| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

TR 2012

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 11 years, 2 months ago

Tarjontaryhmä 8.10.2012 klo 13-15

Möysän baari, Lahti

 

Paikalla: Kimmo T./ESAvi, Esa /PAM, Vesa ja Timo /Poliisi, Juha /Hämeenmaa, Hanna ja Irina /Lamk, Seppo /Asemaravintola, Antti /Möysän baari, Silja /PETE

 

Asiat:

- Koulutusmateriaali

 • Hanna ja Irina esitteli viimeisimmä'n version josta käytiin keskustelua.
 • Vielä voi vaikuttaa. Kommentit Hannalle 20.10. mennessä.
 • julkaisuseminaari työstä on Lamk Hoitajankatu 3 toimipisteessä 15.11. klo 8.30-10. Tervetuloa mukaan!

- Kampanjat

 • Älä välitä materiaalit lähti liikenteeseen
 • Selvästi hyvä ilta 9.11.
  • Osana Nenäpäivää
  • Asemaravintolassa + muissa, jotka varmentuu myöhemmin
  • Haastetaan alkoholittomien drinkkien avulla kartuttamaan keräystuottoa Nenäpäivä keräykseen

- Vuosi 2013 suunnitelmat

 • Keskusteltiin toiveista ja ajatuksista tarjontatyöryhmän ensi vuodesta
  • ostokokeet vuonna 2013 uudelleen
   • alkoholi, tupakka ja pelit. Kaikki vai joku näistä?
   • Tammikuun kokouksessa päätös toteutuksesta
  • Koulutusta
   • mahdollisuus kouluttaa työntekijöitä jos tarvetta
    • uuden materiaalin pohjalta esimiestapaamiset tm. olemassa olevat tilaisuudet, jossa markkinoidaan materiaalia
   • Avin kautta koulutusta mahdollisista muutoksista uudistettavan Alkoholilain osalta, aikaisintaan syksyllä 2013
   • Oppilaitosyhteistyötä
    • tulevat ammattilaiset mukaan ostokokeisiin

- Seuraava kokous 8.1.2013 klo 13-15 Juhan vieraina Launeen Prismalla, Apilakatu 8, Lahti

 


Tarjontaryhmä 21.8.2012 klo 9.30-11.30

Asema-ravintola, linja-autoasema, Lahti

 

Paikalla: Fia /Hämeenmaa, Kimmo T. ja Lila /Avi, Kimmo S. /CM Karisma, Arsi /Alko, Timo ja Vesa /Poliisi, Kimmo N. /PAM, Hanna, Kristiina ja Irina /Lamk, Seppo /Asemaravintola, Antti /Möysän baari, Silja /PETE

 

Asiat:

 • Hämeenmaan edustaja vaihtuu: Fian tilalle tulee Juha Nieminen
 • Perehdytysmateriaali kauppoihin /Irina, Hanna ja Kristiina
  • Kuulimme tehdyistä haastatteluista ja niistä esiin nousseista asioista
   • 8 haastateltavaa + nuoria nuortentila Paristosta
  • Keskustelimme materiaalista ja ensimmäisistä versioista. 
  • Tarjontatyöryhmälle lähetetään materiaali sähköpostilla kommentoitavaksi syksyn ja työn edetessä.
 • Syksyn kampanjat
  • Älä Välitä kaupoissa
   • materiaalit toimitetaan kauppoihin lokakuun alussa (seuraavassa kokouksessa jaossa)
    • julisteita sekä hyllymuistuttajia
    • Hämeenmaa, Kesko ja R-kioskit voinevat jakaa omilleen? Arsi selvittää voiko Alkoon laittaa julisteita esille. Loput toimitetaan avin kautta.
   • oheistapahtumia kauppoihin tulee PETEn alueverkostojen kautta, ovat suoraan yhteydessä kauppiaisiin omilla alueillaan.  
  • Selvästi hyvä ilta ravintoloissa 9.11. (päivämäärä sovittiin kokouksen jälkeen)
   • materiaaleja jaetaan mukaan lähteviin ravintoloihin
    • julisteita
    • rintanappeja
   • drinkkejä ja alkoholittomia juomia esille/esittelyyn
    • osa niiden tuotosta Nenäpäiväkeräykseen
   • oheistapahtumia tms. tehdään mm. Dilan opiskelijoiden kanssa
   • median mukaan saaminen tärkeää - lisää ravintoloiden kiinnostusta jos näkyvyyttää tarjolla
   • Silja tapaa opiskelijat ja tempauksen suunnittelua jatketaan Sepon ja Antin kanssa.  
 • Seuraava kokous on 8.10. klo 13-15 Möysän baarissa (ent. Möysän Esso eli Mössö :)

Tarjontaryhmä 14.5.2012 klo 13-15

Laune CM

 

Paikalla: Satu Harden/Kesko, Esa kautonen/PAM, Arsi Leppänen/Alko, Lila Patamo Perttula/Avi, Kimmo Temonen/Avi, Vesa Okkola/Poliisi, Heidi Haapio/Sok, Timo Komonen/Poliisi, opiskelijat Lamksta: Hanna, Kristiina, Irina ja Heidi.

 

Muistio:

 • Heidi esitteli ostokokeiden tuloksia. Tulokset teettävät tarjontatyöryhmälle töitä.
  • tiedotustilaisuus pidetään 23.5. klo 10, jonka jälken tulokset voidaan julkaista avoimella tiedotteella
   • kaupoille lähtee tiedote tuloksista Avin kuoressa, on perillä ma 21.5.
   • Medioille lähtee kutsu tiedotustilaisuuteen ke 16.5.
 • Käytiin keskustelua Hanna, Kristiinan ja Irinan opinnäytetyöstä
  • koettiin tärkeäksi
  • Tarjontatyöryhmässä mukana olevia tahoja voi hyödyntää. Satu/Kesko ja Arsi/Alko laittaa tietoa henkilöistä joihin voi olla yhteydessä ja  Heidi/Sok lupasi selvittää olisi esimiestapaamisissa mahdollista käydä syksyllä materiaalia/ehdotuksia läpi.
 • Päätettiin toteuttaa syksyllä kampanjat Älä älitä kaupoissa ja Selvästi hyvä ilta ravintoloissa
  • Ajoitetaan kampanjat pidemmälle aikajänteelle, alku lokakuun alussa ja materiaalit voi olla näkyissä loppuvuoden.
  • Materiaaleja lisätään ennen vuoden vaihdetta jos ovat jo ehtineet hävitä.
 • Seuraava kokous pidetään 21.8. klo 9.30-11.30. Silja tarkentaa paikan (alustavasti Asema-ravintola).

Tarjontaryhmä 6.3.2012 klo  9.30-11.30

Lahden poliisilaitos, Salininkatu 3, 5krs. kokoushuone

 

Paikalla: Kimmo Temonen ja Lila Patamo-Perttula /Avi, Kari Kilponen /R-kioskit, Timo Komonen /Poliisi, Esa Kautonen /PAM, Marko Lasanen /Alko, Elina Suontama /Poliisi, tiedottaja, Hanna Ranta-Pitkänen /opiskelija Lamk ja Silja Wahlsten /PETE

 

Asiat:

 • Ostokokeet
  • tiedote kauppoihin
  • tiedotustilaisuus (ajankohta, paikka ym.)
 • Opinnäytetyö koulutus-/perehdytysmateriaalista tai mallista tms.
  • keskustelua, toiveita työtä kohtaan

Päätökset:

 • Tiedotteeseen tehdään pieni muutos.
  • Silja lähettää tiedotteen Aviin Kimmolle tällä viikolla, sieltä se lähtee eteenpäin vkolla 11.
  • Silja toimittaa PAM:n kautta toimitettavan tiedotteen eteenpäin Esalle.
   • viittaus PTY:n myyjäpassiin
 • Tiedotustilaisuus pidetään 23.5. klo 10.
  • Silja kysyy Villeltä voisiko tilaisuus olla Prisman ravintolamaailmassa.
  • Tarjontaryhmä mahdollisimman suurilukuisena paikalle vastaamaan kysymyksiin.
  • Tulokset julkaistaan vasta tiedotustilaisuudessa? Ei saatavissa etukäteen -> pieni tuuppaus saapua tilaisuuteen paikalle.
  • Koulun tms. edustaja paikalle -koulujen loppumisajankohtaan viitaten.

Muuta:

 • Käytiin keskustelua tulevasta opinnäytetyöstä
  • 3 Lamk:n sosiomomiopiskelijaa pohtii ostokokeiden pohjalta mahdollisuutta myyjien koulutuksen ja perehdytyksen tiivistämiseksi. 
  • Myyjien ja kauppiaiden haastatteleminen ja toiveiden kuuleminen.
  • yhteistyö ketjujen koulutusosastoiden tms. kanssa.
  • hyvin olemassa olevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen.

 

SEURAAVA KOKOUS 14.5. klo 13-15 Laune CM. Satu tiedottaa meitä paikasta tarkemmin lähempänä.

Seuraavassa kokouksessa esillä ostokokeiden tulokset tuoreeltaan.

 


Tarjontaryhmän kokous 27.1.2012 klo 9.30-11.30

Lahden poliisilaitos, Salininkatu 3, 5krs. kokoushuone

 

Paikalla: Antti Puhakka /Möysän huoltamokahvila, Kimmo Temonen /Avi, Vesa Okkola ja Timo Komonen /Poliisi, Kari Kilponen /R-kioski oy, Satu Harden /Kesko, Esa Kautonen /PAM, Arsi Leppänen /Alko, Heidi Haapio /Hämeenmaa, Silja Wahlsten /PETE

 

Asiat:

 • Uudet työryhmän jäsenet/tahot
 • Toiminnan suunnittelu
  • Ostokokeet keväällä
  • Koulutusta?
  • Kampanjat syksyllä
  • Kokousten teemat ja ajankohdat keväälle

 

Päätökset:

- Ostokokeet toteutetaan Päijät-Hämeessä omin voimin, koska niistä halutaan saada myymäläkohtaista tietoa.

 • Taloudelliset kustannukset jaetaan toimijoiden kesken toteutuneiden kulujen mukaan
  • Heidi, Satu ja Arsi kysyvät tahoillansa suostumuksen asiaan. Kari päätti R-kioskion osallistumisesta jo kokouksessa.
 • Tulevista ostokokeista tiedotetaan kaikkia vähittäismyyntipaikkoja maaliskuun alussa.
  • tiedote lähtee kauppoihin Avin kautta
  • PAM:n kautta lähetetään tiedoteen lähettämisen jälkeen sähköpostitse jäsentiedote ostokokeista, jonka mukana muistutus siitä mitä vastuulliseen kassatyöskentelyyn kuuluu.
 • Tuloksista tiedotetaan toukokuun lopussa, ennen koulujen loppumista.
  • Tiedotustilaisuutta suunnitellaan seuraavassa kokouksessa.
 • Koeostajien kuljettamiseen voi olla mahdollisuus saada poliisien pikkubussia lainaksi, kunhan ajankohdat on tiedossa hyvissä ajoin.
  • Silja selvittää muita pikkubusseja.

- Kevään kokoukset:

 • 6.3. klo 9.30-11.30 Lahden poliisilaitoksella (Salininkatu 3, 5krs.)
  • tiedote kaupoille
  • Tiedotustilaisuus
  • Lisäys kokouksen jälkeen: Vesa pyytää poliisilaitoksen uuden tiedottajan mukaan tähän kokoukseen tuomaan ammattilaisen näkökulmaa.
 • 14.5. klo 13-15 Laune CM
  • Ostokokeiden tuloksia     
   • suunnitelma jatkolle?
  • Syksyn kampanjat

 

Muuta:

- Toivotettiin tervetulleksi tarjontaryhmän uudet jäsenet ja toimijatahot.

- Käytiin keskustelua tarjontaryhmän tarkoituksesta ja merkityksestä. Lisätietoa PAKKA-toimintamallista ja tarjontaryhmistä löytyy THL:n sivuilta

- Terveisiä PAKKA-verkostosta (valtakunnallinen verkosto, jossa samankaltaista työtä tekevät kohtaavat)

 • PTY ry on aloittamassa omat ostokokeensa kahdesti vuodessa. Ensimmäiset kokeet ovat tänä keväänä. Otos tulee oleman 1000 koeostoa koko Suomessa. Tieto kokeista saadaan Avien tasolla (meillä siis ESAvin tasolla).
  • Jatkossa omia kokeita ei ehkä tarvitse toteuttaa niin useasti mutta omilla kokeilla on merkistystä myymälöille ja alueelliselle yhteistyölle. Siksi niitäkin tarvitaan.

- Keskusteltiin ennakoivasta valvonnasta ja siihen liittyvän sähköisen lausuntotyökalun pilotoinnista Päijät-Hämeessä. Asia vielä alkutekijöissään, Silja tiedottaa asiasta lisää kun on taas viisaampi. Lähipoliisit olisi hyvä kytkeä tähän, Vesa ja Timo selvittävät asiaa omalla tahollaan.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.