| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

PETE Iitti (redirected from Iitin ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto)

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 10 months ago

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Iitissä

 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

 Irina Barkman 

 

Hyvinvointikoordinaattori

 Irina Barkman

 

Työryhmä

Pete Iitti

 

Työryhmän jäsenet:

 • Irina Barkman, hyvinvointikoordinaattori, p.
 • Tanja Lehtimäki, nuoriso-ohjaaja, Iitin kunta, 0400 548 813 tanja.lehtimaki@iitti.fi
 • Erika Räikkönen / Salme Saari, päiväkoti, Iitin kunta 
 • Tuula Lehtoranta, nuorisotyönohjaaja, Iitin seurakunta
 • Johanna Remes, diakonian viranhaltija, Iitin seurakunta
 • Tanja Järvinen, koulukuraattori Phhyky/Iitti
 • Mirja Kivinen, kouluterveydenhoitaja Phhyky/Iitti
 • Taina Jaakkola, psh/päihdesh. Phhyky/Iitti
 • Soila Toivola / Minna Lallukka / Jaana Viljanen, toimintakeskus Phsotey/Iitti
 • XXXX?, kotihoito Phhyky/Iitti
 • Kati Raatikainen, aikuissosiaalityö/Phhyky/Iitti
 • Niina Honko, sivistystoimen johtaja, Iitin kunta
 • Sanna  Sten / Eija-Liisa Virta, vapaa-aikapalvelut, Iitin kunta
 • Ari Toropainen, yläasteen ja lukion rehtori, Iitin kunta
 • Tanja Tuomi, työllisyyskoordinaattori, Iitin kunta
  Sari Eklund, sosiaalityö, Phhyky
  Päivi Luste-Rautio, sosiaalityö, Phhyky
  Tiina Vainiemi, sosiaalityö, Phhyky
 • Järjestöjen edustajat: 

 


Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut

 

Iitin hyvinvointipalvelut, koontisivu

 


Arkisto

 


Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.