| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

2015_pelaaminen

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 11 months ago

Kokous 7.12. klo 12.30-15.30 

Wanha Herra, Möysä-kabinetti

 

Läsnä: Cata Forström, Matti Ahokas, Marja-Leena Juselius, Leni Kivelä, Hanna-Mari Uuksulainen, Leena Taavila, Helena Heinonen ja Susanna Leimio

Poissa: Taija Tamminen, Timo Poikolainen, Outi Melchy, Mia Jansson, Taina Jaakkola

 

Asiat:

 1. Tervetuloa! Kuulumiskierros
  • Hanna-Mari: Netissä ja koneella roikkuminen - elämä pyörii siellä, ei kuitenkaan sosiaalisten kontaktien vuoksi, ei pelaaminen itsessään.
  • Leena: Pitkälle toistakymmentä rahapeliongelmaista asiakasta, asiakkuuksia syntyy pyrähdyksittäin, nuoret miehet hyvin edustettuina, samoin vanhemmat naiset. Ei puhtaita digipelaajia.
  • Marja-Leena: Muutama peliasiakas tällä hetkellä; netti-, digi- ja rahapelaamista, ls-perheissä moninaista pelaamista (myös kännykällä roikkuminen etc.), asiakkaat tänä vuonna moniongelmaisempia (vai kysynkö itse aktiivisemmin?), haasteellinen aika - miten asiakasta tukisi eteenpäin, työkaluja & -tahoja? Mitä riippuuvuuksissa hoidetaan, missä kohdassa elämänkaarta? Mitä, jos ihmiset eivät ota apua vastaan - oman pään tyhjentäminen?
  • Leni: Vajaa kymmenen pelaaja-asiakasta, häiriöiden / riippuvuuksien kytkeytyminen muihin häiriöihin. Helena pitänyt motivoiva haastattelu -koulutuksen, työntekijöiden silmät auenneet!
  • Matti: Jälleen paastonaika - voi soveltaa myös pelaamiseen, taukoa pelaamisesta. Mainostaminen tunkee läpi medioista. Maahanmuuttajien / turvapaikanhakijoiden pelitilanne? Asiaa esille seurakunnan yhteyksissä.
  • Helena: Peliklinikan tulohaastattelussa 17% maahanmuuttajia > yli edustus valtaväestöön edustettuna. Tuhannen taalan paikka, jos kyetään reagoimaan jo tullessaan!
  • Cata Forström: Peluurin pohjalta Pelirajat'on toiminnan koordinaattoriksi. Syksyn ryhmät päättymässä, keväällä uusia ryhmiä alkamassa, uusia vapaaehtoisia koulutetaan kaiken aikaa. Läheisiä vaikea houkutella ryhmiin. Vertaistukipuhelin nähty mahdollisuutena. Voimavara-kurssi (ma-la) pelaajille ja läheisille, ensi vuonna kaksi uutta kurssia (Kts. Netistä). Cata mukana myös jatkossa! :)  
 2. Raportin läpikäynti - Helenan "perintö" tälle verkostolle
  • Hyvä palvelukokemus
  • Toiminta integroidun mallin (Neljä tuulta) mukaisesti
  • Maakunnallisten interventoiden yhdenaikaisuus ja koordinaatio
  • Ehkäisevä työ kuuluu kaikille
  • Ja keskusteluna verkoston havaintoja & kommentteja; Mitä nostoja itse tekisin?
   • Vertaisuus
   • Hyvä palvelukokemus (puutteita edelleen... :( )
   • Hyvä idea, että Peliklinikkaa tuetaan toimijana > toiminnan yhteinen struktuuri on tärkeää
 3. Vuosi 2016 
  • Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voimaan 1.12. > vaikutukset työhömme
  • Seutukoordinaatioryhmän rakenne
   • Heinolan edustaja? Irja Hemmilä selvittelee asiaa (sp 27.11.)
   • Lahden edustaja? Tarja Laukkanen selvittelee asiaa (sp 27.11.)
   • Muut jäsenet / vahvistetaan verkoston kokoonpano
    • Timo Poikolainen, Perheasiainneuvottelukeskus
  • Seutukoordinaatioryhmän tehtävät
   • vs. muut seutukoordinaatioryhmät
   • Tehtävähahmotelmaa vuodelle 2016 - mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi?
    • Palvelujärjestelmä / -polku ehkäisystä hoitoon; ketä ovat palveluntuottajat ja miten ihminen (peluri tai läheinen) saa avun meillä Päijät-Hämeessä > Tästä jatketaan v. 2016
 4. Muut asiat 
  • Jarkko Järvelin, Pelituki-hanke: Nuorten pelaaminen ja pelihaitat - tilaisuus Lahteen, alkuvuodesta
  • ARPA-projekti tulossa Päijät-Hämeeseen
 5. Seuraava(t) kokous(-kset)
  • Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa tarkastellaan palvelujärjestelmää Päijät-Hämeessä, tekijöitä ja toimijoita. Jokainen selvittää osaltaan oman yhteisönsä mahdollisuudet tehdä jotakin. 
  • 12.2. klo 9-11 Sammonkatu 8, 4. krs
  • 4.5. klo 9-11, 

 


Kokous 1.9.2015 klo 13:00

[Wanhaherra, Salpausselkä (ruokalan vieressä)]

 

Läsnä: Matti, Taija, Marja-Leena, Hanna, Leena, Outi, Susanna ja Helena 

Poissa: Marjo Mäkipää (jatkossa Taina Jaakkola), Riikka Salmi, Taina Salihu  

 

Asiat:

 1. Tervetuloa, kuulumiskierros
  • Matti: Marian Olohuone Triossa, siellä on hyvä nostaa esiin peliteemaa, materiaaleja otetaan vastaan (Helena kysyy vielä lisää), Leena voisi käydä siellä vierailulla
  • Taija: Koulut alkaa, on noussut esiin läheisen huoli nuoren pelaamisesta, pelaaminen on arkipäivää, nuorten vihapuhe huolestuttaa, hyviä pelisääntöjä luotu somekäytöstä, kännykänkäytöstä ym. harraste- ja kouluympäsristössä 
  • Marja-Leena: Päihde- ja mielenterveystiimissä aloitti sosiaalityöntekijänä tänään, peliasiakkaita riittää - etenkin "13 kesäisiä", Kärkölässä on tartuttu asioihin paremmin kuin ennen, vaikka pelaaaminen onkin noussut esiin
  • Hanna: Pelaaminen ei vieläkään näy, työntekijät eivät ehkä kysy riittävästi pelaamista, päihdevastaavien kokoukseen voisi nostaa yhden kerran teemaksi pelaamisen
  • Leena: seksiriippuvaisia on tullut myös nyt hoitoon, YT:n myötä uusia hallintojärjestelyjä, Leena Virkki palvelupäällikkö, peliasiakkaita nyt juuri aika vänä, mutta menee luonnollisen vaihtelun piiriin, KBT-koulutus jatkuu edelleen,
  • Helena: (kuulumiset alla)
  • Outi: Muutto edessä vuoden vaihteessa, Helena on menossa puhumaan, pelaaminen ei edelleenkään ole näkynyt, digipelaamista myönnetään helpommin,  
  • Susanna: Verson ja ehkäisevän työn koordinaation tehtävä on turvata peliosaamista seudullisesti, Seudullinen koordinaatio on vakinaistettu, "ehkäisevä työ kuuluu kaikille" on näkyvämpi ja kunnat ovat koordinaation tarpeen ymmärtäneet, tämän ryhmän nimi muuttuu (pitää sopia tarkemmin), Neljän tuulen ajatus kantanee (päihde-, mielenterveys-, ongelmapelaamis- ja välivaltatyö) jatkossakin, 
 2. Ajankohtaista
  • Seutukoordinaatio laajenee ja vakiintuu
  • Pelipilotin kuulumisia  ja ajankohtaisia asioita Loppuseminaari Helsingissä peruttu - tai ehkä siirretty helmikuulle, jolloin pilotti on jo loppu - meiltä ei siis tarvi valmistautua., tämä johtaa siihen, että raportilla on enemmän nyt painoarvoa => apua on luvattu palvelukuvauksen tekemiseksi
  • Minna Pajulahden opinnäyte on valmistumassa, Helena linkittää sen sekä peliwikiin että tänne 
  • R-kioskin automaatti, jossa voi pelata alle 18-vuotiaat. Leena ottaa yhteyttä Antti Murtoon 
  • Neljän tuulen seminaariin, jos on tulossa peliajatus edellä esittelemään toimintaa, laittaa Susannalle postia pöytien järjestämiseksi 
 3. O-PETE vuonna 2016: Verkoston toimijat ja tehtävät, työskentely jatkuu
  • Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä
  • Leena, Hanna, Marja-Leena, Taina Jaakola (jatkaa), Taija, Outi, Matti,
   • Miete ja Sospsyksäätiö tulee vahvistaa 
   • Lahden kaupungin edustus kysytään => Anu Komua ja aikuissosiaalityöstä esim Anna-Maija Westman
   • Heli Koivunen ulosotosta (Helena kysyy)
  • Tehtäviä ryhmälle: koulutus, varhaisen puuttumisen ja puheeksioton vahvistaminen, palvelupolut, rajapinnat (eirtyisesti Neljän tuulen työhön), tarpeiden tunnistaminen, 
  • Kiinni palveluihin ja että systeemi toimisi asiakkaalle hyvin 
 4. Neljän tuulen seminaari, kapulanvaihto/vallankaappaus?
  • Sähköpostikeskustelu...  Kahvit Sinuhe Mariankadulla 8.10. klo 8.30.
 5. Seuraava kokous
  • Raportin läpikäynti ym. 7.12. klo 12.30-15.30

 


Kokous 5.5. klo 9-11

Wanha Herra

 

Läsnä: Hanna-Mari Uuksulainen, Marjo Mäkipää (jatkossa Taina Jaakkola?), Matti Ahokas, Taija Tamminen, Outi Melchy, KIrsi Uutela, Leena Taavila, Marja-Leena Juselius, Jaana Rautiainen (opisk., siht.) & Susanna Leimio

Poissa: Helena Heinonen, Leni Kivelä,

 

Asiat:

 1. Kuulumis- ja esittelykierros
  • Hanna-Mari: aloittanut Kirsin jälkeen asiantuntijasairaanhoitajana
  • Outi: Älypuhelimet ongelmana - ei malteta käydä nukkumaan, pelijutut vähäisemmässä roolissa.
  • Taija: Nuorisopalveluissa aloittanut uusi, kolmevuotinen (2015-2018) Ohjaamo-hanke (projektipäällikkö Katja Karevaara), tavoitteena perustaa kaupunkiin nuorten (alle 29-v) palvelukeskus (Sammonkatu 8, katutasossa), hoidon/tuen pelillistäminen (porkkanaa/keppiä), työllistyminen, opintoihin kiinnittyminen, inhimillisen kärsimyksen vähentäminen, toimintakyvyn kohentuminen, yhteistyössä psykososiaalisen tuen kanssa.
  • Matti: Diakoniakeskus siirtymässä Vapaudenkadulle, aikaa diakoniatyöntekijöiden pelikoulutukselle ei vielä ole löytynyt, pelaaminen näkyy kuten ennenkin
  • Kirsi: Viimeistä kertaa kokouksessa, peliongelma tulee ilmi "yllättävissä paikoissa" - asiakkaat eivät aina näe asiaa itse ongelmallisena
  • Marjo: Helena on käynyt kouluttamassa ja menossa kouluttamaan edelleen, materiaali laitettu laajasti jakoon, päihdekuntoutus kilpailutetaan tänä keväänä, ongelmapelaamisen hoito sisältyy kilpailutukseen.
  • Leena: Ongelmapelaaminen näkyy edelleen, ohjautuminen mm. Pelirajat'tomien kautta, ei välttämättä peruspalveluiden kautta. Muut toiminnalliset riippuvuudet nousseet pintaan, mm. seksiriippuvaiset. Ongelmapelaajien hoitotulokset lupaavia... :) Verrannollisia päihderiippuvuuteen. IM-riski pelaajille todellisestikin suurempi kuin päihderiippuvaisilla, kuoleman toivotaan pelastavan perheen kärsimyksiltä. Kehittämistä edelleen siinä, että asioita osattaisiin kysyä myös lyhyen hoitokontaktin aikana. Pelaamisesta kysymisestä on kannattanut, paljastaa myös muita asioita, antaa luvan puhua. THL:n tutkimus alkaa elokuussa (17.8.>), kaksi asiakasta hoidettu em. ohjelmalla. 
  • Marja-Leena: Peliasiakkaita kymmenkunta vuodessa, päihdeperheitä, missä nuorten/lasten pelaaminen huolen aiheena, kaikenikäisiä sekä juurikin neljän tuulen näkökulmasta. Kannabis huolestuttaa entistä enemmän.
  • Muuta:
   • Whatsapp-palvelu K-16 -  mihin se perustuu? Kaikki kuitenkin käyttää... Miten valvotaan mm. ryhmien toimintaa.
   • Erityisryhmien peliongelman kohtaaminen ja siinä auttaminen; nepsyt, eri tavoin vammaiset, maahanmuuttajat... ja kulloinkin toimivien auttamiskeinojen löytäminen - asiaa voisi käsitellä, jäsentää tässä työryhmässä jatkossakin. Maahanmuuttajien käsikirja löytyy sos.pedin sivuilta.
   • Kannabiksen koko kuva -seminaari 6.11. ja samana iltana Huumeisiin kuolleiden muistohetki klo 19 Ristinkirkossa.
 2. Kysely palveluntuottajille, läpikäynti (lähetetty sähköpostitse 29.4.)
  • Avaa luvut; kuinka paljon missäkin vaiheessa on tekijöitä/toimijoita (Kuva?), onko oikeasti perusterveydenhuollossa?
  • Käyttääkö ABC-oppaita kukaan? Seuranta.
  • Ongelmana, mihin ohjataan opiskelijaterveydenhuollon 16-18-vuotiaat. Laitettava nettisivuille näkyviin kuka, mitä ja missä - yksinkertaisesti ja helposti. Palvelupolut/prosessi näkyväksi... O-Petessä syksyllä. Ongelmana, ettei alle 18-vuotiaille ole strukturoitua hoitoa? Esim. Oiva ohjaa alaikäiset lastensuojeluun ja edelleen tehty sijoituksia Viisikkoon. Pitäisikö verkostossa olla lastensuojelun työntekijä?
  • "Koulutusta on laajennettava, monipuolistettava ja lisättävä tulevaisuudessa" -   tottakai, mutta samaa viestiä myös päättäjille. Samaan aikaan tarvitaan myös koulutusta muista Neljän tuulen ilmiöistä.
 3. Verkoston toimijat ja tehtävät hankkeen jälkeen
  • Katseltiin luonnos läpi ja hahmotettiin jäseniä ja tehtäviä. Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
 4. Neljän tuulen seminaarin kapulanvaihto - seuraavassa kokouksessa
  • Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa, idea vallankaappauksesta heitetty ilmaan
 5. Seuraava kokous 1.9.2015 klo 13:00, paikka avoin

 

 


Kokous 10.2. klo 13-15:30

Wanha Herra, Paavola-kabinetti

 

Läsnä: Helena ja Susanna, Leni, Mia, Matti ja Outi

Pois: Taija, Helena L, Kirsi U, Taina, Leena T, 

 

Asiat:

Tervetuloa & esittely- ja kuulumiskierros

 • Susanna: Työ edelleen monipuolista ja -ulotteista ympäri Päijät-Hämettä. Monia eri kehittämisprosesseja menossa sekä päihde-ja mielenterveys, peli- että väkivalta-asioihin liittyen.
 • Matti: SRK ollut mukana Yhteyttä-tapahtumassa teemalla "7 vapaata viikkoa" - luopua jostakin paastonajan kunniaksi, esim. pelaamisesta. Tietoituus pelaamisilmiöstä lisääntynyt - havainnot lisääntyneet. Pullonpalautusautomaateilla arvontoja - ovatko laillisia? SRK:ssa ryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille.
 • Leni: Säätiöllä panostettu myös päihdeongelman tunnistamiseen mt-ongelman lisäksi, samoin peliasiat olleet "tapetilla". Lenin työaika jakaantuu Heinolaan 3 päivää viikossa, 2 päivää päihdetyöhön.
 • Mia: Paluu pitkähkön tauon jälkeen takaisin työhön. Havaintoja työhön paluun jälkeen: Pelaaminen ilmiönä ajankohtaisempi kuin päihteet tällä hetkellä. Kouluissa nuoret ovat puhuneet avoimesti ja rehellisesti tilanteistaan. Pelaaminen puhuttaa oppilaita, apua kysellään. Pelaamisen suhteen ollaan hiukan tietämättömiä ja avuttomia, tilanne vaikea läheisen kannalta. Sara onnistunut aktivoimaan toimintaa Tampereella. MHY ry suunnittelee muuttoa pääkaupunkiseudulle, toiminnanjohtaja jäämässä eläkkeelle vuoden vaihteessa. Ehkäisevän päihdetyön toiminta oppilaitoksissa vakiitunutta, myös rahoituksen osalta. Näkökulma suunnattava jatkossa ehkäisevään työhön, ei pelkästään ehkäisevään päihdetyöhön. 
 • Outi: Opiskelijaterveydenhuollossa kaksi toimipistettä, 7 terkkaa, lukion psykologi ja kuraattori. Terveystarkastukset toiminnan ykkösjuttu, perustarkastukset ja kutsuntatarkastukset (lahtelaiset 18 vuotiaat pojat). Pelaamisesta kysytään tarkastusten yhteydessä, välillä poikii hyviäkin keskusteluja, kuntien sivuilta ei löydy tietoa pelaamisesta. Alle 18-vuotiaan näkökulmasta tietoa ei niinikään löydy. Voisiko asialle tehdä jotakin? 
 • Helena: O-Pete ryhmä jatkaa hankkeen jälkeen. Kapulaa vaihdetaan Neljän tuulen seminaarissa, osa 2 tiistaina 27.10.2015, koordinaatiovastuu jäänee Versoon / ehkäisevään työhön. Painopisteet tänä vuonna koulutuksessa (maksutonta, Päijät-Hämeessä) ja prosessikuvauksessa, kysely ollut auki kaksi viikkoa, sulkeutuu huomenna. Helenan työsuhde päättyy vuoden loppuun. Esitetty toive, että Helena kokoaisi tietovarantonsa slideiksi, joita asiaan vihkiytyneet voisivat tarvittaessa koulutusten yhteydessä käyttää. Helenan mantra: Kun ihminen "jää kiinni" yhdestä neljän tuulen ilmiöstä, kaikki muutkin asiat kartoitettaisiin, että ihminen kohdatattaisiin ihmisenä; kyse on välittämisestä, ei vinoilusta. 

 

Vielä kerran: ABC

 • Tilanne nyt: Jaettu laajalti, pohditaan vielä, mitä tarpeen tehdä (esim. kuntien intrat)
 • Jakelu: kenelle ja miten? Pohditaan seuraavassa projektiryhmässä

 

Vuoden suunnitelma: 

 • Puhutaan verkoston rakenteesta ja tehtävistä: Mitä halutaan tehdä? 
  • Verkostolle vastuu ongelmapelaamiseen liittyvän osaamisen koordinaatiosta ja hankkeen perinnöstä; tukea, tietoa, koulutusta työntekijöille
  • Vertaistukiverkosto toimijoille, kokoontumiset n. 4 kertaa vuodessa
  • Verkostosta puuttuu Aavan (Susanna kysyy Katja Raidalta) & Heinolan (Susanna ottaa asian esille Hei Petessä 13.2.) edustaja, kutsutaan mukaan! Entä GA:sta tai Pelirajattomien kokemusasiantuntija - voisiko toimia virka-aikana? Ikäihmisten edustaja?
  • Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa, Susanna lupasi pohjustaa asiaa keskustelun pohjaksi: Verkoston asema suhteessa turvallisuusverkostoon & koulutustyöryhmään, päihde- ja mielenterveysverkostoihin, sekä toiminnan pääasiallinen sisältö ja mihin nojataan osaamisessa, miten osaamista lisätään tulevaisuudessa. 
 • Osaamiskartoitus samanlaisena Kokkolan aluepilotin kanssa syksyllä 2015 

 

Muut asiat 

 •  Toive: O-Pete osallistuisi Neljän tuuleen seminaarin ja olisi valmis ottamaan vastuun hankkeen jälkeen.  

 

Seuraava kokous 5.5. klo 9-11 Wanhassa Herrassa.

 • Keskustelu rakenteesta jatkuu: Sovitaan verkoston tehtävistä ja toiminnasta
 • Kapulan vaihto - miten toteutetaan ilman suurtan dramatiikkaa 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.