| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Seutulupalausunto

Page history last edited by Susanna Leimio 10 years ago

Alkoholilupien myöntämiseen vaikutetaan Päijät-Hämeessä paikallisesti

 

  • Lue AVI:n tiedote 7.1.2013: Kuntalaiset voivat vaikuttaa asuinalueelleen myönnettäviin alkoholilupiin. Alkoholihaitat vaikuttavat asuinalueen asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Asukkailla tulee siksi olla mahdollisuus osallistua haittoja ehkäisevään ja vähentävään työhön.

 

Hämeenlinnan seudulla on kehitetty alkoholilupien lausuntokäytäntö (ns. seutulupalausunto), joka antaa asukkaille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä käsittelyyn tulevista lupa-anomuksista. Nyt käytäntöä on laajennettu myös muille alueille ja Päijät-Häme on ollut kehitystyössä mukana syksystä 2012 alkaen. Päijät-Hämeessä menettelystä vastaa ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto (PETE) yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholitarkastajan kanssa. Seutulupalausunnon vastuuhenkilöina toimivat ehkäisevän työn aluekoordinaattorit.

 

Alkoholilaki (21 d §) mahdollistaa anniskeluajan, -alueen, juomalajien tai anniskelupaikkojen määrän rajoittamisen, jos

  • anniskelulupaa haetaan pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen
  • anniskelulupaa haetaan tilaisuuteen, johon osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. (esim. urheilutapahtumat)

 

Miten alkoholilupakäytäntö toimii?

Alkoholilupaviranomainen pyytää seudun lausunnon siitä, onko käsittelyyn tullut anniskelu- tai vähittäismyyntipaikka sijainniltaan asianmukainen. Seudun lausunto voidaan pyytää myös anniskelupaikan jatkoluvasta.

  • Alkoholilupaviranomainen lähettää käsittelyyn tulleen alkoholilupa-anomuksen sähköisenä Päijät-Hämeen ehkäisevään työhön eli PETElle.
  • PETEn koordinaattorit kuulevat seudun lausuntoa varten tarvittavia tahoja esim. kuntien johtoa ja toimijoita, paikallisia asukasyhdistyksiä, taloyhtiöiden hallituksia, ravintoloiden ja myymälöiden lähiasukkaita, muita viranomaisten tai yhteisöjen edustajia.
  • Koordinaattorit toimittavat alkoholilupa-anomuksen omalla lausunnollaan täydennettynä takaisin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholitarkastajalle.
  • Aluehallintovirasto tekee päätöksen alkoholiluvasta.

 

Prosessissa on käsittelyaikaa kokonaisuudessaan 30 päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että saadessanne lausuntopyynnön, on lausunnon antamiselle aikaa noin viikko.

 

Lausuntokäytännön etuina on eri viranomaisten sekä viranomaisten ja seudun asukkaiden lisääntyvä yhteistyö alkoholihaittoja ehkäisevässä työssä. Menettely myös lisää elinkeinoharjoittajan tietoisuutta toimintaympäristöstään ja omasta vastuustaan alkoholilain noudattamisessa.

 

Hämeenlinnassa käytäntöä on jo toteutettu useiden vuosien ajan. Päijät-Hämeen lisäksi Pori on tänä syksynä lähtenyt mukaan seutulupamenettelyyn. Toimintamallia laajennetaan muille alueille vuonna 2013.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

 

Susanna Leimio-Reijonen 
ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori (1.1.2013 alkaen)
susanna.leimio-reijonen@phsotey.fi
p. 044 7297 984


Kimmo Temonen

alkoholitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
kimmo.temonen@avi.fi
p.
02950 16212

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.