Hannu, Sami

 

Asiat:

 • Tervetuloa!
  • Tiina toivotti tervetulleeksi Sysmän toimintakeskukselle. Tehtiin tutustumiskierros taloon.
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallinen valmistelu on alkanut, ehkäisevä työ mukana tiiviisti! 
   • HYTe-valmisteluryhmä, vastuuvalmistelijana Risto Kuronen
   • Kuntien hyvinvointiverkosto, hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtinen
   • Ehkäisevä työ osana HYTEä, Susanna
 • Kuulumiskierros (kommentit myös toimintasuunnitelmien hyväksymisestä ja kuntakohtaisista toimintasuunnitelmista)
  • Sysmä: SoTe-jaosto hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 21.2., Sysmän oma suunnitelma laadittu, elää vuoden mittaan ja päivitetään tarvittaessa. Neljän tuulen hankkeen kanssa koulutuspäivä 4.4. SoTeSi-toimijoille.
  • Myrskylä: Toimintasuunnitelma hyväksytty KH:ssa viime viikolla. Ehkäisevän työryhmän perustaminen käynnistymässä. Oma toimintasuunnitelma tekeillä.
  • Asikkala: Hyvinvointikoordinaattori valittu, Saila Juntunen aloittaa työnsä 1.4. Saila kokoaa toimielimen päätöksen mukaisesti. Seudullinen suunnitelma hyväksytty helmikuun lautakunnassa helmikuun alussa. 
  • Padasjoki: Työryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran tammikuussa. Kokoonpano rakentuu vielä. Tämän vuoden tavoitteet suunnitteilla. Toimintasuunnitelmaa ei vielä ole hyväksytty. 
  • Hartola: Toimintasuunnitelma KH:ssa hyväksytty,  menossa valtuustoon. Oma toimintasuunnitelma vielä vaiheessa. Tuija pyytänyt eroa PETE-työstä. Uusi aluekoordinaattori Kati Pajunen aloittaa syyskuussa. Neljän tuulen putki 3.5.
  • Iitti: Toimintasuunnitelma hyväksytty, toimielin perustettu (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta), oma toimintasuunnitelma on tekeillä. 
  • Orimattila: Toimielimen ensimmäinen vuoden kokous parin viikon päästä. Seudullinen suunnitelma hyväksytty, oman toimintasuunnitelman tekeminen alkamassa. 
  • Heinola: Kaupungin organisaatiouudistus käynnissä, Kirsin toimenkuva muuttunut. Hyvinvointisuunnitelma valmistumassa, menossa huhtikuussa lautakuntiin ja sen jälkeen toukokuussa valtuustoon. Raportointi tilinpäätösten yhteydessä (hyvinvointitilinpäätös). Hei Petellä ollut vaikeuksia kokoontua. Maakunnallinen suunnitelma vielä käsittelemättä. Oma toimintasuunnitelma tekeillä.
 • Toimintasuunnitelma 2018-2021
  • Susanna halukas :) kuntakierrokselle, ottakaa yhteyttä ja sovitaan mihin ja miksi!
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: Ajankohtaiset kuulumiset
  • Terveisiä PAKKA-verkostosta: Kouluterveyskyselyssä Päijät-Häme loistaa kirkkaan punaisena (alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintatavat maakunnittain)! Toimenpiteiden aika on nyt! Tarvetta PAKKA-toiminnalle???
   • Sovittiin, että perehdymme PAKKA-toimintamalliin ja sen mahdolliseen käyttöönottoon seuraavassa kokouksessa.
  • Osaajakoulutuksessa ollut 32 osallistujaa paikalla.
  • Muuta ajankohtaista
   • Kansalaislähtöinen Hamppulakialoite lähdössä liikkeelle huomenna, haetaan eduskuntakäsittelyä
   • Nuuska-agentti ja Nuuskainfo (nuorilta nuorille -toimintaa) - maksutonta koulututusta tarjolla! Ketkä voisivat olla nuorten kanssa toimivia ohjaajia, aktiviisia nuoria (9 lk) ja millä koululla?
   • Energiajuomakampanja: Hämeenmaa kieltäytynyt vastaanottamasta haastetta. Yksittäisiä kauppoja ei kuitenkaan ole kielletty ottamasta haastetta vastaan. 
 • Muut asiat:
 • Seuraava kokous 23.5. klo 12-15 - Asikkalassa

 


Kokous 24.1.2018 klo 12-15

Wanha Herra, Salpausselkä-kabinetti

 

Läsnä: Tiina, Tuija, Elisa, Kristiina, Jaana, Sirja Westman, Sonja, Petra, Kirsi-Marja & Kirsi, Piritta, Heli, Millamaari, Hannu, Antti, Sami, Susanna

Poissa: Hanna-Mari, Päivi

 

Asiat:

 1. Tervetuloa! Käytiin lyhyt esittelykierros.
 2. Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2021
  • Suunnitelma on valmis
  • Hyväksymisaikataulu: Susanna lupasi päätöstekstipohjan
   • PHHYKY / Hyte-lautakunta 14.2.2018
   • Iitti: 22.1.2018 Kunnanhallitus
   • Kärkölä: 25.1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
   • Heinola: Tarjottus 2/2018 hyvinvointilautakuntaan, mutta mennee maaliskuulle
   • Pukkila: 5.3. hallituksessa, valtuusto 19.3. 
   • Lahti: konsultoidaan Ulla Sepposelta
   • Hartola:
   • Hollola: Kunnanhallitus, pvm auki
   • Asikkala: Hyvinvointilautakunta 1.2.2018
   • Padasjoki: 
   • Sysmä: 
   • Myrskylä: Sivisstyslautakunta ensi viikolla tai kunnanhallitus
   • Orimattila
  • Uudet esittelydiat: Käytiin diat läpi, Susanna lähettää kaikille kokouksen jälkeen.
   • Käytiin keskustelua toimielinten ja alueverkostojen (työrukkasten) rakenteesta ja toiminnallisista vastuista. Esimerkit Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin toiminnallisista verkostoista, raportointivastuu toimielimelle. Hannu kertoi myös Lahden verkostosta (PETE Lahti), joka on nimetty toimielimeksi, raportointivastuu hyvinvointijaostolle / lautakunnalle.
   • Voiko LAPE- ja PETE-työtä yhdistää? Jos yhdistetään, niin katoaako työstä muu väestö, työikäiset ja ikääntyvät? Heinolassa yhdistetty LAPE ja hyvinvointityö. Hollolassa hyte-ryhmä on jatkossa kunnan johtoryhmä, johon kutsutaan substanssin asiantuntijoita tarvittaessa. 
   • Edistävä mielenterveystyö: Stigman vastainen työ on keskeistä! Sovittiin, että käsitellään aihetta jossakin tämän vuoden kokouksessa yhteistyössä Samin / PHSPS ja Jussin / Klubitalon kanssa. 
  • Toimintasuunnitelmapohja vuodelle 2018 (lähetetty sähköpostitse 22.1.2018)
   • Käytiin läpi aiempien vuosien kokemuksia lomakkeen käytöstä.
  • Verkostowikin arviointia: Wiki ei ole seutukoordinaatioryhmän aktiivisessa käytössä, joten jätettiin arviointi tekemättä.
 3. Kuulumiskierros: Mitä kuuluu kuntien ehkäisevälle työlle - toiveet vuodelle 2018?
  • Sami: Ei myytävänä II -kansalaisaloite. Sami lähettää kampanjamateriaalin sähköpostitse. Sitä saa lähettää eteenpäin ja kampanjoida.
  • Tiina: Ensi viikolla vuoden ensimmäinen kokous, viime vuosi ollut aktiivinen ja tavoitettu paljon ihmisiä. Neljän tuulen koulutus 4.4. koko henkilöstölle.
  • Tuija: Toiminta virkistynyt. Keväälle suunniteltu Neljän tuulen -putkea. Linkku tulossa Tipattoman tammikuun teemalla. Työssä tukena HV-koordinaattori.
  • Jaana & Sirja: Ajatukset suunnattu alkavaan vuoteen. 
  • Piritta: Anna lapselle raitis joulu, Tipaton Tammikuu -haastekampanja. Maaliskuulla tulossa päihdekasvatusilta yläkouluikäisille > nuorille ja vanhemmille. Nuorisotiloilla kielletty energiajuomat.
  • Petra: Uusi pormestari aloittanut työssään, kunnan rakenteita uudistetaan. Toimielin tavannut tammikuussa, ehkäisevän työn rakenteita tarve uudistaa. Susanna ja Heli mukaan kokoukseen helmi-maaliskuulla.
  • Sonja: Energiajuomakampanja mietityttää, kun nuorisotiloilla on voimassa vain "suositus". Myymisen rajoittamisessa ollaan mukana. Kampanjan valvonta ontuu? Suunniteltu juttua lehteen. PETE / LAPE-pohdinta (kirjattu edelle). Järjestetty "viiltelykoulutus" ammattilaisille; teemana, miten kohdata viiltelevä nuori. Asiantuntija Sihdistä, paikalla laajasti eri toimijoiden edustajat.
  • Kirsi & Kirsi-Marja: Mukana energiajuomakampanjassa, "päihdeputki" tulossa 5-luokkalaisille (sisältää tänä vuonna myös rahapelaamisen) > teemoja tälle vuodelle. Mielekäs arki: Yksinäisyyden vähentäminen ja mielialojen parantaminen. Islannin malli mahdollisesti käyttöön. Koulutusohjelman pilotointi terveysneuvontapalveluissa; pelihaittatyöhön enemmän uusia toimijoita mukaan. Liikuntapuolella haettu rahaa nuorisolle kohdennettuun hankkeeseen. 
  • Kristiina: Työryhmä kokoontuu ensi viikolla ensimmäistä kertaa. Tiistaisin ja torstaisin yläkouluikäisille ohjattu kuntosalivuoro, uimahalli eläkeläisille ilmainen. Nuuskaan käyttöön pitäisi puuttua enemmän, huomataanko sitä riittävästi. Välimatkat ja palvelujen tasavertainen saatavuus pohdituttaa...
  • Milla: Onnea Asikkalaan Suomen liikkuvin kunta -tunnustuksesta! Toimielimen perustamista suunniteltu helmikuulle, hyvinvointikoordinaattoria haetaan parasta aikaa. Nuuska puhuttaa! Energiajuoma-kampanja odotusvaiheessa. Valintojen putki toteutetaan keväällä, sis. mm. digipelaaminen, energiajuomat.  Ensihuoli-koulutus maaliskuussa.
  • Antti: Energiajuomien käyttökielto tehty viime vuoden lopulla. Hollolassa ei ole nuorisotilaa. Kouluterveyskyselyn tuloksia käyty läpi; ajankohtaisena huolena kaikki päihteet, erityisesti huumeet (käyttö ja saatavuus, hyväksyntä). Pohdittu, miten asiaan voisi puuttua: Yhteisöllisyys on heikoilla kantimilla kouluissa, yksinäisyyttä ja tuen puutetta. Elisaa toivotaan yhteistyöhön. Kunnalla sopimus A-killan kanssa.
  • Heli: Heli tavannut kuntien hyvinvointikoordinaattoreita. Kierros ollut herättävä ja havainnollistanut hyvin työn tilaa alueella. Tavoitteena oli koota alueelle hv-verkosto; mm. toimintatapojen yhtenäistäminen ja hyvien mallien jakaminen. Linkku: Lahti, Vääksy, Orimattila, Hartola - kerran kuukaudessa, teemat sivuavat ehkäisevää työtä. Jos haluatte olla mukana, niin yhteys Heliin (Päivi Snåre). 
 4. EHYT ry:n ajankohtaiset 
  • Energiajuomahaaste: Energiajuomakampanja-sopimus, tilaa energiajuomamatskuja: https://www.paihdelinkki.fi/fi/info/materiaalit/maksuttomat-materiaalit > materiaalia saa muokata, odotetaan vastauksia Hämeenmaan johdolta mahdollisen tapaamisen osalta. "Haastakaa kauppoja", yritetään saada myös Hämeenmaa mukaan. KESKOn suhtautuminen on ollut positiviisempaa. Mediajulkisuus halutaan hyödyntää kunnissa. 
  • EHYT ry:n vuosikello
  • Tipaton Tammikuu, tipaton jumppa
  • Osaajakoulutus 12.3; ilmoittautuneita jo nyt 36! Hyvä!
  • Ensihuoli koulutuksia voi tilata edelleen. 
  • 13.2. Lahden Elokolon avajaiset 
  • Elisa auttaa mielellään kuntia! :)
 5. Muut asiat
  • Kokouspaikat + joulukuun kokousajankohta
 6. Seuraava kokous 14.3. klo 12-15 Sysmän toimintakeskus (Hakalantie 19)  

 

voileipä, kahvi + tee, kokousvesi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.