| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

MIELENTERVEYSVIIKKO

Page history last edited by Silja Wahlsten 10 years, 2 months ago

Valtakunnallista Mielenterveysviikkoa vietetään viikolla 47. Viikon tarkoituksena on nostaa esille mielenterveysalan ajankohtaisia kysymyksiä.

 

Voimaantuminen vuoden 2012 teema

Mielenterveyden keskusliiton ja mielenterveysviikon (viikko 47) ja sen päätapahtuman Mielenterveysmessujen teema on Voimaantuminen. Sillä tarkoitetaan ihmisen omaa, henkilökohtaista prosessia löytää voimavaransa. Ihmisellä on mahdollista löytää voimaantumisen prosessin kautta vahva voimantunne ja oma arvo. Silloin havahtuu niihin mahdollisuuksiin, joita elämä tarjoaa hyvinvoinnin lisäämiseksi, saa lisää luovuutta ja valmiuksia toimia perheessä, työssä, yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Myös työyhteisö voi voimaantua, jolloin siitä tulee uudistumiskykyisempi ja luovempi. Silloin siellä saavutetaan parempia tuloksia yhdessä. Keskeistä on myönteisyys ja positiivinen lataus.

Sairaudesta toipuvasta henkilöstä tulee voimaantuessaan oman terveytensä ylläpitäjä ja edistäjä. Hän on terveyspalvelujen käyttäjä ja osallistuu aktiivisesti omaan hoitoonsa.

Voimaantumista ei voida mitata määrällisesti tai laadullisesti, mutta muutoksen tuloksia voidaan kokea, kuvailla ja analysoida.

Tutustu Mielenterveysmessuihin www.mielenterveysmessut.fi.

 

PETE Mielenterveysviikolla

 

PETE toteuttaa Mielenterveysviikolla 2012 Tuuba on soitin - ei olotila kampanjaa

Lisäksi Etelä-Suomen Sanomien Vierailija-palstalla on ollut viikon teemaan liittyviä asiantuntijakirjoituksia:

ESS_Vierailija18112012.pdf

ESS_Vierailija19112012.pdf

ESS_Vierailija20112012.pdf

ESS_Vierailija211112.pdf

ESS_Vierailija24112012.pdf

 

Vuonna 2011 Mielenterveyviikolla jaoimme masennukseen liittyviä esitteitä kuntalaisille eri palvelupisteiden kautta.

MT VIIKON saatekirje.pdf

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.