| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI -SEMINAARI

Page history last edited by Silja Wahlsten 8 years, 10 months ago

30.10.2012 Työpaikka ja alkoholi -seminaari klo 9-15.45 Lahden pääkirjaston auditoriossa

 

Alkoholiohjelma ja Työterveyslaitos järjestävät seminaarisarjan vuonna 2012 teemalla Työpaikka ja alkoholi. Lahdessa järjestettävän seminaarin järjestelyissä on mukana yksi PETEn verkostoista; Työhyvinvointi ja ehkäisevä työ.

Seminaarien yhteydessä haastetaan työpaikkoja mukaan Alkoholiohjelman kumppanuuteen. Seminaarien tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista päihdehaittojen ehkäisyssä työpaikoilla ja työelämässä sekä aktivoida toimijoita ottamaan käyttöönsä päihteiden käytön varhaisen puuttumisen ja puheeksioton työvälineitä.
Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat muun muassa henkilöstöhallinto, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Seminaarikutsu_30102012.pdf

 

Koulutusmateriaalit löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta.

 

Koulutukseen osallistui n. 80 henkeä. KIITOS kaikille!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.