| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

IINA 2010

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 7 years, 5 months ago

Kokous 21.12.2010 klo 10:00

 

Läsnä:

 • Hanna Ikävalko
 • Sanna Rantanen psyk. sh, Orimattila
 • Irmeli Ryhänen, terveydenhoitaja, Nastola
 • Hannu Lehtonen, koulukuraattori, Nastola

 

Asiat:

 • Keskustellaan ja päätetään PETE AAVAn toiminnan rakenteesta ja vastuista
  • Sysmä-Hartola
  • Nastola-Iitti
  • Orimattila

 

Päätökset:

 • Hannu ottaa asiakseen koota yhteystiedot Nastola-Iitti seudun yhteistyökumppaneista ja ottaa heihin yhteyttä

 • Sanna kokoaa vastaavan porukan Orimattilan seudulta

 • Hanna lupautui osallistumaan Nastola-Iitin ja Orimattilan aluekokouksiin kirjurin roolissa, jotta saataisiin tekstit suoraan wikiin 

 • Orimattilan ja Nastola-Iitin aluekokoukset yritetään mahdollisuuksien mukaan pitää ennen Pete Aavan "iso" työkokousta joka on 14.2 2011.

 

Muuta:

 • Hanna kertoi PETE:n taustoja ja ideaa. Tarkoitus oli käyttää verkostowikiä palaverin apuna, mutta tietoyhteysongelmien takia se ei onnistunut.
 • Käytiin keskustellen läpi kuinka Hartola-Sysmä alueen aluekokous oli onnistunut ja mitä tahoja oli mukaan kutsuttu.
  • samalla "kaavalla" toimitaan myös Orimattilan ja Nastolan alueella 
 • Juteltiin lähinnä nuorison nykytilasta, päihteiden käytöstä, kokeiluista jne.
 • Palataan joulun ja lomien jälkeen asiaan ja kootaan palaverit, mahdollisimman pian  

 


Kokous 17.12.2010, Hartola-Sysmän aluekokous, Hartolan terveysasema, kokoushuone, klo 9 - 11 (11.30)

 

Asiat:

 • Kootaan yhteistuumin Hartola-Sysmä alueella tehtävän ehkäiseväntyön kuvaukset verkostowwikissä olevaan taulukkoon 

 

Päätökset:

 • Vuoden 2011 alussa selkiintyy Hartolan koulun ja Hartolan työvarikon( Nuorta voimaa hankkeen) yhteistyökuviot. Mukaan olisi myös lähdössä myös nuorisotoimi ja pyritään kehittämään Hartolan alueella nuorten ehkäisevää työtä yhteistuumin useamman tahon kanssa.  
  • selvitellään onko mahdollista/jo suunnitteilla samanlaista toimintaa myös Sysmässä. 

 

Muuta:

 • Läsnä:     Janne Rinne, projektipäällikkö, Työduo-hanke; Hartolan työvarikko

                         Meeri Vitikainen, Hartolan työvarikko

                         Katri Röksä, terveydenhoitaja, perhe- ja koulupalvelut,Hartola + MLL

                         Susan Toivonen, psykologi, Hartola/Sysmä

                         Anna-Maija Muurinen, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Hartola

                         Tiina Luhio, Sysmän työpaja

                         Hanna Ikävalko, pj

 

 • Aluekokoukseen oli kutsuttu myös edustajia molempien kuntien mielenterveyspalveluista, seurakunnasta, Sysmän nuorisotyöntekijä sekä SPR:n edustaja, jotka eivät kuitenkaan päässeet paikalle.
 • Laitetaan viestiä myös kehitysvammapuolen edustjille sekä työvoimahallinnon edustajille sekä päihdeterapeuteille ja tarjotaan mahdollisuutta joka kirjata omia käytäntöjä itse suoraan verkostowikiin, tai sitten ovat Hannaan yhteydessä. 

 


Työkokous 5.11.2010, Lahti, Verso

 

Esityslista:

 1. Tervetuloa! 
  Esittelykierros, odotukset ja kokouksen tavoite
 2. Mitä on Päijät-Hämeen ehkäisevä työ ja sen seudullinen koordinointi: taustoja ja nykyhetki
 3. Yksintekemisestä verkostotyöhön
  • alueellisen, moniammatillisen työryhmän perustaminen ja järjestäytyminen sille sopivalla tavalla
  • työhön ryhtyminen: aluekartoitus.
 4. Kuinka tästä eteenpäin?
 5. Arviointi
 6. Kokouksen päättäminen

Päätökset:

 • Helena lupasi konsultoida verkostowikiin liittyvissä asioissa
 • Levitetään tietoa ja kokemuksia tästä verkostosta omille yhteistyökumppaneille >> verkoston laajentaminen kattamaan koko väestön
 • Palaverien jalkauttaminen paikallisiksi, jaettu vastuu
  • Sysmä-Hartola (Hanna Ikävalko)
  • Nastola-Iitti (Irmeli Ryhänen)
  • Orimattila (Sanna Rantanen)
 • Aavan "yhdyshenkilöiden" yhteisen palaverin sopiminen, yhteisten käytäntöjen päivittäminen  
 • Päätettiin kokoontua tällä isolla porukalla seuraavan kerran ystävänpäivänä 14.2.2011 klo 13:00 Verso
  • esillä jo jotain "kättä pidempää", että asia menisi eteenpäin
 • Päätettiin nimetä "iso" työryhmä PETE AAVAksi. ( Aavan Pertsa) ;DD

 

Muuta:

 • Läsnä kokouksessa:
  • Helena Heinonen, Välittäjä 2009 -hanke
  • Larissa Mouhu, Nastola, nuorisopalvelut
  • Jari Unelius, Nastola, nuorisopalvelut
  • Eeva Keinonen, Sysmän ta, psyk.sh
  • Raija Carlson, Hartolan ta, psyk.sh
  • Minna Helkala, Iitti, psyk.sh
  • Irmeli Ryhänen, Nastola, koulupalvelut
  • Sanna Rantanen, Orimattila, psyk.sh
  • Eva Laiho, PHSOTEY, AAVA, hv-palvelut
  • Heli Laapio-Knuutila, AAVA, hv-palvelut
  • Hanna Ikävalko, pj
  • Susanna Leimio-Reijonen, siht.
 • Odotuksia: verkostotyötä, että korjaavan ovi kävisi harvemmin, että joku muukin hoitaisi mt-juttuja, yhteistyötä, uusi kiinnostaa, resurssoinnin tarve, varhaisenpuuttumisen lisääntyminen vs. tuen tarjoaminen (vs. asiakkaan osallisuus - tasavertaisuus), koulultakin väkeä mukaan, PETEt yhteistyöhön alueiden kesken - kilpailuasetelman murtaminen!
 • Kaikki mukaan verkostowikiin kirjoittamiseen! :)
 • Hanke kuulostaa haasteelliselta ja mittavalta, toisaalta hienolta, jos saisimme aikaiseksi jotakin yhteistä ja hyvät käytännöt jakoon, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - ehkäisevä työ näkyväksi! Oma työ näkyväksi - mikä siellä on ehkäisevää.
 • Ketä muita mukaan: srk, MLL ja muut järjestöt, työvoimaneuvojat, sos.tt, urheiluseurat, kuntapäättäjät, tekninen toimi, sivistystoimi, "ne valmiit ryhmät, joiden kanssa jo teemme työtämme", hankkeet (?)
 • Huolen puheeksi ottaminen - käytännöksi, uudelleen käyttöön, laajemmin tietoisuuteen, konsultaatiomahdollisuus - osaamisen jakaminen, 
 • Fiilikset: helpottunut, selkeä jatko suunniteltu, motivoi eteenpäin, innostuneen odottava, sovittiin konkreettisia käytäntöjä, alun ahdistuksen jälkeen toiveikas kehittämisestä, kuulostaa hyvältä, tärkeä asia, ei helpota työmäärää, en pysty hoitamaan sovittua vastuuta (koordinaatio), osallistun ajatuksena, mielenkiintoista nähdä tulokset, miten juurtuu arkeen, miten PETEt liittyvät yhteen, helpottavaa löytää uusia kasvoja, ihan hyvä juttu, tieto ja taito on olemassa ja sitä on paljon - nyt vedetään yhteen ja levitetään osaamista, ei tunnu rasittavalta, liittyy osaksi strategioita, ihan hyvällä mielellä, yhteistyö on voimaa, aukesi, jätti paljon kysymysmerkkejä, jotakin sain, mielenkiinnolla seuraan prosesseja, systeemin kantava ajatus ilahdutti, kiva nähdä kasvoja ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä, liikuttiin hyvin konkreettisella tasolla, tykkäsin, olen tyytyväinen aktiivisuuteen, keskusteluihin ja läsnäoloon.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.