| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

HeiPete 2012

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 9 years, 6 months ago

Hei PETE -verkostopalaveri keskiviikkona 28.11.2012 klo 14.30

Terveyskeskus, Summa-kabinetti, Torikatu 13

 

Paikalla: Sanna Vitikainen /Lapepa, Tuula Ljungqvist /nuorisopalvelut, Maria-Leena Hakkarainen /srk, Kirsi Alanko-Pohjola/ phsps, Anna-Mari Finni, Heli Souru /Lapepa, Liisa Häyrinen /kirjasto, Kirsi Mäkilä, Leena Keskievari /Lapepa, Ville Häyrinen /päivähoito, Kalle Ylönen /etsivä nuorisotyö, Tanja Fagerlund /, Teija Ahvenainen /Salpaus

 

Asiat:

 • Hei PETE rakenteen selvittäminen, roolit ja sitoutuminen
  • Keskusteluia Hei PETEn merkityksestä esim. yhteistyölle ja tiedon leviämiselle
  • Miten Hei PETE yhdistyy olemassa oleviin verkostoihin? Edustus Hei PETEEn?
  • Paikallaolijoista painottuu lasten ja nuorten toimijat, työikäiset, ikäihmiset? 
  • Päätös: Käytännön toimissa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tms., kokoontumiset isommalla porukalla. 
 • Ehkäisevä työ osana jokaisen perustehtävää. Tämän hetkiset ehkäisevän työn hankkeet, joissa olemme mukana.
  • Ei ehditty käymään läpi. 
 • Heli Vaija Ehyt ry. : Toiminnan esittely ja tuomiset PETEen.
 • PETE 2013 (Arki terveeksi – mieli hyväksi) toiminnan esittely.
  • Yhteyttä-kampanja
   • nuoret; videoita tms.
   • Kirjastolla tapahtumaa
   • Yhteisvastuukeräystä
   • korttipisteitä ym.
   • seuraavaan kokoukseen mennessä toimien kokoaminen; Kirsi Mäkilä on Yhteys-henkilö ja Kirsi kokoaa yhteen. Toimita 11.1.13 mennessä ideat Kirsille.
 • muut asiat
  • Sanna ja Anna-Mari otti kopin Älä välitä oheistapahtuman järjestymisestä. Silja toimittaa materiaalit Anna-Marille. 
 • Seuraavat verkostotapaamiset 16.1.2013 klo 14.30-16 Summa kabinetti ja 6.3.2012 klo 14.30-16 Summa kabinetti

 


Hei PETE -verkostopalaveri keskiviikkona 19.9.2012 klo 14

kaupungintalon II krs. kokoushuone

 

Paikalla: Kirsi Mäkilä, Maria-Leena Hakkarainen, Tuula Ljungkvist, Kalle Ylönen, Helen Paasonen, Leena Keskievari, Sanna Vitikainen, Silja Wahlsten, Anna-Maija Lehtinen, Pirjo Nieminen, Kirsi Kekki

 

Asiat:

 

 • PETE seudullisesti ja vuosikellon toimet tänä syksynä
  • Silja kertoi vuosikellon mukaista syksyn toimista. ks. liite.
  • Kokemuskirjasto Heinolassa 5.11 klo 14-18 kaupungin kirjastolla. Koulutus kirjoille 31.10 klo 10-12 terveyskeskuksen Summa kabinetti. Kirjat, ilmoittautuminen Heli Haapalalle. (Viekää viestiä eteenpäin eri tahoille)
  • 7.11. Mikä vaikuttaa? koulutus. Katso liitteenä oleva kutsu ja jaa eteenpäin!
  • Älä välitä –kampanja loka-tammikuun aikana. Miten toteutuu Heinolassa?
 • Ehkäisevä työ luonnolliseksi osaksi peruspalveluita -teemasta keskustelua
  • Hei PETE ei elä, on aika irrallinen, kutsulista on pitkä mutta paikalla ei ole väkeä. Jonkun on koordinoimaan ja pidettävä hengissä. Heli ei ole ollut aktiivinen tökkimään eri tahoja. Onko tavoite kirkas – mitä Hei PETE haluaa saavuttaa, mitä ollaan tekemässä, miten se näkyy arjessa. Yhteiset valinnat, joihin panostetaan. Konkreettinen arjen työhön liittyvä tavoite, jota edistetään omassa perustyössä. Ehkäisevää työtä ja asioiden puhumista tehdään jo arjessa kovasti (nuorisotyössä), mitä lisäarvoa PETE tuo työhön? PETE tuo toimijoita yhteen (ainakin srk näkökulmasta).  Mitä uutta? Oppilaitoksille esim. lukiokurssia, johon kuuluisi joku tapahtumaan osallistuminen. Mopo-kurssien tms. tarjoaminen? Olemassa olevien palveluiden ja toimintojen yhteydessä tarttumapintaa ja pohdinnan paikkaa – sisäänrakennettuna ja automaattisena? Mikä taho tai kuka huolehtii työikäisten ja vanhusten parissa tehtävästä työstä? Vaatii aktivointia ja koordinointia että saadaan nyt kelkasta pudonneet takaisin Hei PETEn toimintaan mukaan. Näkymättömät, ei vielä syntyneet ongelmat? Toimintamallit esim. päihtyneiden hoitamisessa?
 • Hei PETE -rakenteesta ja kokouskäytänteiden jatkoista. (Silja Wahlsten)
  • Työikäisten ja vanhusten kanssa työskentelevät mukaan. Sitoutuminen sovittuun! Aluekoordinaattorin tehtävänä on pitää Hei PETE liikkeessä ja hengissä. Yhteinen tavoite on hukassa – miksi tulla Hei PETEen, mitä siellä tehdään ja mitä se edistää? Ikäkausiryhmien merkitys kun porukka on pienentynyt? Millä me saamme vaikuttavuuden näkyväksi? Heinolan päihdesuunnitelma? Missä se on ja kuka sitä päivittää? Näkyykö PETE siellä?
  • Kirsi ja Silja vievät viestiä Helille. Seuraavaan kokoukseen mennessä otettava yhteys Petestä tipahtaneisiin sekä puuttuviin tahoihin.
 • Odotukset seutukoordinaatiolle
  • Hei PETEn osalta toiminnan selkiyttäminen ja sitouttaminen. Kontaktit tipahtaneisiin ja puuttuviin tahoihin/toimijoihin. PETE toiminnan avaaminen – merkityksellisyys. Verkosto kaipaa innostusta ja vetäjää. Tukea Hei PETElle
 • Seuraava verkostotapaaminen ke 28.11.2012 klo 14.30-16 Summa kabinetti.

 


Työkokous 25.1.2012 klo 14.30-16, Heinolan kaupungin valtuustosali

 

Paikalla: Leni Kivelä /Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö,  Anna-Mari Finni /Poliisi, Eliisa Ahokas /Heinola tk terapeutti, Anna-Maija Lehtinen /neuvola, Teija Ahvenainen /Salpaus, Leena Keskiivari-Rantanen /Heinola lastensuojelu, Maria-Leena Hakkarainen /Heinola srk, Heli Haapala /PETE aluekoordinaattori

 

Asiat:

1. Tervetuloa kaikille!

2. Alkoholiohjelman kumppanuussopimus 2012; Päijät-Hämeen sekä Heinolan kaupungin tavoitteet.

3. Päijäthämäläisen ehkäisevän työn "vuosikellon" esitteleminen.

4. Seutukoordinaation hyöty ja mahdollisuudet kaupungille (Silja Wahlsten).

5. Missä mennään Heinolan työryhmissä? Heinolan Hyvinvointityöryhmän työskentelystä.

6. Muuta

7. Seuraava verkostokous on 28.3.2012 klo 14.30-16 Heinolan kaupungin valtuustosali

 

Päätökset ja muuta:

- Käytiin läpi Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

- Käytiin läpi Vuosikello 2012; joka ikäkausiryhmälle löytyy tekemistä vuodelle 2012. Heli selvittää mahdollisuutta toteuttaa YHTEYTTÄ-kampanjan YHTEYSpiste Heinolassa.

- Silja kertoi seutukoordinaation mahdollisuuksista ja hyödystä Heinolassa.

- Työryhmät: Lapsiperheet, Nuoret, Aikuisikä, Ikäihmiset. Heli kokoaa työryhmien puheenjohtajat ennen seuraavaa kokousta koolle.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.