| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

IINA 2013

Page history last edited by Hannu Lehtonen 7 years ago

Pete Nastola

 

aika: 5.11.2013  klo 14 - 16

paikka: Aktiivitalo,Soratie 2

läsnä: Esa ja Anne Lukkarinen,Petri Ijäs,Sanna Ainola,Larissa Mouhu,Heidi - Maaret Taulo,Sinikka Ruuska,Kaisa Tylli,nuorisotoimen harjoittelija Jani,Siv Pelkonen,Katriina Tuomisto ja Hannu Lehtonen

 

asiat:  

               Valtuusto - info Petestä 

          -  23.9.2013 pidetyssä Pete- infossa oli läsnä 43 valtuutettua

 

            3.10.2013 pidetyn koulutuskahvilan ( kannabis ) jatkotyöskentely

         -  osallistujia oli 56 henkilöä

          - kerätty palaute oli erittäin myönteistä ( asia kiinnosti ja tilaisuuden rakenne hyvin suunniteltu ) - kiitos Ehyt.ry / Heli

          - todettiin,että vaikuttaminen ( ehkäisevä työ ) aloitettava jo 5 -6 luokilla , jossakin määrin jo päiväkodilla

          - Männistön yläkolulla huomenna Larissan info kannabiksesta  ( osallistujina 80 nuoren huoltajat )

          - Ankkuri- projekti ( poliisi Pekka Airamo )  hyvä yhteistyökumppani

 

            Nastolan verkoston ehkäisevän työn tavoitteet 2014       

          - todettiin verkoston tavoittavan ikäluokat kouluikä - ikäihmiset.Alle kouluikäisten edustus verkostosta puuttuu.

            Seuraavaan kokoukseen pyydetään päiväkodin edustus.

          - ehdotetaan koulujen vanhempainiltoihin toiminnallista tekemistä / pohdintaa Selviytymispelin muodossa.Peli koostuu rastitehtävistä,jolla jäsennetään perheen arkea.

 

          Kokemuskirjasto

          - tällä hetkellä ilmoittautunut neljä kirjaa ,kaksi kirjastonhoitajaa.Yhteisiä kirjoja ei yrityksistä huolimatta saatu.

          - mainoksia kauppojen ilmoitustauluilla,Kirjastolla, Kunnantalolla ,Virastotalolla ,terveysasemalla ,kunnan ja kirjaston nettisivuilla,kutsuja sähköpostilla verkostoille sekä Nastola - lehteen

 

          yleistä keskustelua

          - päihdemyönteisyys tunkee vastaan joka suunnalta

          - lapset jätetään liian varhain yksin.Kouluille kaivataan kerhotoimintaa lasten pitkiin ja yksinäisiin iltapäiviin.Kun rahaa ei tähän ole,voisiko avuksi tulla vapaaehtoistyö ? Kuka organisoi,vastuukysymykset ,tilat ?

          - hautausmaa on hyvä paikka alkoholivalistuksen vaaroille

          - nykyajan lapsissa on paljon nälkäisiä ja hoitamattomia.Seurakunnan leireillä syödään isoja annoksia,kokemukset koulusta samansuuntaisia.

          - Medialukutaito; mitä kannattaa lukea ?

          - nuorten päiväkännit  yleistyneet - selvitään illaksi eivätkä huoltajat huomaa.

          - Nastolaakin koettelee työstä irtisanomisten ja lomautusten aalto.Miten työtön säilyttäisi arvokkuutensa ? Miten täyttää tyhjäksi jäänyt tila / tunnit onnistuneesti,itseään kehittäen ?

 

           Seuraava kokous 

          Aktiivitalo,Soratie 2 tiistaina 28.1.2014  klo 14.00

 

 

Pete Nastola

 

Aktiivitalo,Soratie 2 ,    5.9.2013  klo 14 - 16

läsnä: Minna koivumäki,Talvikki Kontro,Susanna Holopainen,Heli Vaija,Kaisa Tylli,Sinikka Porttila ja Hannu Lehtonen

asiat: koulutuskahvila aiheesta kannabis.

         -  toteutetaan 3.10 klo 14 -16 Nuorisotila Vaijerissa ,osoite Huokotie 9.

         -  sisältö; tunnistaminen,käyttö,hoitopolku

          - päätettiin kutsuttavien listasta ( Heli laatii kutsun )

          - Ehyt ry. vastaa tarjoilusta 

 

     kokemuskirjasto 

        - järjestetään pääkirjastolla Toritie 4 ,tiistaina 19.11 klo 14 - 18

        - neljä kirjaa ja kaksi kirjastonhoitajaa jo lupautunut -  lisäkutsuja on vetämässä,vastauksia odotetaan

        - tarvittaessa koulutusta,myös Iittiläisille,jotka toteuttavat kokemuskirjaston ensimmäistä kertaa  ( Hannu kouluttaa ) 

 

     toimintasuunnitelma vuodelle 2014 

-   osallistuminen vanhusten viikon toteutukseen ( vk 41 )       

 -  osallistuminen ehkäisevän päihdetyön viikkoon ( vk 45 ) " Onnea vahvistamassa "

-   tavoitellaan Pete Nastolalle rahoitusta.Yhteydenotot Pajulahteen,Lumo - Nastolaan sekä Helmet Nastolaan ( Lions Club Ladyt )

 

    seuraava kokous

        -  Aktiivitalo  5.11 klo 14 - 16.

 

 

 

 

Pete IINA   ( Iitti - Nastola )

 

Aktiivitalo 7.5.2013 klo 14 - 15:45

läsnä :     Susanna Leimio - Reijonen,Marjo Sallinen,Minna Koivumäki,Talvikki Kontro ja Hannu Lehtonen

asiat:       - seutukoordinaattori Susanna esittäytyi ja kertoi työstään

               - keskusteltiin aiheesta " kenelle ehkäisevä työ kuuluu ? "

               - keskusteltiin alueverkostojen roolista

               - esiteltiin Peten verkostorakenne

               - esiteltiin vuosikello ja toimintasuunnitelma

               - ohjeistusta Wikin käyttöön

               - mietittiin kolmannen sektorin mukaan saamista alueverkostotyöhön esim. elekeläisjärjestöt ja kyläyhdistykset

               - seuraava tapaaminen Aktiivitalossa 5.9.2013  klo 14.  

 

 

 

Pete IINA   ( Iitti - Nastola )

 

kokous  Tienhaaran tiloissa 20.2.2013 klo 13 - 14:30  

läsnä: Sinikka Porttila,Kaisa Tylli,Tanja Järvinen,Talvikki Kontro ,Susanna Holopainen,Tapio Saarinen ja Hannu Lehtonen

asiat :     - Susanna kertoi Tienhaara- projektista.Tienhaaraan on osallistunut kuusitoista 18- 58 vuotiasta.Projekti päättyy 31.9.2013

              - tiedoksi Peten seutukoordinaattorin vaihtuminen.Seutukoordinaattorina jatkaa Susanna Leimio - Reijonen

               - Kukkasen päivätoimintakeskus osallistui Yhteyttä- kampanjan toteutukseen.Asiakkaat kirjoittivat 40 kpl postikortteja ystävilleen.

               - tiedoksi 16.4.2013  pidettävät Turpakäräjät 

               - Pete Areena Nastolassa.Valtuusto -infoon lähtevät Sinikka ja Hannu.Larissaa kysytään myös mukaan.

               - keskusteltiin ikäihmisten päihteidenkäytöstä

               - Tanja kertoi Iitin nuorisolle suunnatuista päihteettömistä tapahtumista.Tiedossa on värikuulasotaa,makkaranpaistoa,pihapelejä,korikiipeilyä ja sumo- painia.   

               - seuraava kokous 7.5.2013 klo 14  Aktiivitalo,Soratie 2.              

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.