| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Yhteyttä löytämässä - välineitä yksinäisyyden ehkäisyyn

Page history last edited by Susanna Leimio 8 years, 6 months ago


YHTEYTTÄ LÖYTÄMÄSSÄ - VÄLINEITÄ YKSINÄISYYDEN EHKÄISYYN -seminaari järjestettiin 20.2.2013

 

Klo 9:00-11:30 Ravintola Wanha Herra, Paavola-kabinetti (os. Laaksokatu  17, Lahti)

Klo 13:00-15:30 Valtuustosali (os. Rauhankatu 3, Heinola)

 

Alustajana ja keskusteluttajana toimi Esa Nordling Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilaisuudet tavoittivat noin 60 osallistujaa yhteensä Lahdessa ja Heinolassa. 

 

 

Järjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen ehkäisevä mielenterveys– ja päihdetyö (PETE) / Yhteyttä-kampanja (www.facebook.com/yhteytta)

 

Kutsu

Yhteyttä-kortti

 

Luentomateriaalit

Esa Nordling

Susanna Leimio-Reijonen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.