| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

3C Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä

Page history last edited by Susanna Leimio 2 years, 4 months ago

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmän rinnalla, mutta itsenäisesti, toimii Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä, joka perustettiin vuonna 2011. Erilaisten kehitysvaiheiden jälkeen sen tehtäväksi on asettunut asiantuntijarooli riski- ja ongelmapelaamiskysymyksissä.

 

Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmän tehtävät

Työryhmä tukee työllään alueen ammattilaisia riskipelaamisen varhaisessa tunnistamisessa, asiakastuessa ja -neuvonnassa sekä hoitoonohjauksessa. Työryhmä on myös tehnyt näkyväksi alueen pelihoitopolkua ja nostanut esiin huolta ongelmapelaajien ja näiden läheisten palvelujen vähäisyydestä. Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä järjestää koulutusta, vahvistaa peliosaamista alueella yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä ylläpitää ehkäisevän työn verkostowikin peliosiota. Työryhmä tekee kansallista kehittämisyhteistyötä mm. THL:n kanssa.

 

Päijät-Hämeen pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmän jäsenet

Työryhmään on kutsuttu jäseniksi pelaamiseen perehtyneitä tai pelureitten kanssa työskenteleviä ammattilaisia sekä Päijät-Hämeestä että laajemmin Suomesta. Työryhmä tekee yhteistyötä myös kokemusasiantuntijoiden kanssa. Sen puheenjohtajana toimii seutukoordinaattori.

 

 

 

Päijät-Sote

  • Opiskeluterveydenhuolto: Mari Meriläinen
  • Alueelliset MiePä-palvelut: Sari Kivikoski ja Juho Reijula
  • Psykososiaalinen kuntoutus: Leena Taavila 
  • Vammaispalvelut: Marjo Myllymäki

 

Harjun terveys: Leni Kivelä ja Maria Piirainen

Avominne: Pasi Tuomaila 

 

Lahden kaupunki: Taija Tamminen, Marja Mikola

Lahden SRK-yhtymä / Diakoniatyö: Matti Ahokas

Talous- ja velkaneuvonta: Sirpa Paananen

 

Myllyhoitoyhdistys ry: Minna Ekholm

Sosped-säätiö / Pelirajaton: Jouni Saarelainen

Ehkäisevä Päihdetyö Ehyt ry: Eija Pietilä

Mente-palvelut / P-H sosiaalipsykiatrinen säätiö: Virpi Penna

 

Peliklinikka: Corinne Björkenheim

Restart: Sanni Nuutinen

 

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso: Susanna Leimio 

 

 

>>> Seuraava sivu

>>> Takaisin alkuun

 

 

Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmän (O-PETE) kokousmuistiot

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.