| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Ha-Sy 2012

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 8 years, 5 months ago

Alueverkoston kokoontumienen Sysmän työkeskuksessa 22.11.2012 klo 12-13:30

 

Mukaan ehtivät,Suvi Munnukka, Päivi Virtanen, Tiina Luhio, jaana Tervo, Eeva Keinonen, ja Tuija Kajasrinne

 

1. Keskusteltiin kokemuskirjastosta

  Kerrottiin    kokemuksia Sysmän kokemuskirjastosta ja alustavaa suunnittelua ensivuoden kokemuskirjastosta, lähinnä todettiin että kannattaa järjestää uudelleen.  Kaikille mukana olleille oli ollut mielenkiintoinen kokemus.

2. Alä välitä- tapahtuma

Järjestetaan Sysmässä S-Marketissa ja K-Marketissa sekä Hartolan S-marketissa 5.12.2012 klo 16-18.  tuija kyselee saadaanko poliiisinäkyvyyttä tempaukseen.

3. Yhteyttä kampania ensivuonna viikolla 5 ja 6 - sovittiin alustavasti että lähdetään mukaan.  sysmässä voisi korttien kirjoituspaikka olla Päiväkeskus Maininki ja joku pankeista.  hartolassa kysytään K-marketin aulaa.  Parempia paikkoja voi ehdottaa jos tulee mieleen.  Tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

4. Turpakäräjät 16.4.2012  (tarkempi aika ilmoitaan myöhemmin) toivotaan runsasta osallisumista alueverkostoista.

5. Hyvän mielenviikko

     keskustellaan vielä miten voisimme tätä hyödyntää, ensi kokoontumisessa.

 

Seuraava kokous on jo sovittu 18.1.2013 klo 12 Hartolan kunnanvirastolla.  Kriisikeskuksesta tulee Arja Metso kertomaan kriisikeskuksen toiminasta. 


Pete Hartola- Sysmä alueverkosto  2.10.klo 10:15 Hartolan kunnan virastolla

 

-          älä välitä kampanja -miten osallistutaan

 

Tiina ja Hanna hoitavat tietoiskun Sysmässä, Tuija Ja Suvi Hartolassa.  Siljalta saamme materiaalia jaettavaksi.  Suunnitellaan vielä lähempänä ajankohtaa miten toimitaan.  Viikolla 41 lähtee kauppoihin julisteet

 

-          tuuba on soitin kampanja,  Laura kertoo siitä

Laura on ollut tuuba-kampanjan suunnittelukokouksessa ja kertoi miten toteutus tapahtuu Hartola-Sysmä alueella

 

-Kokemuskirjasto

, kirjoja on lupautunut 9 ja kirjaston hoitajiksi 6

esitteet ja kirjanmerkit tuon ensiviikolla

 

ensi vuoden suunnitelmia

katsottiin ensivuoden suuntaviivoja toiminnalle

 

yhteyttä kampanja ,

Tuija ja Kirsi lähtevät Yhteyttä kampanjan suunnittelukokoukseen, ajatuksella että toinen organisoi tätä Sysmässä toinen sitten Hartolassa..

 

-kerroin seutulupalausunnosta jossa koulutuksessa olin 

 

terveiset turvallisuus ja puolustusmessuilta. 

 

Suraava PETEkokous on 22.11.2012 klo 12-13 Sysmän työvarikolla, ajankohtaiset + kokemuskirjaston kokemukset, mikä meni hyvin, mitä parannetaan

 

Kevään kokous lyötiin lukkoon  18.1.2013 klo 12 Hartolan kunnanvirastolla 


14.8.2012 klo 9-11

Sysmän kunnanvirasto

 

Paikalla: Tuija Kajasrinne/ aluekoordinaattori, Heidi Johnsson, Hanna Ikävalko, Tuija Pessa, Tommi Uimonen, Erja Pesu, Miia Kärkkäinen, Päivi Virtanen, Tiina Luhio, Maarit Hilden, Leena Seppälä, Tarja Uotinen, Aino Nurminen, Tiina Ratia, Laura Halmekoski, Katri Röksä, Jaana Tervo, Eeva Keinonen

 

- Katsottiin läpi PETEn taloa Talo.pdf ja Vuosikelloa Vuosikello2012.pdf

- Kokemuskirjasto viikolla 45 on Sysmässä.

 • Tuija ja Tuija käy kirjastossa 24.8. sopimassa ajankohdan, alustavasti to 8.11.
 • Mainokset ja materiaalit tulee valmiina
 • Ennen kirjatoa järjestetään kaikille koulutus (kirjat ja kirjastonhoitajat) 1.11. klo 9-12 Sysmän kunnanvirastolla
  • kirjastonhoitajiksi lähtee Tarja, Eeva, Jaana, Heidi, Tuija ja Tuija
 • Kirjoja:
  • läheisriippuvaisen läheinen
  • alkoholisti
  • päihdeterapeuti (tiistaina ja keskiviikkona) /Tuija kysyy
  • omaiset /Eeva kysyy
  • omaishoitaja /Leena kysyy
  • poliisi
  • sosiaalityöntekijä
  • koulukiusattu
  • psykiatrinen hoitaja
  • mitä muita?  Ideoita voi ilmoitella Tuijalle 

- Seuraava Hartola-Sysmä PETEn kokous on ti 2.10. klo 10.15-12 Hartolassa, kunnanvirastolla

 • Älä Välitä -kampanja
 • Yhteyttä -kampanjan kokous 11.10. - Tuijalle kaveri
 • Kokemuskirjasto

- Tuija on 27.8. alkaen 4 viikkoa sairaslomalla mutta lukee sähköpostejaan. Laittakaa asiat sitä kautta.

- Sysmän nuorisotilalla olisi mahdollisus tavata nuoria perjantai-iltaisin 17-22 älisenä aikana.


30.5.2012

HaSy Peten kokoontuminen Hartolassa. 

1. Arvioitiin mennyttä kahta kuukautta ja todettiin että on saatu paljon aikaan lyhyessä ajassa

2. Energiajuoma-asiaan sovitiin puututtavan siten ettänTuija K ja Tiina R tekevä kirjelmän kauppiaille, jossa kehoitetaan huomioimaan suositusikäraja ja rajoittettavan ostamista

3. Syksyn tapahtumista sovittiin että kokemuskirjastoa yritetään saada Sysmään - Hartolassa on päihdeputki syyskuussa ja se vie työntekijöilä aikaa ja energiaa alkusyksystä

4. Turpakäräjä terveisia - keksusteltiin tilaisuuden annista ja 2013 vuoden teemasta

5. Seuraava kokoontuminen 14.8. klo 9 Sysmän kunnan virastolla jonne pyydetään Silja Wahlsten mukaan

 


10.5.2012

Selvinpäin kesään- keskustelutilaisuus Sysmän yhteiskoululla

 

Tilaisuuteen oli kutsuttu 6- 9 luokkalasiten vanhempia sekä oppilaita ko. luokilta opettajineen.  Kuusi vanhempaa oli tullut alueverkoston ja muiden työntekijöiiden  lisäksi.  Hyvää keskustelua saatiin pienelläkin porukalla.  Tilaiduudessa päätetiin vanhempien yhteisestä partiosta koulun lopettamisviikonloppuna Sysmässä.

 


2.5.2012  Alueverkoston kokous

 

1.Suunniteltiin vanhempain iltaa Sysmän yhteiskoululle 10.5.2012 klo 18.  Tilaisuus on tarkoitettu sekä Sysmän että Hartolan koulujen 6-9 luokkalasiten vanhemmille ja myös lukion oppilaiden vanhemmille sekä opettajille ja myös toivotaan että nuoria tulisi mukaan.

Tilaisuuteen tuodaan päihdetyöntekijöiden terveiset millaista on Sysmä - Hartola alueen päihdetilanne, kerrotaan tuloksista joita saatiin kyselyllä 7-9 luokkalasille.

 

2.Katsottiin yhdessä kyselyiden vastauksia ja poimittiin siteerauksia joita voidaan käyttää tukemaan prosentuaalista tulosta.

 

3.Päätettiin kutsua myös lehdistön edustaja vanhempain iltaan mukaan

 

4.Tuija esitteli Hartolan 7 luokkalaisten tekemiä ehdotuksia julisteeksi Selvinpäin kesään teemaan

 

5.Seuraava kokous on 30.5.2012 klo 9 Hartolan kunnantalolla.  Suunnitellaan syksyn tapahtumia ja  katsotaan onko kesällä  tapahtumia joihin voidaan osallistua

 


PETE Hartola-Sysmä alueverkoston kokous 29.3.2012 klo 13:30 – 15

 

Läsnä: Raija Carlson, psyk. Sairaanhoitaja,

Marika Virman, työtoiminnan ohjaaja

Mia Kärkkäinen, 4H

Tuija Pessa, nuorisotyöntekijä

Elina Salonan, sosiaaliohjaaja

Leena Seppälä, sosiaalityöntekijä

Tiina Ratia, terveydenhoitaja

Heidi Johnson, sosiaaliohjaaja

Jaana Tervo, mielenterveyshoitaja

Tiina Luhio, sosiaaliohjaaja – kirjasi kokouksen asiat

Tuija Kajasrinne, kuraattori

Eeva Keinonen , psyk, sairaanhoitaja

 

 

Alueverkoston ensimmäinen, perustava kokous. Käytiin läpi verkoston tarkoitus ja organisaatio johon kuulutaan.

Ensimmäisenä tehtävänä ja kohteena on Selvinpäin kesään kampaniointi.

Yläasteille on annettu kuvaamataidon opettajille ehdotus, että oppilaat tekisivät omannäköisen julisteen sekä Sysmässä että Hartolassa. Juliste monistetaan ja laitetaan näkyville kunnissa.

Tuija Kajasrinne keskustelee yläasteilla äidinkielen ja terveystiedon opettajien kanssa, että heidän tunneillaan 7-9 luokkalaiset kirjoittaisiva aiheesta millainen on hyvä vanhempi. Aiheeseen tulee ohjaavia kysymyksiä.

Kysymysten tulokset julkaistaan avoimessa vanhempain illassa molemmissa kunnissa viikolla 19 tai 20. Sovitaan koulun kanssa.

Kysytään ehtiikö päihdeterapeutit Timo ja Anitta tulemaan alustamaan päihdeasiasta.

 

Wilmaan laitetaan tiedote vanhemmille jossa muistutetaan vanhempien vastuusta koulun lopettamisviikonlopun juhlinnassa, ja kesäviikonlopuissa. ”Tiedäthän missä nuoresi viettää viikonloppuja”. Tuija K ja Tiina sekä Katri R (joka ei ollut paikalla) suunnittelevat tiedotteen. Siihen käytetään nuorilta saatuja vastauksia – nuorten ääni.

 

Vanhempain iltaa suunnitellaan 2.5.2012 klo 9:00 Hartolan kunnantalolla. Mukaan toivotaan myös niitä jotka olivat nyt poissa ja ovat kiinnostuneet asiasta.


Tuija Kajasrinne on aloittanut tänä syksynä aluekoordinaattorina Hartola - Sysmä alueella.  Ensimmäisenä asiana olisi koota alueelle ehkäisevän työn verkosto. 

 

Alueverkosto on nyt koottu ja ensimmäinen kokoontuminen on 29.3.2012.  Ensimmäisessä kokoontumisessa on tarkoitus järjestäytyä ja suunnitella miten alamme toimia.  Ensimmäisenä kohteena tulee olemaan Selvinpäin kesään- tapahtumaa Sysmään ja Hartolaan.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.