| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

HuuMa 2019-2021

Page history last edited by Anne-Marie Haavisto 4 years, 4 months ago

Tule mukaan systematisoimaan lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä huumeiden käytön ehkäisemiseksi!

Lisätään nuorten osallisuutta itseään ja ympäristöään koskevan hyvinvointitiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa!

Vahvistetaan kasvu- ja kehitysympäristöjä ja yhteisöjä ja mahdollistetaan hyvinvointia!

Lisätään toimijoiden ja yhteisöjen välineitä tunnistaa oma roolinsa ja tehtävänsä sekä paikkakunnan vahvuudet ja mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja huumeidenkäytön ehkäisyssä!

 

Lasten ja nuorten huumekokeilujen ja käytön lisääntyminen vaatii työn jämäköittämistä ja ihmisten liittymistä yhteen. Oikeanlaista tietoa tarvitaan käyttöön ajantasaisemmin ja toimintamallien tehokkuutta on arvioitava. Lasten ja nuorten lähelle tarvitaan aikuisia, yhteisöjä ja tekemistä. Huumekokeilut ja käyttö on myös tunnistettava varhaisin interventioin. HuuMa kiinnittyy toimijoiden tekemään edistävään ja ehkäisevään työhön ja toisiin käynnissä oleviin hankkeisiin sekä LAPE-työhön.  Kehittämistyön aikana opittua muotoillaan kolmen vuoden aikana kansallisestikin hyödynnettävissä olevaksi konseptiksi, joka toimii niin kunta- kuin maakuntatasolla. Siihen sisältyy yhteiseen tietoon ja tiedolla johtamiseen, suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin liittyviä osia. Kantavana ajatuksena on se, että hyvinvointi syntyy arjessa ja yhteisöjen merkitys on erityisen suuri. Hyvinvointi yksistään ei kuitenkaan estä huumekokeiluja. On löydettävä vaikuttavia tapoja tavoittaa lapsia ja nuoria niiden viestien kanssa, joita haluamme välittää.

 

HuuMa on kolmivuotinen 31.10.2021 päättyvä Terveyden edistämisen määrärahalla toimiva nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä (myös Iitti), Myrskylässä ja Pukkilassa. Hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos (PHHYKY) ja osatoteuttajana mukana on Lahden ammattikorkeakoulu. Muita yhteistyökumppaneita ovat kaikki alueen kunnat, PHHYKY ja suuri joukko ensimmäisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Mukaan on olennaista saada myös tärkeä neljäs sektori eli perheet.

 

Katso viimeisin HuuMa-esitys tästä:

HuuMa_esitys_10.6.2019.pdf

HuuMa_esitys17.12.2019.pdf

 

Katso HuuMa-kartta tästä:

HuuMa_kartta_NÄYTTÖ_final.pdf

 

Katso viimeisin hankekirje tästä:

HUUMAKIRJE_kevät2019.pdf

HuuMa-kirje syksy 2019.pdf

 

Ota yhteyttä:

 

Anne-Marie Haavisto

Projektipäällikkö

HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta -hanke

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Kirkkokatu 29A, 15140 Lahti 

p. 044 729 7993

anne-marie.haavisto@phhyky.fi

Twitter: @annemariehaavis

 

Hanke viestii kehittämistyöstä seuraavasti:

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.