| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

MIKÄ VAIKUTTAA -KOULUTUS (redirected from MIKÄ VAIKUTTAA -KOULUTUS 7112012)

Page history last edited by Silja Wahlsten 8 years, 10 months ago

MIKÄ VAIKUTTAA? - Ehkäisevän ja edistävän työn tutkitusti vaikuttavat menetelmät -koulutus ke 7.11.2012 klo 9-13

Lahden pääkirjaston auditoriossa

 

Ohjelma:

9.00 Mistä tiedän mikä vaikuttaa? Markku Soikkeli

Vaikuttavuus ehkäisevässä työssä ja sen mittaaminen tai mittaamattomuus.

9.15 Mitä tiedämme vaikuttavista menetelmistä? Marjut Vastamäki, Elina Kotovirta ja Saini Mustalampi

Ehkäisevän ja edistävän työn menetelmät, niiden vaikutukset ja kustannusvaikutukset.

10.30 Keskustelua ja kysymyksiä

11.00 Kahvitauko

11.30 Mitä kuulin? Silja Wahlsten

Yhteenveto ja kommenttipuheenvuoro

11.45 Mikä vaikuttaa tulevaisuudessa? Esa Nordling, Heli Hätönen, Markku Soikkeli ja Heli Heimala

Meneillään olevat kehittelyt ja kokeilut uusista menetelmistä sekä tulevaisuuden näkymiä.

12.45 Minäkö vaikuttaja? Markku Soikkeli

Päätöspuheenvuoro

 

koulutuskutsu: Koulutuskutsu_EMPTmenetelmät_07112012.pdf

 

Materiaalit:

Soikkeli_Avauspuhe07112012.pdf

Mika_vaikuttaa07112012.pdf

Vastamaki_07112012.pdf

Mustalampi_07112012.pdf

Kotovirta_07112012.pdf

Nordling&Hatonen_07112012.pdf

Heimala&Soikkeli_07112012.pdf

Heimala_taulukot.pdf

Soikkeli_paatospuheenvuoro07112012.pdf

 

 

Muuta koulutuksessa esille tullutta tietoa ja materiaalia löytyy:

 

ESPAD-tutkimus: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90753/URN_ISBN_978-952-245-735-6.pdf?sequence=1

 

päihdetilanne alkoholin osalta löytyy Päihdetilastollisesta vuosikirjasta: http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/Paihdetilastovuosikirja.htm

 

Huumekysely 2010, jonka tulokset on raportoitu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/2ecefbdd-b807-44d8-b51d-81dc63d09f01

 

Myös aiemmat huumekyselyt on kerätty yhteen julkaisuun: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/056141f2-7af0-469a-98fe-36ab805a3f68

 

Kannabiksen kotikasvatuksesta on tehty myös erikseen oma tutkimuksensa: http://www.stakes.fi/yp/2011/2/hakkarainen.pdf

 

Vuosittain julkaistaan myös huumetilanne Suomessa raportti (uusin tulee vielä ennen joulua): http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/reitox/julkaisut

 

Markun kirja 'Se toimii sittenkin': http://www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-antavat-fi/se-toimii-sittenkin-kuinka-paihdevalistuksesta-saa-selvaa

ja ruotsiksi: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/och%20anda%20fungerar%20den.pdf

 

Pakka-hankkeen loppuraportti: https://www.julkari.fi/handle/10024/80128

 

ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO SOSIAALIALALLA

Toimittanut Marja Heinänen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita ja työkirjoja 2007:4

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/0d695e004a15774a8c82ecb546fc4d01/AUDIT7.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0d695e004a15774a8c82ecb546fc4d01

 

Alkoholi ja työpaikka

alkoholihaittojen ehkäisyn tarve ja käytännöt työpaikoilla

Työterveyslaitos, Työ ja ihminen, Tutkimusraportti 38

http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Alkoholi_ja_tyopaikka.pdf

 

Huoli puheeksi –opas varhaisista dialogeista ( Eriksson Esa, Arnkil Tom, Stakes, 2005)

https://www.julkari.fi/handle/10024/77684

 

”Poliisi on puuttunut päihteiden käyttösi – tee sinä samoin” Tie selväksi-hankkeen loppuraportti (Tuula Kekki,THL, 2011)

https://www.julkari.fi/handle/10024/80152

 

 

Koulutuksen osallistujamäärä oli 80.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.