| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

4 PETE ALUEELLISESTI

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 4 months ago

Päijät-Hämeessä toimitaan Ehkäisevän päihdetyön lakia noudattaen.

  • Lain 5§:n mukainen toimielin on nimetty kaikkiin alueemme kuntiin (13.8.2018).
  • Vuoden 2016 loppuun saakka  toimintaa koordinoitiin sote-alueittain Lahdessa, Heinolassa sekä peruspalvelukeskus Oivan (Hollola, Kärkölä, Asikkala ja Padasjoki) ja Aavan (Sysmä, Hartola, Nastola, Iitti, Orimattila, Myrkylä ja Pukkila) alueilla.   

 

Tutustu alueelliseen toimintaan:

 

 


Hyviä ideoita

 

 

Täytä uusi lomake ja lähetä se Susannalle


Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voimaan 1.12.2015 (Tutustu lakiin >>>)

Tässä laissa päihteellä tarkoitetaan alkoholipitoisia aineita, huumausaineita sekä päihtymiseen käytettäviä lääkkeitä ja muita aineita; Ja ehkäisevällä päihdetyöllä toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Mitä tässä laissa säädetään päihteistä, koskee myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista.

 

Lain 5§:n mukaan kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin. Toimielimen tehtävänä on

  1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta
  2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle
  3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
  4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa
  5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

 

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 & 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.