| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

TR 2013

Page history last edited by Susanna Leimio 9 years, 6 months ago

Tarjontatyöryhmä 10.9.2013 klo 13:00

ABC Kivimaa, kabinetti, Kiitokatu 2

 

Läsnä: Antti Puhakka (ravintola Möysä), Arsi Leppänen (Alko), Kimmo Sivonen (CM Karisma), Kimmo Temonen (AVI), Lila Patamo-Perttula (AVI), Vesa Okkola (poliisi), Susanna Leimio (Verso / ehkäisevän työn verkosto)

 

Asiat:

Ajankohtaiset kuulumiset

 • Käytiin yleistä keskustelua mm. tupakan myynnistä, alkoholiverotuksesta ja Viron tuonnista sekä tarjontatyöryhmän toiminnasta. Työryhmä lähetti päätöksentekijöille Kimmon ja Susannan mukana terveiset: "mitä järkeä on tehdä paikallisesti, kun ongelmaa ei tunnusteta valtakunnallisesti?"
 • Kimmo Temonen: Uutta alkoholilakia odotellaan, Kuitinantopakko on tulossa lakiin ja on tällä hetkellä Presidentin esittely -vaiheessa. Valvontaan on käytettävissä yhä vähemmän resursseja, Hämeenlinnan välitysvalvonnassa ollut paljon kiinnijääneitä. Huoli alaikäisistä.
 • Lila Patamo-Perttula: Luparintamalla ollut hiljaista, Virontuonti näkyy panimoissa, ravintoloissa ja Alkoissa. 
 • Vesa Okkola: Kotona juominen lisääntyy - väkivaltarikokset lisääntyvät, kotikeikat ovat aina riski. Huumeiden käytön lisääntyminen huolestuttaa, laillistamisen eteen tehdään paljon töitä tällä hetkellä.  
 • Antti Puhakka: Suunnitelmissa "toisenlainen ravintolakonsepti", jossa ihmiset tulisivat ravintolaan aikaisemmin - lähes selvinpäin - keikat alkaisivat aikaisemmin. Tästä etuna ravintolamyynnin kasvu ja valvonnan mahdollisuus.
 • Kimmo Sivonen: Aikarajoitukset hankaloittaa ostokäyttäytymistä > ei vaikutusta varsinaiseen ostohalukkuuteen, mutta lisää sen sijaan ongelmakäyttäytymistä kaupassa. Energiajuomat nuorten kasvava ongelma. Karisman Citymarketissa tehty päätös, ettei energiajuomia myydä enää alle 15-vuotiaille. Energiajuomat ovat suora kytky kannabikseen, tarvitaan rajauksia - myydään / ei myydä. Välittämisen haasteeseen vastaaminen: Tarvitaan koulutusta; miten tunnistaa, puuttua  ja mitä tehdä. Ajokorttikoe myyjille?
 • Arsi Leppänen: Haasteet samoja kuin muillain. Alaikäiset yrittävät ostoja päivittäin. Vironmyynti näkyy erityisesti mietojen alkoholijuomien myynnissä. Nuorisoporukoiden ikää, joista yksi maksaa, kontrolloidaan helposti. 
 • Yhteistyön muut / uudet mahdollisuudet
 • Päätettiin jatkaa Tarjontatyöryhmän toimintaa, mutta todettiin, että toimiakseen se vaatii konkreettisia toimia sekä toimijoiden aktiivisuuttaa aktiivisten poissaolojen sijaan. Pohdittiin yhteistyötä median kanssa, joka ei ole ottanut viestejä vastaan. 
 • Ostokokeet keväällä 2014 > asiaa ei käsitelty tässä kokouksessa
 • Alkoholi / Tupakka / Pelit vai kaikki yhdessä?
 • Aikataulu
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Kustannuksista sopiminen 
 • Muut asiat 
 • Seuraava kokous: 4.3.2014 klo 13:00

Tarjontatyöryhmä 8.1.2013 klo 13:00-14:15 Osuuskauppa Hämeenmaa, kokoustila Vesijärvi (Apilakatu 2, Lahti: soita ovikelloa mainospylvään vierestä)

 

Läsnä:

Kimmo / EsAVI, Esa / PAM, Vesa / poliisi, Marko Lasanen / Alko, Sonja Hietamies / SOK, Juha / SOK, Timo / poliisi ja Susanna / PETE

 

Asiat:

 • Myyjien koulutusmateriaali ikärajavalvottavista tuotteista on valmistunut jakoon
  • Saatekirje
  • Keskustelu käyttöönotosta ja mahdollisesta koulutustarpeesta (mm. esimiespäivät, uusien perehdytys, jne...)
 • Ostokokeiden järjestäminen
  • Alkoholi / Tupakka / Pelit vai kaikki yhdessä?
  • Aikataulu
  • Oppilaitosyhteistyö
  • Kustannuksista sopiminen 
 • Ryhmän kokoonpano
  • Ravintolapuolen edustus?
  • Vartiointiyrittäjät?
  • Tapahtumajärjestäjät?
  • Muut ikärajavalvottavat tuotteet
 • Julisteita jaossa (ikärajavalvottavat tuotteet)
 • Yhteistyö O-Pete -ryhmän kanssa?
 • Seuraava kokous

 

Päätökset:

 • Myyjien koulutusmateriaalia oli tarjolla jaettavaksi kauppoihin.
  • Alko ilmoitti, ettei ota sitä laajempaan jakoon, muutaman kappaleen kuitenkin esitteille.
  • Hämeenmaa pohtii materiaalin käyttöä ja tarpeellisuutta suhteessa PTY:n aineistoon ja palaa asiaan
  • Esa Kautonen / PAM otti muutaman kappaleen ja kertoi, että ovat tekemässä kesäkuun alkupuolella kierrosta mm. kioskeissa, jolloin aineistoa voisi mennä kesätyöntekijöille
  • Muut / poissaolijat olkaa yhteydessä Susannaan (@phsotey.fi) 
  • Keskusteltiin mahdollisen koulutuksen tarpeesta ja todettiin, että toimipaikoilla on perehdyttämisvastuu sekä sisäiset keinot asian hoitamiseksi, joten jätetään kouluttaminen työnantajien huoleksi.
 • Ostokokeet
  • Mielenkiinto ostokokeita kohtaan on muuttunut uuden tarkistusikärajan (30 v) myötä, joka tuli siis voimaan 1.1.2013 alkaen
  • Käytiin keskustelua ostokokeiden ajankohdasta ja todettiin, että kevät on ajankohtana liian lähellä a) edellistä kertaa ja b) valvontaikärajan muutosta
   • PTY suunnittelee omia mystery shoppingeja ja viittaa sillä mm. median vahvaan kiinnostukseen asiasta
  • Päätettiin palata ostokokeisiin seuraavan kerran vuoden päästä keväällä, jolloin nähdään mm. ikärajan nostoon liittyvien tehostamistoimien vaikutusta
  • Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa
 • Verkoston kokoonpano
  • Pelien omavalvonta on suhteellisen toimivaa (valvonta helpottunut, tekniikka parantanut) ja alaikäisten pelaaminen on vähentynyt osallistuneiden mukaan. Seurataan tilannetta ja palataan asiaan sekä yhteistyöhön mm. O-Peten kanssa tarpeen tullen.
  • Päätettiin kutsua anniskelupuoli / ravintolat erilliseen kokoukseen keväällä 2013. Suunnitelmissa on perustaa oma työryhmänsä myös heille, jolloin tämä työryhmä paneutuisi ainoastaan vähittäismyynnin kysymyksiin.
  • Vartijoiden mukanaolo / mukaan kutsuminen jäi edelleen auki. Käytiin keskustelua heidän roolistaan.
 • MeKun juliste ikärajavalvottavista tuotteista jaossa - lisää tarvitsevat, ottakaa yhteyttä Susannaan
 • Seutulupalausunto
 • Muistutettiin nuorten kesälomajuhlimisesta ja omavalvonnan tehostamisesta lomien kynnyksellä
 • Seuraava kokous 10.9.2013 klo 13:00 OK Hämeenmaan kokoustiloissa
  • Käytiin keskustelua ajankohdasta ja todettiin, että seuraavan kerran kokoonnutaan ostokokeiden merkeissä ja nyt annetaan työrauha vähittäiskaupoille, jotka saavat pian tulokset terveysvalvonnan selvityksistä sekä hymiöitä oviinsa :)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.