| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Ehkäisevän työn kartoitus alueella

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 7 years, 5 months ago

Taulukon täyttöohje

 • Valitse ensin toimintalinja, johon työsi / tehtäväsi ensisijaisesti liittyy ja lisää se sarakkeeseen 1:
 1. Kokonaiskulutus laskuun
 2. Vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy
 3. Nuorten alkoholinkäytön aiheuttaminen haittojen ehkäisy
 4. Yksittäisistä alkoholinkäyttökerroista aiheutuvien haittojen ehkäisy
 5. Pitkäaikaisesta riskikäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy 
 6. Ehkäisevä mielenterveystyö 
 • Toimija: Nimeä kuvailtavan ehkäisevän työn tuottaja.
 • Kunta: Missä kunnassa ko. taho toimii?
 • Tuote: Nimeä kuvailtava tuote, toiminta, asia, jne.
 • Sisältö: Kuvaile tuotteen sisältöä sitä tuntemattomille.
 • Kohderyhmä: Kenelle tuote on ensisijaisesti suunnattu?
 • Onko tuote muiden käytettävissä: Vastaa kyllä tai ei ja perustele vastauksesi

 

Toimintalinja (nro)

Mihin toimintalinjaan tuote sisältyy? Valitse kohdista 1-6 ensisijaisin. 

Toimija

Palvelun tuottajan yhteystiedot 

Kunta

jossa toimitaan 

Tuote

Toiminnan tmv. nimi

Sisältö

Tuotetiedot 

Kohderyhmä

Kenelle suunnattu?

Onko tuote muiden käytettävissä (k/e)? 

Jos jaettavissa, kuvaile miten? Jos ei ole, miksi ei?

     6    MLL 
keskenään kokoontuvat pikkulasten äidit

 Sysmä

 Nastola 

Perhekahvila  
Kohtaamispaikka perheille, pienten lasten vanhemmille 
 Kotona lapsia hoitaville vanhemmille. Muillekin perheellisille

K

Valtakunnallinen "tuote" 

     6  Perhepalvelut  Nastola, Orimattila, Pukkila, Myrskylä 

EPDS-seula 

masennuksen tunnistaminen 

odottavat äidit

  

     2  Perhepalvelut  Nastola, Orimattila, Pukkila, Myrskylä  AUDIT-testi    odottavat äidit, myös isät   

 

     2 

Sosiaalipalvelut  Nastola 

Sosiaalityö / sosiaaliohjaus/

lastensuojelun perhetyö

Aktiivitoimenpiteitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  työtön isä / äiti   
     6  Seurakunta  Nastola 

diakoniatyö, perhetyö

( esim. retket)

Aktiivitoimenpiteitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  koko perhe
 
 

 

 

    6 

Seurakunta/ kunta Nastola Voimavaraksi perhe -hanke Tukea perheille äkillisessä kriisissä, arjen- ja elämänhallinnassa ja perheen omien voimavarojen löytämisessä Koko perhe K

 

     6 

Seurakunta

Nastola,

Iitti

Perhekerhot

 

Kohtaamispaikka perheille, pienten lasten vanhemmille 
Kotona lapsia hoitaville vanhemmille, K

 

     6 

Seurakunta

Nastola

Iitti

Kouluikäistentyö

kerhot, retket, leirit...

Kouluvierailut

Partio- toiminta

Kouluikäsille lapsille ja heidän perheilleen K

 

      6 

Seurakunta Nastola Nuoriso- ja rippikoulutyö Kokoava toiminta, nuorten illat, riparit, retket, kouluvierailut, porkkana-ryhmä Nuorille, yläkouluikäiset K
  Koulupalvelut Nastola No Smoking-kisa, yläkoulu Kannustaa tupakoimattomuuteen  yläkouluikäiset K, valtakunnallinen
      3  Koulupalvelut Nastola kouluterveyskysely + tulosten hyödyntäminen Valtakunnallinen kysely yläkoulun 8-9 luokille, toisen asteen opiskelijoille 8-9 luokkalaiset, toisen asteen opiskelijat K
      6  Koulupalvelut Nastola  Yläkoulujen kasvatustalkoot Vanhemmuuden tukemista, keskustelua vanhempien esiintuomista huolenaiheista Yläkouluikäisten vanhemmille K
      6  koulupalvelut Nastola Lions Quest - ohjelma Itsetunnon kohottaminen. Opetetaan harjoitusten kautta kieltäytymään kaikista päihteistä Eskarilaiset, peruskoululaiset, toisen asteen opiskelijat K, valtakunnallinen
       6  Koulupalvelut Nastola Yläkoulujen ystäväoppilas- toiminta, Luokat itse valitsevat ystäväoppilaat, jotka toimivat 7. lk tukena ja turvana. Yläkoululaiset
       6  Koulupalvelut

Nastola

Iitti

seiska-päivät joka vuosi seiskaluokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa  yläkoulujen 7. luokkalaiset 
       6  Kiva koulu-kampanja AAVA Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy koulukiusaamiseen puutuminen  Kaikki peruskoulut K, valtakunnallinen
       6  Koulujen vanhempainillat AAVA Turvataan lapsen/ nuoren tasapainoinen kehitys Tietyn teeman ympärille rakennettu ilta Kaikki peruskoulut K
       6  Koulupalvelut AAVA Koulujen oppilashuoltoryhmät apua tarvitsevien oppilaiden ohjaaminen tuen piiriin  peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat 
       1 Aava AAVA Savuton kunta Työntekijöiden tupakointia rajoitettu työaikana, koskee myös asiakkaita Kunnantyöntekijät, asiakkaat
  Liikuntapalvelut Nastola        
  Nuorisopalvelut Nastola        
      3  Lähi/koulupoliisi   Joka kunnassa nimetty lähi- ja koulupoliisi Vierailut eri ikäryhmien luona   K
     1 Hyvän olon Nastola Nastola Terveyttä edistävää ja mieltä virkistävää yhdessäoloa  kuntalaisille ilmaísia jumppia ja muita liikuntapalveluita  Kaikki kuntalaiset

 

     3 

Kukkasen päivätoiminta  Nastola  Päihde- ja mielenterveysasiakkaille suunnattua ryhmätoimintaa  Päivätoiminta   Päihde- ja mielenterveysasiakkaat  
     1 Tienhaara-projekti, NYT-projekti 2010 - 2013, Jelpataan- projekti, Duunirinki,  kunnan työllistymisohjelma Nastola 

Syrjäytymisvaarassa oleville ja vaikeasti työllistyville tarkoitettu projekti

Auto- ja mopopaja Sosiaalinen ruokala-toiminta

Mediapaja

  K
     6  Nuorisotyö Iitti

tyttöjen ilta ja liikenne iltapäivä joka 3. vuosi

nuorisomessut ja bändikoulu joka toinen vuosi

   
    6  Koulupalvelut Iitti  Kasiluokkalaisten ryhmäytykset vuosittain 8. luokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa  yläkoulun 8. luokat 
    6
 
Koulupalvelut  Nastola  alakoulujen kummioppilas-toiminta  ylempien luokkien oppilaat toimivat pienemmille oppilaille kummeina.Opastavat ja auttavat tarvittaessa koulupäivän aikana  alakoulujen oppilaat 
      6  moniammatillinen työryhmä  Nastola  Haavi - Nastolan nuorten ohjaus- ja palveluverkosto  2 krt vuodessa kokoontuva työryhmä,joka tekee aloitteita nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi  17 - 25v nuoret 
      6  kouluterveydenhuolto Aava laajat terveystarkastukset      
      6  perhepalvelut  Nastola intensiivinen perhetyö,Pam- ryhmä      
       6  Villähteen kyläyhdistys Nastola Vilske erilaista toimintaa kyläyhdistyksen tiloissa Villähteen alueen asukkaat K
      6 Sosiaali - ja terveystoimi Aava huolen harmaa vyöhyke-lomakkeen hyödyntäminen varhainen puuttuminen lapsiperheet K
       6  Lastenneuvola Nastola äiti- vauva ryhmät   pikkuvauvat äiteineen K
      Vavu kotikäynnit      
             
             
             

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.