| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

HeiPete 2010

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 9 years, 6 months ago

AIKAJANA   Heinolan PETE:n tapahtumista ja toimista

 

pvm                                        Tapahtuma                                   Teema

9.12.2010                                   Päihdetyön seminaari                         Päihdetyön kehittäminen Heinolassa

13.12.2010                                 Moniammatillinen koulutus ideariihi      Mm. päihteiden riskikäytön tunnistaminen

15.12.2010                                 Työkokous Heinola                             Hankkeen esittely, Ehkäisevän työn työryhmien nimeäminen

9.2.2011                                     Työkokous Heinola                            Työryhmätyöskentelyn aloittaminen (kts. muistio Hei Pete 9.2)

16.2.2011                                   PYLL- seminaari                                Kuolleisuus ennen 70 vuoden ikää

28.2.2011                                   Valmiussuunnitelman al.                     Riskikartoitus alkaa

11.3.2011                                   Moniammatillinen työpaja                   Päihdeasiakkaan varh. puuttumisen malli Heinolassa

14.3.2011                                   Lastenneuvolatyön toimintasisällöt       EPDS- seula, Audit-seula

28.3.2011                                   Keskustelutilaisuus                            Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnitila Heinolassa

8.4.2011                                     Opinnäytetyöstä sopiminen                Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen neuvolassa

12.4.2011                                   Koulutus                                           Tietoa huumeista ammattilaisille

27.4.2011                                   Yhteistyökokous                                Sivistystoimi, sote, lasten ja nuorten asiat

31.5.2011                                   Työkokous Heinola                             Kannaotot ehkäisevään työhön, mukaan kutsutaan päättäjiä

vk 18                                          Valintojen putki 6 lk/vanhemmat          Aiheena: päihteet ja tupakka, elintapavalinnat

27-29.5.2011                               Tieteellinen konferenssi Saarenmaa     Terveystieteellinen tutkimus tk:ssa (terveyden edistäminen prev. hoitot.näkökulma)

vk 22 tapahtumat                         Alkoholin välittäminen ja myynti           "älä välitä, jos välität!"

3-4.6.2011                                  Valvonta                                            varhainen puuttuminen nuorten päihteiden käyttöön (moniammatiilisesti toteutettu)

13.9.2011                                   Sadonkorjuujuhla                               tapahtuma lapsiperheille moniammtillisena yhteistyönä

17.10.2011                                  Työkokous Heinola                            Nuorten mielenterveystalo-projekti, Kokemuskirjasto, alkoholiohjelma  


Työkokous 15.12.2010 klo 9:00-11:00,Kaupungintalo

Heinolan kaupunginhallituksen huone, Rauhankatu 3

 

Asiat:

 1. Tervetuloa! 
  Esittelykierros, odotukset ja kokouksen tavoite
 2. Mitä on Päijät-Hämeen ehkäisevä työ ja sen seudullinen koordinointi: taustoja ja nykyhetki
 3. Yksintekemisestä verkostotyöhön
 • alueellisen, moniammatillisen työryhmän perustaminen ja järjestäytyminen sille sopivalla tavalla
 • työhön ryhtyminen: aluekartoitus.
 • Kuinka tästä eteenpäin?
 • Arviointi
 • Kokouksen päättäminen

 

Päätökset:

 • Perustetaan Heinolaan alueellinen verkosto, joka on nimeltään HEI Pete 
 •  Elämänkaarimalli työ ryhmien perustaksi. Jakaudutaan ryhmiin
  • Lapset (perheet) ja nuoret (kaksi työpajaa??)
   • jäsenet: Lapset ja perheet: Kirsi-Marja Vihervaara (terveysliikuntakoordinaattori); Anna-Maija Lehtinen (lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja; Riitta Torniainen (lastensuojelun sosiaalityöntekijä); Heidi Leino (sosiaaliohjaaja); Susanna Luoto (kuntouttava perhetyö); Anne Meritie (SILTA-hanke); Sirkka Sokka (päivähoidon johtaja); Taru Helenius (psykologi); Marja Hirvonen (psykiatrinen sairaanhoitaja).
   • jäsenet: Nuoret: Anniina Luostarinen (nuorisotyöntekijä/ Etsivätyö); Heli Warto (nuorisotoimenjohtaja); Teija Ahvenainen (opiskeluterveydenhoitaja); Timo Komonen (poliisi); Pekka Pesonen (MLL/isovelitoiminta); Anu Kauppinen (rehtori Niemelän yhtenäiskoulu); Kimmo Madekivi (lääkäri opiskeluterveydenhuolto); Leena Keskiivari-Rantanen (lasten- ja nuortenhuollon erityistyöntekijä); Hannu Kivioja (nuoriso-ohjaaja Pleissi); Riitta Glad (työpaja Torppa);? (Porstua ry); ? (Mediapaja/Jyränkölä; ? (Starttipaja /Nuorisopalvelut); Sipe Santapukki (taiteilija) ?;
  • Työikäiset
   • jäsenet: Maria Kaikkonen (Liikunnanohjaaja); Kati Hämäläinen (Työnilo-projekti); Katja Kokko (palveluvalmentaja TYP); Helen Paasonen (työvoimapalvelukeskus); Timo Ervast (Jyränkölä); Risto Lök (OKSA-projekti työvalmentaja); Meira Hämäläinen (aikuissosiaalityö); Kirsi Timonen (ylilääkäri); Maria-Leena Hakkarainen (diakoni Heinolan srk); Rauni Lahdelma (aikuissosiaalityö); Inga Rosenberg (työkeskus); Taina Suuronen (terveydenhoitaja aikuisneuvonta); Eliisa Ahokas (psykiatrinen sairaanhoitaja); Marja-Liisa Parkkima (avo- ja tukipalveluiden johtaja), ?(Työterveyswellamo);   
  • Ikääntyvät
   • jäsenet: Teija Naakka (Jyränkölän setlementti vapaaehtoistyön vetäjä); Johanna Saarinen (liikunnanohjaaja); Pirjo Peltomäki (vanhustenhuollon ylilääkäri); Anitta Lahtinen (päihdeterapeutti Jyränkölä); Marjatta Lahti (kotihoidon johtaja); Tiina Hurme (asumispalvelujohtaja); Heli Laamanen (terveydenhoitaja aikuisneuvonta); Merja Antinniemi (vastaava hoitaja); Kirsti Rantala (Jyränkölä setlementti/asumispalvelut);
  • "Kokoava ryhmä" ;)
   • jäsenet: Heli Haapala (aluekoordinaattori) + Helin kokoama ryhmä työryhmistä
 •  
 • Seuraava kokous työpaja -muotoisena
  • Kartoitetaan seuraavaan kokoukseen (ennalta)ehkäisevän työtä Heinolassa ja ongelmia, jotka ovat pinnalla juuri nyt
  • Kirjataan tiedot wikiin 
  • Imoitetaan Helille mahdollisia työryhmien lisäjäseniä 
 • Seuraava kokous
 • 9.2.2011 klo 14:00-15:30/16:00 
 • Heli selvittää paikan ja ilmoittelee sen kutsussa 

 

Muuta:

 • Läsnä:
  • Anna-Maija Lehtinen, terveydenhoitaja, neuvola
  • Teija Ahvenainen, Salpaus, opiskelijath
  • Maria-Leena Hakkarainen, diakoni Heinolan seurakunta
  • Anitta Lahtinen, päihdeterapeutti, Jyränkölä
  • Kirsi Timonen, ylilääkäri, perusth
  • Rauni Lahdelta, aikuissostt
  • Anniina Luostarinen, etsivätyö
  • Meira HÄmäläinen.
  • Elisa Ahokas,
  • Ristö Lök, OKSA-projekti, työvalmentaja
  • Kirsti Rantala, Jyränkölä, asumispalvelut
  • Katja Kokko, palveluvalmentaja, TYP
  • Kati Hämäläinen, Työnilo-projekti, pitkäaikaistyöttömät
  • Anne Virtanen, Jyränkölän setlementti
  • Kirsi-Marja Vihervaara, terveysliikuntakoordinaattori
  • Teija Naakka, Jyränkölän setlementti, vapaaehtoistyön vetäjä
  • Anna-Kaisa Kallio, toimittaja, Itä-Häme -lehti
  • Heli Haapala, pj
  • Susanna Leimio-Reijonen, siht. 
  • Poissa Pekka Pesonen, MLL / Isoveli-toiminta, Timo Komonen, kyläpoliisi, Inga Rosenberg, työkeskus ja Helen Paasonen, työvoimapalvelukeskus
 • Ajatuksia:
  • Voiko linkittää ensi vuoden yhteisvastuukeräyksen tuottoon / lasten ja nuorten yksinäisyys? Mihin rahan voisi käyttää?
  • Alakouluvaiheessa putoaville lapsille joku paikka, ainakin joskus: Mummola?
  • Kutsua nuoria mukaan tekemään nuorille? Setlementin mediapaja?
  • Tempaukset, jolla tietoa voidaan lisätä - että aikuiset ottaisivat tiedon ihan sovinnolla vastaan. Miten se tehdään? Asenteisiin ja kulttuuriin vaikuttaminen.
  • Olemassaolevat toiminnot: nuorten kouluterveyskysely näyttää, onko ehkäisevällä työllä mitään vaikutusta. Mittarit käyttöön!
  • Päättäjiin vetoaminen
  • Liikkumiseen panostaminen; yläkouluissa tammikuussa SPIN-koulutus, välituntikoulutus, 7-8lk, nuoret itse suunnittelee tekemisen välitunnilla, toiminta alkaisi ensi syksynä
  • 8lk depressikysely syksyllä - ei vielä tarkempaa tietoa, otetaan selvää... vertaisryhmät, ym. mielenterveystyön aloittaminen jo varhain
  • SILTA-hanke; varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • Tehdä päihteiden käyttö näkyväksi tk:n toiminnassa; audit ja puheeksiotto, tiedottaminen?
  • Kulutustilastot? Kirsi Korttila esitellyt päihdeseminaarissa. Luvut hurjan korkeita! Tietoja saatavilla SOTKANETistä.
  • Alaikäisille omat vanhemmat ostaa kaikenlaisia juomia >> tietoa saatava lisättyä kiihkoilematta: faktaa
  • Ennalta ehkäisevä työ on päihdetyötä kauneimmillaan - tuloksia on vaikea mitata
  • Krooniset alkoholistit aloittaneet nuorena, eivät osaa ajatella nuorena mahdollisia riskejä tai juomisen kroonistumista
  • Nuorten herättely jo aikaisemmin? Miten opettajat kertovat päihteistä?
  • Itseluottamuksen vahvistaminen >> ei uskalla kieltäytyä
  • www.paaedella.fi> nuorten osallisuus ja yhteistyö aikuisten kanssa 
  • Energiajuomat kampanjaksi, luentoja ja koulutuksia
  •  Elämä raakana -ajatus, elämän kohtaaminen
  • Nuoret pojat erityisesti käy saleilla; palauttaja- yms. aineiden käyttäminen, tarjotaan nopeasti: Kuntosaleille ei päästetä alle 15v, mutta yli 15v ovat myös lapsia, on todennäköisesti kyse yksittäisistä tapauksista (vielä) vrt. heikot merkit, heikot signaalit
 • Tukihenkilö / tukiperhekoulutus, perheet työhön kiinni > vapaaehtoistyön mahdollisuudet, vapaaehtoistyöntekijöiden kartoittaminen!
 • Kutsutaan mukaan vielä: Lastensuojelun sos.tt, Porstua ry, Starttipaja / Nuorisopalvelut ja mediapaja / Jyränkölä, Torppa / Heinola, Nuorisopalvelut, Koulutoimi, Sipe Santapukki - idoli, näkyvä ihminen, julkkis, 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.