| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

5 MATERIAALIA JA LINKKEJÄ

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 11 months ago

Tälle sivulle on koottu linkkejä (artikkeleita, tutkimuksia, raportteja,...) ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä, pelihaittojen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä, niiden kehittämisestä sekä päihteiden käytöstä, mielenterveyden häiriöistä, ongelmapelaamisesta sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallasta elämänkaaren eri vaiheissa. Jos listasta puuttuu joku mielestäsi tärkeä linkki, lisää se listaan!

 

THL/ ALKOHOLIOHJELMAN materiaalit löydät myös Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman (ent. Alkoholiohjelma) sivuilta, josta niiden tilaaminen on mahdollista.


Ehkäisevän työn perusta

 

 

 

 


Ehkäisevä työ ja sen kehittäminen

 

Ajattelun avuksi

Tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä

 

 


Kansallisia ja maakunnallisia suunnitelmia ja ohjelmia

 


Vuosikirjoja

 

 


Muita julkaisuja

 

 


 

Oppaita ja käsikirjoja

 

 


ProGradu-töitä ja AMK-opinnäytetöitä

 

 

Kokemusasiantuntijuus  
Innostaminen  

 

Yleinen ehkäisevä ja edistävä työ

 

  Työkaluja 
Toimijoita
Päihteet  

 

Mielenterveys

THL:n julkaisu, Raportti 47/2012

 

 

(Ongelma)pelaaminen

 

 

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta    

 

 

Ehkäisevä työ: Lapset ja nuoret

 

 
Työkaluja
Toimijoita
Julkaisuja

Ehkäisevä päihdetyö

 

 

PAKKA-toimintamalli

 

Vanhempien huoneentaulu

 

 

Mielenterveyttä edistävä ja haittoja ehkäisevä työ

 

 
Pelihaittojen ehkäisy

 

Mediakasvatuskeskuksen tuottamaa materiaalia

 

 

Vanhempien huoneentaulu

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy      

 

 

Ehkäisevä työ: Työikäinen väestö

 

  Työkaluja
Toimijoita
Julkaisuja
Ehkäisevä päihdetyö

 

 

 

Mielenterveyttä edistävä ja haittoja ehkäisevä työ
 
Pelihaittojen ehkäisy
  • THL
  • Peluurin palvelut, mm. Auttava puhelin ja eNeuvonta
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
 

 

 

 

 

Ehkäisevä työ: Ikääntyvä väestö

 

  Työkaluja
Toimijoita
Julkaisuja
Ehkäisevä päihdetyö

 

 

 
Mielenterveysttä edistävä ja haitoja ehkäisevä työ  

 

Pelihaittojen ehkäisy    
 

 


Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy    
 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.