| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

TR 2013

Page history last edited by Susanna Leimio 7 years, 3 months ago

Tarjontatyöryhmä 10.9.2013 klo 13:00

ABC Kivimaa, kabinetti, Kiitokatu 2

 

Läsnä: Antti Puhakka (ravintola Möysä), Arsi Leppänen (Alko), Kimmo Sivonen (CM Karisma), Kimmo Temonen (AVI), Lila Patamo-Perttula (AVI), Vesa Okkola (poliisi), Susanna Leimio (Verso / ehkäisevän työn verkosto)

 

Asiat:

Ajankohtaiset kuulumiset

 • Käytiin yleistä keskustelua mm. tupakan myynnistä, alkoholiverotuksesta ja Viron tuonnista sekä tarjontatyöryhmän toiminnasta. Työryhmä lähetti päätöksentekijöille Kimmon ja Susannan mukana terveiset: "mitä järkeä on tehdä paikallisesti, kun ongelmaa ei tunnusteta valtakunnallisesti?"
 • Kimmo Temonen: Uutta alkoholilakia odotellaan, Kuitinantopakko on tulossa lakiin ja on tällä hetkellä Presidentin esittely -vaiheessa. Valvontaan on käytettävissä yhä vähemmän resursseja, Hämeenlinnan välitysvalvonnassa ollut paljon kiinnijääneitä. Huoli alaikäisistä.
 • Lila Patamo-Perttula: Luparintamalla ollut hiljaista, Virontuonti näkyy panimoissa, ravintoloissa ja Alkoissa. 
 • Vesa Okkola: Kotona juominen lisääntyy - väkivaltarikokset lisääntyvät, kotikeikat ovat aina riski. Huumeiden käytön lisääntyminen huolestuttaa, laillistamisen eteen tehdään paljon töitä tällä hetkellä.  
 • Antti Puhakka: Suunnitelmissa "toisenlainen ravintolakonsepti", jossa ihmiset tulisivat ravintolaan aikaisemmin - lähes selvinpäin - keikat alkaisivat aikaisemmin. Tästä etuna ravintolamyynnin kasvu ja valvonnan mahdollisuus.
 • Kimmo Sivonen: Aikarajoitukset hankaloittaa ostokäyttäytymistä > ei vaikutusta varsinaiseen ostohalukkuuteen, mutta lisää sen sijaan ongelmakäyttäytymistä kaupassa. Energiajuomat nuorten kasvava ongelma. Karisman Citymarketissa tehty päätös, ettei energiajuomia myydä enää alle 15-vuotiaille. Energiajuomat ovat suora kytky kannabikseen, tarvitaan rajauksia - myydään / ei myydä. Välittämisen haasteeseen vastaaminen: Tarvitaan koulutusta; miten tunnistaa, puuttua  ja mitä tehdä. Ajokorttikoe myyjille?
 • Arsi Leppänen: Haasteet samoja kuin muillain. Alaikäiset yrittävät ostoja päivittäin. Vironmyynti näkyy erityisesti mietojen alkoholijuomien myynnissä. Nuorisoporukoiden ikää, joista yksi maksaa, kontrolloidaan helposti. 
 • Yhteistyön muut / uudet mahdollisuudet
 • Päätettiin jatkaa Tarjontatyöryhmän toimintaa, mutta todettiin, että toimiakseen se vaatii konkreettisia toimia sekä toimijoiden aktiivisuuttaa aktiivisten poissaolojen sijaan. Pohdittiin yhteistyötä median kanssa, joka ei ole ottanut viestejä vastaan. 
 • Ostokokeet keväällä 2014 > asiaa ei käsitelty tässä kokouksessa
 • Alkoholi / Tupakka / Pelit vai kaikki yhdessä?
 • Aikataulu
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Kustannuksista sopiminen 
 • Muut asiat 
 • Seuraava kokous: 4.3.2014 klo 13:00

Tarjontatyöryhmä 8.1.2013 klo 13:00-14:15 Osuuskauppa Hämeenmaa, kokoustila Vesijärvi (Apilakatu 2, Lahti: soita ovikelloa mainospylvään vierestä)

 

Läsnä:

Kimmo / EsAVI, Esa / PAM, Vesa / poliisi, Marko Lasanen / Alko, Sonja Hietamies / SOK, Juha / SOK, Timo / poliisi ja Susanna / PETE

 

Asiat:

 • Myyjien koulutusmateriaali ikärajavalvottavista tuotteista on valmistunut jakoon
  • Saatekirje
  • Keskustelu käyttöönotosta ja mahdollisesta koulutustarpeesta (mm. esimiespäivät, uusien perehdytys, jne...)
 • Ostokokeiden järjestäminen
  • Alkoholi / Tupakka / Pelit vai kaikki yhdessä?
  • Aikataulu
  • Oppilaitosyhteistyö
  • Kustannuksista sopiminen 
 • Ryhmän kokoonpano
  • Ravintolapuolen edustus?
  • Vartiointiyrittäjät?
  • Tapahtumajärjestäjät?
  • Muut ikärajavalvottavat tuotteet
 • Julisteita jaossa (ikärajavalvottavat tuotteet)
 • Yhteistyö O-Pete -ryhmän kanssa?
 • Seuraava kokous

 

Päätökset:

 • Myyjien koulutusmateriaalia oli tarjolla jaettavaksi kauppoihin.
  • Alko ilmoitti, ettei ota sitä laajempaan jakoon, muutaman kappaleen kuitenkin esitteille.
  • Hämeenmaa pohtii materiaalin käyttöä ja tarpeellisuutta suhteessa PTY:n aineistoon ja palaa asiaan
  • Esa Kautonen / PAM otti muutaman kappaleen ja kertoi, että ovat tekemässä kesäkuun alkupuolella kierrosta mm. kioskeissa, jolloin aineistoa voisi mennä kesätyöntekijöille
  • Muut / poissaolijat olkaa yhteydessä Susannaan (@phsotey.fi) 
  • Keskusteltiin mahdollisen koulutuksen tarpeesta ja todettiin, että toimipaikoilla on perehdyttämisvastuu sekä sisäiset keinot asian hoitamiseksi, joten jätetään kouluttaminen työnantajien huoleksi.
 • Ostokokeet
  • Mielenkiinto ostokokeita kohtaan on muuttunut uuden tarkistusikärajan (30 v) myötä, joka tuli siis voimaan 1.1.2013 alkaen
  • Käytiin keskustelua ostokokeiden ajankohdasta ja todettiin, että kevät on ajankohtana liian lähellä a) edellistä kertaa ja b) valvontaikärajan muutosta
   • PTY suunnittelee omia mystery shoppingeja ja viittaa sillä mm. median vahvaan kiinnostukseen asiasta
  • Päätettiin palata ostokokeisiin seuraavan kerran vuoden päästä keväällä, jolloin nähdään mm. ikärajan nostoon liittyvien tehostamistoimien vaikutusta
  • Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa
 • Verkoston kokoonpano
  • Pelien omavalvonta on suhteellisen toimivaa (valvonta helpottunut, tekniikka parantanut) ja alaikäisten pelaaminen on vähentynyt osallistuneiden mukaan. Seurataan tilannetta ja palataan asiaan sekä yhteistyöhön mm. O-Peten kanssa tarpeen tullen.
  • Päätettiin kutsua anniskelupuoli / ravintolat erilliseen kokoukseen keväällä 2013. Suunnitelmissa on perustaa oma työryhmänsä myös heille, jolloin tämä työryhmä paneutuisi ainoastaan vähittäismyynnin kysymyksiin.
  • Vartijoiden mukanaolo / mukaan kutsuminen jäi edelleen auki. Käytiin keskustelua heidän roolistaan.
 • MeKun juliste ikärajavalvottavista tuotteista jaossa - lisää tarvitsevat, ottakaa yhteyttä Susannaan
 • Seutulupalausunto
 • Muistutettiin nuorten kesälomajuhlimisesta ja omavalvonnan tehostamisesta lomien kynnyksellä
 • Seuraava kokous 10.9.2013 klo 13:00 OK Hämeenmaan kokoustiloissa
  • Käytiin keskustelua ajankohdasta ja todettiin, että seuraavan kerran kokoonnutaan ostokokeiden merkeissä ja nyt annetaan työrauha vähittäiskaupoille, jotka saavat pian tulokset terveysvalvonnan selvityksistä sekä hymiöitä oviinsa :)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.