| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

PETE Iitti

Page history last edited by Susanna Leimio 2 years, 4 months ago

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Iitissä

 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

 Irina Barkman 

 

Hyvinvointikoordinaattori

 Irina Barkman

 

Työryhmä

Pete Iitti

 

Työryhmän jäsenet:

 • Irina Barkman, hyvinvointikoordinaattori, p.
 • Tanja Lehtimäki, nuoriso-ohjaaja, Iitin kunta, 0400 548 813 tanja.lehtimaki@iitti.fi
 • Erika Räikkönen / Salme Saari, päiväkoti, Iitin kunta 
 • Tuula Lehtoranta, nuorisotyönohjaaja, Iitin seurakunta
 • Johanna Remes, diakonian viranhaltija, Iitin seurakunta
 • Tanja Järvinen, koulukuraattori Phhyky/Iitti
 • Mirja Kivinen, kouluterveydenhoitaja Phhyky/Iitti
 • Taina Jaakkola, psh/päihdesh. Phhyky/Iitti
 • Soila Toivola / Minna Lallukka / Jaana Viljanen, toimintakeskus Phsotey/Iitti
 • XXXX?, kotihoito Phhyky/Iitti
 • Kati Raatikainen, aikuissosiaalityö/Phhyky/Iitti
 • Niina Honko, sivistystoimen johtaja, Iitin kunta
 • Sanna  Sten / Eija-Liisa Virta, vapaa-aikapalvelut, Iitin kunta
 • Ari Toropainen, yläasteen ja lukion rehtori, Iitin kunta
 • Tanja Tuomi, työllisyyskoordinaattori, Iitin kunta
  Sari Eklund, sosiaalityö, Phhyky
  Päivi Luste-Rautio, sosiaalityö, Phhyky
  Tiina Vainiemi, sosiaalityö, Phhyky
 • Järjestöjen edustajat: 

 


Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut

 

Iitin hyvinvointipalvelut, koontisivu

 


Arkisto

 


Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.